دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نفت ایران در گذر زمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  

گفتار دوم :تحولات بعد از انقلاب

در سال اول پس از انقلاب ،دولت جمهوری اسلامی با لغو کلیه قراردادهای نفتی نه تنها موجبات پرداخت غرامت به شرکتهای خارجی را فراهم کرد بلکه با بی اعتنایی به استفاده از روشهای صحیح تولید در صنعت نفت صدمات عظیمی به منابع زیر زمینی ایران وارد کرد. جنگ ویرانگر هشت ساله با عراق ،انزوای سیاسی اقتصادی کشور و فقدان سرمایه گذاری لازم در صنایع نفت و گاز مسائل و مشکلات را در این زمینه دو چندان کرد . سرانجام دولت جمهوری اسلامی،به حکم اجبار و بر خاف تبلیغات وسیعی که در مورد خودکفائی و عدم لوزوم بازگشت شرکت های نفتی خارجی به ایران بر پا کرده بود تصمیم گرفت که به منظور احیاء صنعت نفت بدون وضع قانون نفتجدید و یا استفاده از مقررات آخرین قانون نفت قبل از انقلاب به جلب سرمایه های خارجی و استفاده از تجربه و تکنولوژی شرکتهای نفتی خارجی اقدام کند. [1]اما ،ظاهرا بر اساس ملاحظات سیاسی و عقیدتی ،تصمیم گیران رژیم کلیه تجربیات و درس های ارزنده گذشته را که از عقد قراردادهای نفتی و روابط با شرکت های نفتی خارجی به دست آمده بود نادیده گرفتند و نوع قرارداد جدیدی به نام بیع متقابل را که ظاهرا با قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق است اساس کار خود قرار دادند.

گرچه در بادی امر فقط تعداد محدودی از میدان های نفت و گاز واقع در خلیج فارس برای سرمایه گذاری خارجی عرضه شد،اما به تدریج طیف تقاضاها گسترش یافت و سرمایه گذاری خارجی بر مبنای بیع متقابل برای فعالیتهای زیر در نظر گرفته شد:

1-توسعه میدانهای نفت و گاز مکشوفه با ذخائر قابل بهره براداری مشخص شده

2-احیا و نوسازی میدان های توسعه یافته و تولید کننده نفت که در طول جنگ با عراق صدمه دیده و ظرفیت تولید آنها کاهش یافته است

3-اجرای طرح های بازیافت ثانوی در میدان های توسعه یافته و در حال بهره برداری نفت که به علت افت فشار و رخنه آب در چاه های تولید یا در نتیجه عدم صیانت ظرفیت تولید آنها به سرعت کاهش یافته است و نهایتا در سال 1998 هفتده طرح اکتشافی نیز به این گرو ها اضافه شد.

به این در ترتیب شرکت ملی نفت ایران علاوه بر 5 قرار داد ی که برای توسعه میدانهای قدیم و جدید و میدان پارس جنوبی در خلیج فارس منعقد کرده جمعا 40 طرح دیگر نفت و گاز را برای سرمایه گذاری خارجی عرضه نموده و از شرکت های خارجی دعوت کرده است که بر اساس قرار دادهای بیع متقابل برای این طرح ها (شامل 17 طرح اکتشافی در فلات ایران و آبهای خلیج فارس ،8 طرح توسعه و بازسازی در خلیج فارس و 15 طرح توسعه و ترمیم در فلات ایران )پیشنهادهای خود را ارائه دهند.[2] 

 

[1] مینا،پرویز ، نجم آبادی،فرخ، منافع ایران و قراردادهای نفتی بیع متقابل ،ایران نامه ،پاییز و زمستان 1378 – شماره 68 و 69 ،ص 666

[2] –   همان منبع ،ص 667

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

 2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان با فرمت ورد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نفت ایران در گذر زمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  

بند سوم :ماده 46 قرارداد 1333

نظر به اینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می باشند تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که در دادگاههای بین المللی طبق آن عمل نموده باشند) .

در اولین قراردادی که پس از قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم در ایران به امضا رسید مقرراتی مشابه به مقررات ماده 46 قرارداد کنسرسیوم پیش بینی شده بود ماده 40قرارداد سیریپ که در 1336(1957) با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا امضا شد تعبیر و تفسیر و اجرای قرارداد را تابع اصول حقوقی مشترک بین ایران و ایتالیا دانسته و در مواردیکه چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد به اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن مراجعه خواهد شد.

در قرارداد با شرکت آمریکایی پان آمریکن پترولیوم (این شرکت بعد ها به آموکو تغییر نام داد ) که در اردیبهشت 1337 امضا شد شرط تثبیت و مقررات داوری در این قرارداد نیز کما بیش همانند قرارداد سیریپ بود.

همچنین در قرارداد سافایرپترولیوم خردادماه 1337 (1958) در قرارداد اراپ که در 1345 (1966) به امضا رسید بار دیگر به موضوع قانون حاکم پرداخته شد و از حکومت (اصول حقوقی مورد قبول عموم) و اصول حقوق بین الملل از انصاف سخن به میان آورده بود. [1]

در قراردادهایی که بعد از 1970 در ایران به امضا رسید قدم به قدم تصریحات بیشتر در خصوص حاکمیت قانون ایران در قراردادها گنجانیده شد.

در قراردادهای با گروه شرکت های 1- ژاپنی تیجین (teijin) و000 2- شرکت آمریکایی (mobil) و قرارداد با شرکت آمریکایی (Amerad ves) ماده مربوط به قرارداد به شرح زیر بود :

این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود .

در ماده 29 قرارداد کنسرسیوم : هرگونه تغییران قرارداد یا خاتمه دادن به آن پیش از تاریخ انقضا منوط به توافق طرفین خواهد بود .[2]

در 1353 (1974) قانون نفت ایران مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت قانون 1336 رژیم حقوقی امتیاز را پشت سر گذاشت و قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرد اینک قانون جدید قراردادهای خدمت را پیش بینی کرده ماده 19 قانون مزبور مقرر می داشت :

نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد.

قراردادهای پیش از انقلاب را به لحاظ توفیق در عملیات به سه دسته باید تقسیم کرد یک دسته قراردادهای عقیم که پولهای مصرف شده در آنها به جایی نرسید و دسته دیگری که اگر چند در زمینه نفت ناکام ماندند لیکن موفق به کشف منابع عظیم گاز شدند طرفهای خارجی این هر دو دسته پس از سالها صرف وقت و تحمل هزینه های اکتشافی و پرداخت وجوهی به عنوان پذیره و غیره ناگزیر صحنه را ترک گفتند و ناحیه عملیات را که برای فعالیت آنها تخصیص یافته بود به شرکت ملی نفت ایران پس دادند دسته سوم از قراردادها در کار خود موفق بودند و پس از طی مراحل عملیات اکتشاف و توسعه به مرحله استحصال و بهره برداری رسیدند لیکن فعالیت این دسته در جریان انقلاب متوقف گردید بنابراین شرکت ملی نفت ایران ادامه تولید و بهره برداری از آنها را رأساً بر عهده گرفته و در نهایت همه قراردادهای نفتی پیش از انقلاب به موجب تصمیم شورای انقلاب کان لم یکن گردید و دعاوی حاصل از این باب پس از سالها کلاً از راه توافق خاتمه یافت.

[1] -یوسفی ،محمود ، شرح قرار دادهای نفتی ایران ،تهران ،نشر یلدا ،1384،ص 22

[2] – یوسفی ،محمود ،همان ،ص 24

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

 2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان با فرمت ورد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نفت ایران در گذر زمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  

بند دوم:قرارداد اراپ

حق ايران از قرارداد با سيريپ

هرگاه پيمانكار كل در حدود معقول در سطح يا در زيرزمين (خواه در داخل ناحيه عمليات يا خارج از ‌آن) حقي از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجاري فاضلاب و زه‌كشي و سيم‌كشي و خطوط و نظاير آن لازم داشته باشد؛ شركت ملي نفت ايران حقوقي را كه پيمانكار كل لازم دارد، در مورد اراضي باير متعلق به دولت به‌طور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي پيمانكار كل تحصيل خواهد نمود.

پيمانكار كل مي‌تواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث هر نوع خاك و شن و آهن و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده نمايد. كليه ماشين‌آلات، وسائل و وسائط نقليه، دستگاه‌ها و ادوات و مصالح و اشيا و اثاثه، حوائج كشتي، مواد خواربار، لوازم و كليه اجناس ديگري كه منحصرا از لحاظ صرفه‌جويي و حسن جريان عمليات وظايف پيمانكار ضروري باشد، با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير ماليات‌ها يا پرداخت‌هاي ديگر به ايران وارد نمايد.

در خاتمه اين قسمت براي اطلاع اضافه مي‌نمايد كه در قرارداد كنسرسيوم نيز حق استفاده از اراضي، حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زه‌كشي و سيم‌كشي و نظاير آن و حق استفاده از آب و حق استفاده از مصالح ساختماني به شركت‌هاي عامل اعطا شده است.

در قرارداد ايران و ايتاليا استفاده از اين حقوق با شركت «سيريپ» است (در دوره اكتشاف «آجيپ- مينراريا» نيز حق استفاده دارد) و در قرارداد ايران پان آمريكن براي شركت ايران پان آمريكن نيز اين مزايا در نظر گرفته شده است.

در قراردادهاي شش‌گانه استفاده از حقوق مزبور با شركت‌هاي غيرانتفاعي تاسيس شده مي‌باشد.

بعضي مطالب مهم ديگر قرارداد «اراپ» به شرح زير است:

1-برخلاف قراردادهاي ديگر كه در هيات‌مديره شركت‌هاي نفتي، مديراني از طرف ايران تعيين مي‌شوند، در قرارداد «اراپ» فقط پيش‌بيني شده است كه رسيدگي ساليانه محاسبات پيمانكار كل به وسيله هياتي مركب از دو نفر حسابرس به عمل خواهد آمد كه يكي از آنها از طرف شركت ملي نفت ايران و ديگري از طرف «اراپ» منصوب خواهد شد.

2-مدت مرحله اكتشاف در ناحيه واقع در دريا سه مرحله سه ساله مي‌باشد و حداقل مخارج براي مرحله سه ساله دوم و سوم 15ميليون فرانك يا 3ميليون دلار در سال جمعا 18ميليون دلار تعيين شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

 2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان با فرمت ورد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نفت ایران در گذر زمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مواد مهم قرارداد کنسرسیوم به شرح زیر است:

 1. طبق این قرارداد، عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه­های تقطیر، عمل­آوری نفت و گاز تولیدی برای اجرای عملیات شرکت، انبار کردن نفت و مشتقات آن، و حمل، نقل و تحویل این مواد به کشتی، به کنسرسیوم واگذار شد.
 2. اعضای کنسرسیوم، موظف شدند یک شرکت اکتشاف و تولید، و یک شرکت تصفیه به نام شرکت عامل براساس قوانین هلند تأسیس کنند.
 3. شرکت ملی نفت، مکلف شد همه موجودی­ انبارها، مصالح و ماشین‌ها را به شرکت عامل تحویل دهد.
 4. دولت، موظف شد اراضی غیر قابل استفاده را به طور رایگان، واگذار کند. درباره زمین‌های دایر، مال‌الاجاره­ای از طرف شرکت­های عامل پرداخت خواهد شد.
 5. پخش داخلی نفت و مشتقات آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
 6. نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت­های بازرگانی می­فروشد، در سر چاه به مالکیت شرکت­های مزبور در می­آید.
 7. هر شرکت تابعه، یکی از اعضای کنسرسیوم، معادل 12.5 درصد قیمت اعلان شده، نفت خام را به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
 8. به جز موارد استثنایی، شرکت­های عامل از هرگونه مالیاتی – که مقامات دولتی در ایران وضع کنند ـ معاف خواهند بود. همچنین سهام این شرکت­ها مشمول مالیات نخواهد شد. مصالح و دستگاه­های مورد لزوم شرکت­های عامل و نیز مواد دارویی و لوازم بیمارستانی، بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات­ها به ایران وارد خواهد شد.

   افزون بر این، محصولات و خریدهای شرکت­های بازرگانی، شرکت­های وابسته و غیره از پرداخت عوارض صادراتی یا مالیاتی و عوارض دیگر معاف خواهند بود.

 1. هر گونه اقدام قانون­گذاری یا اداری و یا هر عمل دیگری از هر قبیل، از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران ملغی نخواهد کرد و در مقررات آن، اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد. الغا یا اصلاح و یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرف­های این قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.[1]

    مسائل حقوقی در قرارداد به شرح ذیل بود:

 1. قرارداد جز با توافق طرفین یا در نتیجه حکم داور، قابل فسخ نبود.
 2. ایران، بابت گذشته، هیچ نوع مطالبه یا ادعایی علیه شرکت­های امضا‌کننده قرارداد مطرح نمی­کرد.
 3. هرگونه اختلاف بین طرفین، از راه مذاکره و سازش، و در مرحله نهایی به وسیله داوری بین‌المللی، حل و فصل می­شد.
 4. متن فارسی و انگلیسی قرارداد (هر دو) معتبر بود و در صورت اختلاف بین متن، متن انگلیسی اولویت داشت.[2]

[1] -مهدوی، هوشنگ،همان، ص120

 

[2] نجاتی، تاریخ بیست و پنج ساله ایران، نجاتی، تهران: نشر رسا، 1373، ص80

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

 2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان با فرمت ورد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نفت ایران در گذر زمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مبحث سوم:  قرارداد های نفتی  و تکامل صنعت نفت ایران  پس از ملی شدن صنعت نفت

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز 29اسفندماه سال 1329، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.

حـضـور آيـت اللّه كاشانى و دكتر مصدق در مجلس شانزدهم ، مبارزات ملّى شدن نفت را وارد مرحله جدّيترى كردند، چرا كه هر دو از پيشتازان اين نهضت بودند. در اين مجلس قرار شد كه كميسيون مـخـصـوص نـفـت تـشكيل شود و به همين دليل از هر يك از كميسيونهاى مجلس سه نفر برگزيده شـدنـد و كـمـيـسـيـون هـجـده نـفـره بـه ريـاسـت دكـتـر (مـصـدق )  تشكيل شد. هدف اين كميسيون مطالعه و بررسى پيشنهادها درباره نفت و از جمله قرارداد الحاقى گس ـ گلشاييان و گزارش آن به مجلس بود. كميسيون مزبور پس از بحث و بررسى لازم به اين نتيجه رسيد كه قرار داد ياد شده براى احقّاق حقوق مردم ايران كافى نيست و به اتّفاق آرا آن را ردّ كرد.

در ايـن زمـان عـده اى از اعـضـاى كـميسيون ويژه نفت درخواست ملّى شدن نفت را ارائه كردند و حتّى دكتر (بقايى ) طرحى به منظور ملى كردن نفت با يازده امضا تقديم مجلس كرد، ولى به علت كـمبود امضا در مجلس مطرح نشد. در اين زمان (آيت اللّه كاشانى ) طى بيانيه اى از مردم ايران خـواسـت كـه آن قدر درباره ملّى شدن نفت پافشارى كنند تا دولت انگلستان و طرفداران شركت نـفـت نـاچـار بـه اطـاعـت از افـكـار عـمـومـى گـشـتـه و حـقـوق مـلت ايـران را بـه آنـهـا بازگردانند.[1]

در ايـن تـاريـخ ، مـانـع عـمـده كـار كميسيون ويژه نفت براى ملّى كردن آن (رزم آرا) بود كه در پـُسـت نـخـسـت وزيرى بطور جدّى با ملّى شدن نفت مخالفت مى كرد. براى برداشتن آخرين مهره اسـتـعـمـار و مـانـع مـلى شـدن نـفـت ، فـدايـيـان اسـلام وارد مـيـدان شـدنـد و بـا گـلوله خـليـل طـهـمـاسـبـى ، رزم آرا بـه قـتـل رسـيـد. فـرداى آن روز كـمـيـسـيـون بـه اتـّفـاق آرا اصـل مـلّى شـدن نـفـت را در سـراسـر ايـران پـذيـرفت و از مجلس درخواست كرد كه براى تعيين راهـهـاى عـمـلى مـلّى شـدن نـفـت دو ماه ماءموريت كميسيون را تمديد كند. سرانجام ، مجلس شورا در تـاريخ 24 اسفند و مجلس سنا در تاريخ 29 اسفند 1329 ه‍ . ش گزارش كميسيون درباره ملّى شـدن نـفـت را تـصـويـب كـردنـد و بـديـن تـرتـيـب ، نـفـت ايـران پـس از پـنـجـاه سـال مـلّى شـد و كـمـيـسـيـون مـاءمـوريـت يـافـت كـه طـرح عـمـلى ملّى شدن را در مدت دو ماه تهيه كند.[2]

كـميسيون پس از انقضاى مدت معيّن شده ، طرح اجرايى ملّى شدن صنعت نفت مصوب مجلسين را طى نـه مـاده تـهـيـه كـرد. از مـوارد مهم آن تشكيل يك هياءت مختلط مركب از ده نفر از نمايندگان مجلس شـورا و سـنـا ـ از هـر كـدام پنج نفر ـ و وزير دارايى يا قائم مقام او بود. اين هياءت موظف بود، بى درنگ از شركت نفت سابق ايران و انگليس خلع يد كرده ، به مطالبات و دعاوى آن رسيدگى كـنـنـد. هـمـچـنـيـن دولت و هـيـاءت مـخـتـلط مـوظف بودند كه به حسابهاى شركت رسيدگى كرده ، اسـاسـنـامـه شـركـت مـلّى نـفـت ايـران را تـهـيـه كـنـنـد و

همچنين عده اى از افراد ايرانى را براى يـادگـيـرى تـخـصصهاى لازم به خارج بفرستند تاجايگزين خارجيها شوند. هيات مختلط موظف بـود در مـدت مـشـخـص شـده بـه كـار خـود پـايـان داده ، گـزارش كـار خـود را بـه مجلس ارائه دهد.[3]

[1] -مدنی ، سيد جلال الدين ، همان ، ص 184

[2] -همان ، ص 185 ـ 196

[3] – جمالی نظرپور، مهدی، تاریخ سیاسی معاصر ایران ،تهران :نشر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ،بی تا ، ص 43

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

 2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان با فرمت ورد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نفت ایران در گذر زمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  

گفتار سوم :امتیاز نامه دادرسی

در سال 1901م/ 1280 شمسی مظفر الدین شاه قاجار امتیاز تفحص و استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و مواد مشتقه از آن را با اجازه انجام کلیه عملیات مربوطه در سراسر کشور به جز پنج ایالت شمالی (که به علت مجاورت با روسیه مستثنی شده بود) برای مدت شصت سال به ویلیام دارسی تبعه انگلستان واگذار نمود و امتیاز گیرنده در مقابل متعهد گردید که ظرف دو سال شرکت یا شرکت هایی برای بهره برداری از امتیاز تأسیس کند و از منافع حاصله از عملیات شرکتهای مزبور معادل شانزده درصد به عنوان حق الامتیاز به دولت ایران بپردازد.تاریخ اعطای این امتیاز پنج سال قبل از برقراری رژیم مشروطیت بود.

پس از تأسیس رژیم مشروطیت و وضع قانون اساسی به موجب ماده 24 آن قانون بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای هر گونه امتیاز تجارتی و فلاحتی موکول نه تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گردید ولی بحثی در مورد شامل نمودن اصل مزبور نسبت به گذشته و لزوم تصویب امتیازنامه ها دارسی از طرف قوه مقننه پیش نیامد.[1]

هرچند در مجلس اول مذاکراتی در اطراف مقررات امتیازنامه و عملیات شرکت نفت به میان آمد ولی این مذاکرات صورت بحث در موارد قرار داد به منظور تصویب یا رد آن به خود نگرفت و امتیازنامه 1280 از طرف مجلسین نه به تصویب رسید نه رد شد بلکه به همان حال باقی ماند.

در سال 1282 شرکتی به نام شرکت بهره برداری اولیه برای به کار انداختن امتیاز تأسیس شد و در سال 1284 شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات تشکیل شد که سرمایه لازم را برای عملیات تفحص و حفاری مخصوصاً در قسمتهایی که شرکت بهره برداری اولیه در آن عملیاتی انجام نداده بود فراهم کند.این عملیات بالاخره در سال 1287 درست زمانی که سندیکای امتیازات از کشف نفت در ایران مایوس شده و حتی دستورتوقیف عملیات را صادر کرده بود به نتیجه رسید و چاهی که در مسجد سلیمان حفر شده بود به نفت رسید. یک سال بعد شرکت نفت انگلیس و ایران تأسیس شد و از سال 1292 صدور نفت ایران آغاز شد پس از آن به دلیل اهمیت فراوان نفت ایران برای تأمین سوخت نیروی دریایی انگلیس، دولت انگلیس حدود 56 درصد سهام این شرکت را خرید و این امتیاز در حقیقت به دولت انگلستان منتقل شد.

از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری ملت ایران عدم رضایت از مقررات امتیاز دارسی و روش و جریان کار شرکت نفت شروع شد و چون در قرارداد هیچ گونه امکان تغییر و تجدید نظر در موارد آن پیش بینی نشده بود و صاحب امتیاز نیز به هیچ وجه آمادگی برای تعدیل شرایط مقرر نشان نمی داد روز به روز بر عدم رضایت ملت ایران افزوده می شد .

سر انجام پس از اختلافات فراوان در مورد قرارداد دارسی در سال 1312 این قرداد الغا و قرارداد جدیدی بین دولت ایران و این شرکت بسته شد. بر اساس این قرارداد جدید علاوه بر پرداخت حق الامتیاز بر اساس تن شماری سهمی هم از منافع شرکت برای ایران منظور گردید اما بر خلاف مقررات امتیاز دارس در این مورد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت انگلیس و ایران مقرر گردید و موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکتهای تابعه منتفی شد و به علاوه دولت هیچ وسیله ای برای بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطلاع از تخفیفاتی که شرکت در معاملات عمده خود می داد نداشت.[2]

گفتار چهارم : قرار داد1933

با روی كار آمدن رضاخان و تغییر شرایط سیاسی ایران، انگلیسی­ها به تغییر قرارداد از 16 درصد به مبلغ معینی تمایل داشتند.[3] همچنین برای طولانی­كردن مدت قرارداد و برطرف كردن موانع بهره­برداری بیشتر به دنبال راهی برای انعقاد قراردادی با شرایط دلخواه بودند.

   استخدام «مك لین تاك» به عنوان حسابرس خبره برای بررسی مشكلات نفتی از مهم­ترینِ این اقدام­ها بود. به همین دلیل، كمیسر نفت ایران(فریدالسلطنه) در نامه­ای به وزارت دربار در 5 دسامبر 1932م. به بیان معایب و نواقص قرارداد 5 دسامبر1921م.«آرمیتاژ اسمیت» پرداخت و برای انعقاد قرارداد جدیدِ دولت ایران و شركت نفت ایران‌‌ـ انگلیس، پیشنهادهایی مطرح كرد؛ اما مذاكرات «سرجان كدمن» رئیس هیئت مدیره شركت نفت انگلیس و ایران به نتیجه نرسید؛ به­ویژه در پی بحران 1929م. و تنزل شدید سهم عواید نفتی ایران، دولت ایران از پذیرش آن خودداری كرد و سرانجام «سید حسن تقی­زاده» در 27 نوامبر1932م. الغای «امتیاز دارسی» را اعلام کرد.

88 نفر از حضار در صد و هیجدهمین جلسه مجلس شورای ملی در 10 آذر 1311ش. به این اقدام دولت رأی اعتماد داد.

 انگلستان به دنبال این اقدام ، نامه­ای اعتراض­آمیز در حمایت شركت به ایران نوشت و ایران را به طرح دعوا در دیوان بین­المللی لاهه تهدید كرد و مسئله به جامعه ملل كشیده شد.

[1] -مطیعی ،همایون ،سرگذشت قرارداد دادرسی و بوجود آمدن شرکت نفت انگلیس و پرشیا ،نشریه اقتصاد انرژی، 1383 ،شماره 69 و 70،ص 16

[2] مطیعی،همایون ، سرگذشت قرارداد دادرسی و بوجود آمدن شرکت نفت انگلیس و پرشیا ، نشریه اقتصاد انرژی ،اسفند 1383  ، شماره 69 و 70، ص 17 و 18

[3] – فرشاد گهر ،ناصر ، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشكده امور اقتصادی، 1381، ص102

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

 2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان با فرمت ورد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نفت ایران در گذر زمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مبحث  دوم: امتیاز های بهره برداری از منابع نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت

گفتار  اول :امتیاز نامه رویتر

 این امتیازنامه درسال 1872 م مطابق با 1289ه . ق یا 1247 ه . ش در زمان میرزا حسین خان سپهسالارکه صدراعظم ایران بود امتیازی به « بارون جولیوس رویتر» داده شد که مفاد مربوط به نفت آن به قرار زیر است فقره 11 این امتیازنامه:[1]

«دولت علیه ایران به حکم امتیاز نامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص وامتیاز انحصاری وقطعی می دهد که درطول مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن ذغال سنگ ، آهن،مس،سرب، منگنزوپترول (نفت) وغیره را ودر هر معدن دیگرکه ایشان مناسب بدانند کارکنند وازآن بهره برداری کند به غیر از آن معادنی که ملک مردم است وصاحبان آن ها درآن کار می کنند.درخصوص این معادن هرگاه کمپانی بخواهدآن ها را بخرد باید با صاحبان آن ها برحسب رضایت طرفین معامله نماید به طور وضوح مقرر است که هیچ یک از کارگزاران وماموران دولتی ومذهبی وهیچ یک از رعایا وتبعه واشخاص نمی توانند در خصوص یک معدن ادعای حق تصرف نمایید مگر اینکه روشن نماید که پنج سال تمام در آن معدن کارکرده باشند(جزو محالات بود که در این شرایط زمانی ایرانی یا رعیت توانایی داشتن معدن واستخراج آن را داشته باشد)هرمعدنی که کمپانی پیدا کند مثل زمین ساده وعادی محسوب خواهد شد وازجانب کمپانی به قیمت متداوله آن ولایت خریداری خواهد شد. واگرلازم شود دولت صاحب یا صاحبان آن زمین را مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت متداوله به کمپانی بفروشد دولت معادن طلا ونقره وجواهرات را برای خود نگه می دارد وحتی برای کار کردن روی این نوع معادن می تواند با کمپانی قراردادهایی ببندد.»

 به موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه و راه اهن و سدها از دریای مازندران تا خلیج فارس و بهره برداری از همه معادن  ایران (بجزطلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها برای کشتیرانی یا کشاورزی ؛ ایجاد بانک  و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران؛ حق انحصار کارهای عام المنفعه؛ استفاده و بهره‌برداری از جنگلها برای مدت هفتاد سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت بیست و پنج سال درازای پرداخت شش میلیون لیره انگلیسیو سود ۵٪ در اختیار رویتر قرار گرفت.

در 11بهمن (1267)خورشیدی(۱۸۷۲ میلادی). واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران به بارون جولیوس دو رویتر به فرمان ملکه ویکتوریاانجام شد.

این قرارداد به قدری استعماری بود که اعتراض همه دنیا، حتی دیپلماتهای انگلیسی(مانندلردکرزن) را نیز موجب شد. وی گفت:

»این امتیاز، بخشیدن یک پارچه تمامی منابع صنعتی یک کشور که همانند آن تا به امروز در هیچ مستعمره‌ایداده نشده است».

 این امتیاز که آن را بزرگترین خیانت دلاک زاده قزوینی و فراماسون یعنی میرزا حسن خان سپهسالار نخست وزیرناصرالدین شاه می‌دانند، همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان را برای مدت هفتاد سال در اختیار دولت انگیس قرار داد. لذا پیش از اجرا به دلیل اعتراضات روسها و اعتراضات داخلی به رهبری حاج ملاعلی کنی توسط ناصرالدین شاه باطل شد.

رویتر از بابت فسخ قرارداد به مدت هفده سال پیگیر خسارات خود بود و سرانجام امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را برای پسرش به دست آورد.[2]

گفتار دوم :امتیاز هوتز

 نخستین امتیازی که صرفاً برای استخراج نفت در قرن نوزدهم میلادی از سوی دولت ایران به خارجی ها داده شد امتیازی است که به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884م امتیاز استخراج نفت را در دالکی (64کیلومتری بندر بوشهر) وجزیره قشم بدست آورد.دراین محل حفاری هایی نیز انجام شد اما موفقیتی بدست نیاورد.پس از مدتی شرکت هوتز امتیاز خودرا به شرکت حقوق معدنی بانک ایران که درسال 1890م وبه منظور فعالیت در زمینه ذخایر معدنی تشکیل شده بودواگذار کرد.این شرکت به مدت سه سال کاوش هایی را برای کشف نفت دردالکی وقشم به عمل آورد ولی توفیقی نیافت.درسال 1899 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام ودر نتیجه امتیاز هوتز نیز ملغی گردیدودرسال 1901م نیز شرکت حقوق معدنی بانک ایران که امتیاز مزبور را دردست داشت منحل گردید.[3]

[1] -خسروی کردستانی ،مهدی ،قرار داد رویتر ،نشریه وحید ، شماره 80،مرداد 1349 ،ص 966 و 967

[2] رزم آسا،اسماعیل،نگاهی به قراردادهای نفتی؛ رویتر، اولین قرارداد نفتی ، نشریه  گزارش ، اسفند 1386 و فروردین 1387، شماره 195 و 196 ،ص 65

 

[3] -تفرشی ،مجید ،سابقه نفت در ایران مروری بر قرار دادهای نفتی و شرایط سیاسی امضای ان ،فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی ،1365 ،شماره 1 ، ص 38

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

 2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان با فرمت ورد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نفت ایران در گذر زمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  

گفتار اول: تعریف نفت

ریشه کلمه نفت در زبان فارسی  به طور دقیق معلوم نیست از چه زبانی اقتباس شده است پرفسور هرتزفلد و پرفسور بیلی کلمه نفت را از فعل «ناب» فارسی به معنی رطوبت نگه داشتن دانسته اند و گفته اند که در زبان اوستایی «پنتا» بوده و کلدا نی ها و یهودی ها  و عرب ها آن را از زبان مدی ها گرفته و «نفتا » خوانده اند.[1]

ارتش ایران به نفت مجهز بوده، همان طور که یونانی ها «آتش یونانی» ،با استفاده از فسفر درست کرده بودند . در تاریخ داریم که نیروهای ارتش ایران درزمان خسرو پرویز را« یونانی ها» باهمان « فسفر آتش یونانی» از تنگه ی باریکی که – به مسافتی که حدوداً از این طرف به آن طرف بیست دقیقه بیشتر طول نمی کشید – به استانبول می رفتند ،نیروی دریایی ایران را با کشتی هایشان می سوزاندند. البته فسفر آتش یونانی را با چند ماده دیگر ممزوج می کردند . جالب است بدانیم که در جنگ جهانی دوم ، از بمب های «فسفر و نارگیل» (با روغن نارگیل و فسفر) استفاده می کردند.

در ایران نیز ، با آن مخترعین ای که داشت از «نبت » استفاده می کردند و برای محکم کردن ساختمان ها هم از آن استفاده می کردند. یعنی اگر به «شوش» بروید می بینید که قیر را در این ساختمان سنگ ها به کار بردند .در دریای بحر المیت ( دریای مردگان) در اردن ، از ته دریا قیر بالا می آمد و در ایران دالکی و شوشتر و جاهای دیگر نفت می جوشید .

گفتار دوم :پیشینه تاریخی نفت ایران

ویلیام ناکسی دارسی یک میلیونراسترالیایی ، نخستین فردی بود که با روشهای جدید روز ودستگاههای حفاری مکانیکی در ایران به اکتشاف نفت وحفر چاه پرداخت.او ابتدا گروهی فنی را به سرپرستی زمین شناسی به نام برلز استخدام و به ایران اعزام کرد. این گروه ، پس از بررسیهای زمین شناسی ، گزارش رضایت بخشی داد.احتمال وجود نفت در حوالی قصرشیرین و شوشتر را زیاد و دردیگرنقاط امیدوار کننده دانست.[2] پس از دریافت این گزارش ،دارسی نماینده ای به نام ماریوت را در سال 1901 به دربار ایران فرستاد ماریوت امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در تمام ایران ، بجز پنج ایالات شمالی را از مظفرالدین شاه گرفت.چند ماه پس از امضای قرار داد، حفاری اولین چاه درمحلی به نام چیاسرخ یا چاه سرخ ، در شمال غرب قصرشیرین آغاز شد. کار حفاری به علت نبود راه و ناامنی به کندی پیش می رفت تا آنکه درتابستان 1903 در عمق 507 متری به گاز و کمی نفت رسید. چاه دوم هم در همین ناحیه در عمقی مشابه به نفت رسید. بهره دهی این چاه درحدود 175 بشکه در روز بود. دارسی با ارزیابی نتایج دریافت اگردر ناحیه چیاسرخ نفتی بیش از این مقدار هم بیابد به علت دوری ازدریا ونبود امکان حمل به بازار مصرف ، سودی عاید او نخواهد شد. ناحیه را ترک کرد و به خوزستان روی آورد.

 منطقه چیارسرخ درمرزبندیهای بعدی به دولت عثمانی واگذار شد واکنون چیاسرخ یک میدان نفتی کوچکی درعراق است.

[1] -فاتح ،مصطفی ،پنجاه سال نفت ایران، تهران :انتشارات سهامی چاپ ، 1335،ص 6 و 7

1-عباسی شهنی ،دانش،تاریخ مسجد سلییمان (تاریخ تحولات صنعت نفت )،تهران،نشر هیرمند ،2004م ،ص 38

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

 2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان با فرمت ورد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نفت ایران در گذر زمان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

هدف اصلي از اين پژوهش بررسي حقوق و تعهداتی است که از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در حوزه صنعت نفت ایجاد می شود.

در قرارداد های سرمایه گذاری مشترک دولت همانند شريک در توليدي که براساس قرارداد انجام مي شود، سهيم است. سهم هزينه دولت مستقيم و يا از طريق اختصاص بخشي از سهم توليد به شرکت نفتي پرداخت مي شود. در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعي سرمايه گذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه ها به عهده سرمايه گذار خواهد بود.

قراردادهاي بيع متقابل در سالهاي اخير بعنوان مهمترين وجه مشخصه صنعت نفت و گاز ايران در آمده و قراردادهاي متعددي نيز با كمپانيها و سرمايه گذاران خارجي تحت اين قالب منعقد شده است. اتخاذ اين مكانيسم معاملاتي به شكل فعلي آنرا مي توان مولود محدوديتها و الزامات قانوني، سياسي، اقتصادي موجود در ايران دانست كه راه را بر هرگونه سرمايه گذاري خارجي به ويژه در اين صنعت استراتژيك و حياتي كشور بازخواهد کرد. در حوزه های نفتی می توان جایگزین های مناسبی را بجای بیع متقابل پیشنهاد کرد که شرایط بهتری را در قراردادها ایجاد نماید.  در واقع قراردادهای buy back  (بیع متقابل)هدف انتقال تکنولوژی را در سند چشم انداز بیست ساله کشور پیش بینی شده بیشتر تامین می کند .

کلید واژه ها: قراردادهای  نفتی ،سرمایه گذاری مشترک ،بیع متقابل ، انتقال تکنولوژی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

 2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان با فرمت ورد

پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 4 5 : آزمون شبکه های عصبی مصنوعی  [1]

از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌توان به عنوان یک آزمون برای یافتن فرایند غیر خطی

پویا از جمله فرآیند آشوبناک  در داده‌ها استفاده کرد. مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی ، مدل‌های غیرخطی انعطاف پذیری هستند که قادرند برآورد و پیش بینی سری‌های زمانی غیر خطی پیچیده را با دقت قابل قبولی انجام دهند. مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی معمولا شامل سه لایه ورودی ، میانی و خروجی هستند. داده‌های  ورودی به دو  صورت  مستقیم و یا غیر مستقیم و از طریق توابع انتقالی در بخش میانی به لایه خروجی مرتبط می‌شوند. ارتباط مستقیم بخش خطی و ارتباط از طریق لایه میانی ، بخش غیر خطی مدل را مشخص می‌کنند. آزمون شبکه‌های عصبی مصنوعی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

یک مدل شبکه عصبی تعمیم یافته را می‌توان به صورت زیر نوشت :

(2-20)

که در آن  یک بردار ضرایب ( وزن‌ها ) بین داده‌های لایه ورودی (X) و لایه خروجی (y) سیستم است ،  شامل بردارهای ضرایب بین q لایه میانی و لایه خروجی ،   بردار ضرایب بین لایه ورودی و لایه میانی و G تابع انتقالی در لایه میانی است.همان گونه که تابع بالا نشان می دهد ، در این حالت خروجی مدل (y) تابعی از دو مؤلفه خطی (  ) و غیر خطی  است . اگر سری زمانی x دارای فرایند خطی باشد ، عبارت غیر خطی باید حذف شود . بنابراین در این آزمون ، می توان فرضیه صفر را  قرار داد . اگر یک فرآیند خود رگرسیون مانند AR را بر روی سری زمانی اجرا کنیم ، پسماندهای بدست آمده را می توان برای آزمون وجود فرآیند غیر خطی در سری زمانی مورد استفاده قرار داد . در صورتی که یک فرآیند خطی به داده‌ها حاکم باشد، پسماندهای یاد شده نباید با فرآیند خود رگرسیون و هر تابعی از وقفه‌ها بستگی داشته باشد، بنابراین می‌توان فرضیه صفر را به صورت تعریف کرد که در آن ، همان پسوندهای رگرسیون خطی y روی X و   Gبردار مقادیر لایه های میان مدل شبکه عصبی مصنوعی هستند . لی و دیگران [2]نشان دادند که آماره t به شرح زیر در صورت صحت فرضیه صفر دارای توزیع کای – دو با در جه آزادی f است .

(2-21)

که در آن ، برآورد کننده سازی از  است . برای پرهیز از مشکل هم خطی بین X و عناصر G می توان مؤلفه های اصلی G را که با X همبستگی ندارند به جای G به کار گرفت . در این حالت ، آماره دیگری به شرح زیر وجود دارد که محاسبه آن ساده تر از آماره Z است .

 

که در آن ، T تعداد کل مشاهدات و  ضریب همبستگی بدست آمده از رگرسیون خطی پسماندهای ( e ) روی مولفه اصلی G است که با X همبستگی ندارند . اگر ، آماره بالا برای یک سری زمانی بیشتر از مقادیر بحرانی داده شده در توزیع کای – دو باشد ، دلالت به این دارد که یک فرآیند غیر خطی پویا برای داده های حاکم است و در غیر این صورت ، داده ها از یک فرآیند خطی پیروی می کنند .

نکته ای که باید در این ازمون به آن توجه کرد این است که رد فرضیه صفر لزوماً به معنای وجود یک فرآیند آشوبناک نیست . بنابراین اگر پژوهشگر باید به دنبال کشف چنین فرایندی است باید از آزمون های مکمل یاری جوید .

1-Artificial Neural Network

1-lee et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تحقیق

    هدف از انجام این تحقیق ، ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز  و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی با تحلیل های سری زمانی و مدل ARIMA و همچنین تلفیق جواب های حاصل از دو مدل و ارائه نتیجه بهتر نسبت به هر دو مدل است

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی با فرمت ورد