پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

  عنوان کامل پایان نامه :  نفت ایران در گذر زمان قسمتی از متن پایان نامه :    گفتار سوم :امتیاز نامه دادرسی در سال 1901م/ 1280 شمسی مظفر الدین شاه قاجار امتیاز تفحص و استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و مواد مشتقه از آن را با Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد اقتصاد : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

  عنوان کامل پایان نامه : متن کامل در سایت امید فایل   اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو قسمتی از متن پایان نامه :    تهامی­پور، کاظم­نژاد و مؤذنی (1386)، در مقاله خود تحت عنوان " مقایسه رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش­های اقتصادی ایران " به Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه : بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان و جهت گیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان و جهت گیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین قسمتی از متن پایان نامه : آمایش سرزمین و مزیت نسبی یکی از مهم‌ترین مسائل توسعه ملی، نحوه توزیع منطقه­ای و چگونگی ترکیب استعدادهای مناطق مختلف Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد : بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان و جهت گیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان و جهت گیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین قسمتی از متن پایان نامه : ضرورت انجام آمایش بی‌شك غایت اصلی تمام برنامه‌ریزی­ها برای رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه‌ای، توزیع مناسب فعالیت‌ها و استفاده Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها قسمتی از متن پایان نامه : بیان مسئله تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست هاي شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین Read more...