پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

  عنوان کامل پایان نامه :  نفت ایران در گذر زمان قسمتی از متن پایان نامه :    مواد مهم قرارداد کنسرسیوم به شرح زیر است: متن کامل در سایت امید فایل  طبق این قرارداد، عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه­های تقطیر، Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران قسمتی از متن پایان نامه : بر اساس ماده یک آیین نامه این کمیسیون به استناد ماده 182 قانون تعرفه ، به منظور بررسی و شور و اتخاذ تصمیم در موارد ابهام تعرفه Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد اقتصاد : بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران قسمتی از متن پایان نامه : خطرات تمرکززدایی مالی برای کاهش فقر   اگر چه تمرکززدایی برای مدت زمان قابل توجهی موضوع متداولی بوده است، اخیراً ارتباط آن با فقر مورد توجه قرار Read more...

پایان نامه ارشد

پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

متن کامل در سایت امید فایل    عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها قسمتی از متن پایان نامه : نقش اجتماعی در قانون مالیات ها،مبلغی را به عنوان حداقل درآمد معاف از پرداخت مالیات تعیین        Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه : بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی قسمتی از متن پایان نامه : ضبط اطلاعات گسترده درباره مشتری شبکه اینترنت (به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات) در مقام تهیه اطلاعات درباره‌ی چگونگی فعالیت مشتری در Read more...