پایان نامه ارشد

پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی

  عنوان کامل پایان نامه :  ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی قسمتی از متن پایان نامه : 2 – 4 – 5 : آزمون شبکه های عصبی مصنوعی  [1] از مدل شبکه‌های Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد اقتصاد : ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی

  عنوان کامل پایان نامه :  ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی قسمتی از متن پایان نامه : نکته مهم در رفتار  این است که در صورت تغییر  شکل مقابل بدست آمده به Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه اقتصاد : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران قسمتی از متن پایان نامه :  9-3-آزمون روابط علّی در مدل­های VAR ، تعیین طول وقفه­ها و تعیین اینکه کدام متغیر بر متغیرهای دیگر اثر می­گذارد و یا اثر می­پذیرد ، نسبتا دشوار و زمان­بر است. به Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه اقتصاد : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

  عنوان کامل پایان نامه : متن کامل در سایت امید فایل   اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران قسمتی از متن پایان نامه : 6-3-انتخاب طول وقفه­ها در مدل VAR یکی از راه­های طول وقفه در مدل­های VAR استفاده از نسبت درستنمایی است. در این روش می­توان دو مدل Read more...