پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

  عنوان کامل پایان نامه :  نفت ایران در گذر زمان قسمتی از متن پایان نامه :    مبحث  دوم: امتیاز های بهره برداری از منابع نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت گفتار  اول :امتیاز نامه رویتر  این امتیازنامه درسال 1872 م مطابق با 1289ه . ق یا 1247 Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه : مدیریت ریسک و ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

  عنوان کامل پایان نامه :  مدیریت ریسک و ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی قسمتی از متن پایان نامه : 3-3-3-2-2-  روش دلفی روشی برای رسیدن به اجماع نظر و توافق بین متخصصان یک رشته در باب موضوعی خاص است. این روش زمانی کاربرد دارد که Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : مدیریت ریسک و ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

  عنوان کامل پایان نامه :  مدیریت ریسک و ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی قسمتی از متن پایان نامه : 2-2-2- تجارب عملی احیای بافت­های فرسوده در جهان متن کامل در سایت امید فایل  2-2-2-1- پروژه لیورپول این محدوده سابقاً به عنوان بهشت[1] شناخته می­شد که Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران قسمتی از متن پایان نامه : 2-5- ساختار نرخ تعرفه کشورهای اروپایی 2-5-1- سیستم حق دسترسی به زیربنای راه آهن در کشور اسلوونی[24,12] الف-سابقه در اسلوونی یک شرکت بهره بردار مسافری و یک Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت

  عنوان کامل پایان نامه :  اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت قسمتی از متن پایان نامه : متن کامل در سایت امید فایل  2-4. مقاومت در اصطلاح: مقاومت در اصطلاح، تعریف نشده است و بعضی از اساتید دانشگاه از جمله ابراهیم رزاقی در مورد اصطلاح اقتصاد این گونه Read more...

پایان نامه ارشد

پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

  عنوان کامل پایان نامه : متن کامل در سایت امید فایل   جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران قسمتی از متن پایان نامه : - سناریوی اول (پایه) سناریوی پایه حالتی می­باشد که در Read more...