برچسب: پایان نامه جستجو

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین قسمتی از متن…

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر قسمتی از متن پایان نامه : –…

دانلود پايان نامه ارشد : بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل قسمتی از متن پایان نامه : اهمیت…

دانلود پايان نامه ارشد اقتصاد : روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

  عنوان کامل پایان نامه :  روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک) قسمتی از متن پایان…

پايان نامه اقتصاد : روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

  عنوان کامل پایان نامه :  روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک) قسمتی از متن پایان…