پایان نامه ارشد

پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی

  عنوان کامل پایان نامه :  ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی قسمتی از متن پایان نامه : 2 – 4 – 5 : آزمون شبکه های عصبی مصنوعی  [1] از مدل شبکه‌های Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد اقتصاد : مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام (1385-1380)

  عنوان کامل پایان نامه :   مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام (1385-1380) قسمتی از متن پایان نامه : آزمونهای هم انباشتگی یوهانسن: آزمون هم انباشتگی یوهانسن بکارگیری روش حداکثر درستنمایی برای تخمین روابط تعادلی بلندمدت است. به عبارت دیگر با توجه به محدودیتهای بکارگیری روش Read more...

پایان نامه ارشد

پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی

  عنوان کامل پایان نامه :  تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی قسمتی از متن پایان نامه : آزمونهای هم جمعی داده های پنل بررسی وجود هم جمعی متغیرها در داده های ترکیبی نیز بسیار مهم است. برای انجام آزمون همجمعی داده Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران قسمتی از متن پایان نامه : علت نام­گذاری مدل DSGE هدف از مطالعات اقتصاد کلان فراهم آوردن مدلی تئوریک است که برای Read more...