پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

  عنوان کامل پایان نامه :  نفت ایران در گذر زمان قسمتی از متن پایان نامه :    مواد مهم قرارداد کنسرسیوم به شرح زیر است: طبق این قرارداد، عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه­های تقطیر، عمل­آوری نفت و گاز تولیدی برای Read more...

پایان نامه ارشد

پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی

  عنوان کامل پایان نامه :  ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی قسمتی از متن پایان نامه : 2 – 4 – 3  آزمون براک ( پسامند براک )[1] براک در سال 1986 Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه : ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی

  عنوان کامل پایان نامه :  ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی قسمتی از متن پایان نامه : 2 – 4 – 1  آزمون بعد همبستگی گراسبرگر و پروکاچا الگوریتم بعد همبستگی را Read more...

پایان نامه ارشد

پايان نامه اقتصاد : اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران قسمتی از متن پایان نامه : 2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است برخی از اقتصاددانان تأکید کرده اند که در کشورهای در حال توسعه که اغلب Read more...

پایان نامه ارشد

پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

  عنوان کامل پایان نامه :  اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو قسمتی از متن پایان نامه :    3-14-2-آزمون ايم، پسران و شين[1] اختلاف آزمون آيم، پسران و شين با آزمون لوين، لين و چاو بيشتر در فرضيات در نظر گرفته شده نمود پيدا مي­کند. در Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

  عنوان کامل پایان نامه :  اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو قسمتی از متن پایان نامه :    3-7-1-شاخص بهره­وري جزئي (PFP) اين شاخص به ارزيابي بهره­وري در رابطه با يکي از عوامل توليد مي­پردازد. (آذربايجانی و ديگران،1381: 448)   که در اين رابطه  شاخص بهره­وري Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

  عنوان کامل پایان نامه :  اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو قسمتی از متن پایان نامه :    3-3-بهره­وري، اهداف و تعاریف آن   به دليل اين که بهره­وري بيشتر يک مفهوم کيفي است، محدوديت­هاي زيادي براي اندازه­گيري آن وجود دارد. مثلاً يکي از عوامل افزايش Read more...