نویسنده: 92

ریشه پیدا کنی مشکل سلوک

به دلیل اینکه راه و روش زیستی در تبیین کامل دلیل شناسی این مشکل موفق نبوده، عوامل روانشناختی و عوامل…

مشکل سلوک و نافرمانی در علم روانشانسی

مشکل نافرمانی، شامل الگوی عودکننده ای از رفتار منفی کارانه، گستاخی، دشمنی، نافرمانی نسبت به صاحبان قدرته که این رفتار…

پژوهشایی در بخش ذهن آگاهی و صبر

– ذهن­آگاهی    بیشتر تحقیق­هایی که در مورد­ی ذهن­آگاهی انجام شده در مورد اثر درمان­های بر اساس ذهن­آگاهی بوده. محققان…

بررسی ذهن آگاهی و صبر در افراد

مبانی نظری1-افسردگیدر بین آدمایی که بخاطر مشکلات روانشناختی کمک می¬طلبند، افسردگی مشکل شایعیه. دو ویژگی اختصاصی افسردگی عبارتند از: خلق…

تحقیقات انجام شده در مورد خود تنظیمی

در مورد کارکردهای اجرایی و یادگیری خود تنظیمی به شکل ترکیبی در داخل و بیرون مرز کشور پژوهشی پیدا نشد…

خود تنظیمی رو می تونین بیاموزین

در سالای گذشته برنامه های زیادی آماده شدن که به کمک اون¬ها میشه خود تنظیمی رو به دانش آموزا آموزش…

دید زیست شناختی درباره خود تنظیمی

یکی از بخشای تحقیقاتی امید بخش، معنی خودتنظیمی از بعد زیست شناختیه.پژوهشایی که در تلاش هستن تا مبنای زیست شناختی…

باور ها جور واجور در مورد یادگیری خود تنظیمی

زیمرمن (1989، به نقل از توکلی زاده، 1387) نظریهای یادگیری خیلی رو در چار نظریه اساسی شامل: ترکیب کرده. جدول(3-2)اینجا…

واسه یادگیری خود تنظیمی نیاز به الگو دارین

الگوهای خود تنظیمی به معرفی راهبردهایی می پردازندکه دانش آموزا واسه تنظیم کارکرد شخصی، کارکرد تحصیلی و محیط یادگیری خود…

راه های یادگیری خود تنظیمی که موفقیتتون رو تضمین می کنه

راهبردهای یادگیری، فنون یا روشایی هستن که دانش آموزا واسه اکتساب اطلاعات از آن¬ها به کار گیری می کنن(دمبو، 1994)….