نویسنده: 92

فشار روانی (استرس و استرسور) از دیدگاه نظریه پردازان

تعریف استرس سخته، نظریه پردازان جور واجور این اصطلاح رو به روش های متفاوت به کار بردن. یکی از راه…

خونواده و تاثیر اون در بهداشت و مشکل روانی

خونواده مهم ترین نهاد اجتماعیه که در رشد و تکامل شخصیت افراد اثر داره. اهمیت خونواده در اینه که کودک…

باخبر شدن از گذشته عاملا موثر در مدلای شخصیت

بر اساس خلق وخو، این بعد رو یکی از جنبه های اساسی شخصیت دونسته ان. در مورد بعد وظیفه شناسی،…

مقیاسای مورد بررسی آزمون NEO PI-R

هر کدوم از پنج شاخص آزمون NEO PI-R از شش اندازه که به طور اختصاصی تر نشونه های اون شاخص…

 بررسی پنج عامل شخصیتی نئو (Neo PI-R)

اولین قدم تفسیر پروفایل Neo PI-R بررسی وضعیت فرد در پنج شاخص اصلیه. در این قسمت هر شاخص و یا…

طرح پنج دلیلی شخصیت از راه آزمون NEO PI-R

آزمون NEO PI-R واسه اندازگیری عینی طرح پنج دلیلی شخصیت ساخته شده. طرح پنج دلیلی ساختار ویژگیهای شخصیت رو نشون…

تعریف نوروزگرایی در علم روان شناسی

نوروزگرایی به تمایل واسه تجربه اضطراب، نا آرومی، خودخوری، دشمنی، کمرویی، تفکر غیرمنطقی، افسردگی و عزت نفس پایین میگن. برونگرایی…

معنی شخصیت از دیدگاه روان شناختی

معنی شخصیت از کلمه لاتین «Persona» گرفته شده. این کلمه خود ریشه در فرهنگ یونان قدیم داره. پرسونا در این…

تعریف شخصیت از دیدگاه روان شناختی

شخصیت از واژهی لاتین پرسونا گرفته شده که به نقابی اشاره داره که هنرپیشهها در نمایش به شکل خود می…