بازگشایی پیاده راه ۱۷ شهریور

پیاده راه ۱۷ شهریور از محدوده خیابون صفا تا میدون شهدا بازگشایی شد.

«ابوالفضل قناعتی» عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اعلام خبر بازگشایی پیاده راه ۱۷ شهریور گفت:

طبق برنامه ریزی های انجام شده پیاده راه ۱۷ شهریور صبح امروز یکشنبه چهارم مهر ماه از خیابون صفا تا میدون شهدا باز شده.

ایشون با بیان اینکه به دنبال نارضایتی اهالی محل و کسبه از اجرای طرح تبدیل خیابون ۱۷ شهریور از میدون امام حسین تا میدون شهدا به پیاده راه گفت که آخرسر پس از پنج سال پیاده راه ۱۷ شهریور بازگشایی شد تا دوباره رونق به این خیابون برگرده.

ایشون با بیان اینکه شورای شهر تهران در بهار امسال قبول شده کرده بود که باید این پیاده راه بازگشایی شه اضافه کرد که شهرداری واسه تکمیل زیرساخت های این خیابون پس از بازگشایی مهلت خواست تا نسبت به نصب تابلوهای ترافیکی، جمع بیاری مبلمان و باغچه ها و آب نماهای احداث شده اقدام کنه که با اتمام این موضوع صبح امروز با هماهنگی پلیس راهور پیاده راه ۱۷ شهریور از خیابون صفا تا میدون شهدا بازگشایی شد.