بازسازی چشم مصنوعی کشف شده در شهر سوخته

به گفته رئیس هیات جستجو در شهر سوخته، با ترکیب هنر و علم قدیم شناسی، چشم مصنوعی و اسکلت زن صاحب اینکه در شهر سوخته کشف شده، بازسازی شد.

«سید منصور سید سجادی» رییس هیأت جستجو های قدیم شناسی شهر سوخته، در چهاردهمین جلسه قدیم شناسی ایران که روز هفدهم اسفند ماه برگزار شد، گفت:

از زمان کشف چشم مصنوعی واسه زنی ۲۸ تا ۳۲ ساله در سال ۱۳۸۵ در شهر سوخته همیشه در تلاش واسه بازسازی چهره این زن و ساخت نمونه ای مثل به چشم مصنوعی اش بودیم تا آخرسر بعد از ۵ سال تلاش موفق شدیم با کمک یه گروه هنرمند و ترکیب هنر و علم، کار بازسازی این اسکلت رو انجام بدیم.

ایشون با بیان گوشه ای از ویژگی های گوری که چشم مصنوعی در اون کشف شده، گفت که این گور واسه یه زن میانسال بوده که با در نظر گرفتن ظروف ساده ای که در اون کشف شده می توان حدس زد این زن فرد ثروتمندی نبوده.

ایشون گفتن چشم مصنوعی کشف شده از موم و یه جور چربی حیوونی ساخته شده خاطرنشان ساخت که یه قاب چرمی واسه چشم مصنوعی هم در گور این زن کشف شده.

«نگار نادری پور» مجسمه ساز در ادامه با اشاره به چگونگی ساخت این مجسمه گفت:

ساخت این نوع نمونه و بازسازی چهره ها سال هاس که در دنیا رواج داره اما در ایران واسه اولین باره که صورت می گیرد.

ایشون گفتن از سه نوع روش دو بعدی دستی، سه بعدی دستی و سه بعدی یارانه ای واسه بازسازی چهره در جهان به کار گیری می شه، گفت که واسه ساخت این نمونه از راه سه بعدی دستی به کار گیری کردیم که در دنیا بیشتر طرفدار داره. اسکن های خیلی از اسکلت کشف شده در دست بود که کمک زیادی به گروه کرد و تونستید با به کار گیری تری دی جمجمه یه پرینت سه بعدی از اون جفت و جور کنیم. تعیین ضخامت اندازه بافت نرم روی اسکلت مرحله مهمی بود که طبق سن، جنس، نژاد، نوع تغذیه و… انجام شد و طبق اون جدولی جفت و جور شد که مشخصات یه زن سی ساله با اندام معمولی رو نشون می داد. همه این شاخص ها به وسیله بافت نرمی روی جمجمه پیاده شد و بقیه ریزه کاری ها مثل رنگ پوست، مو، شکل بینی و … که به وسیله آدم شناس گروه تعیین شده بود، روی جمجمه پیاده شد.

ایشون با اشاره به دقت و ظرافتی که در ساخت چشم مصنوعی به وسیله گروه رعایت شده گفت:

واسه رسیدن به جنس و ساختار چشم اسکن های زیادی انجام شد تا تونستید نمونه بسیار مثل اون رو از جنسی مثل خودش بسازیم. رنگ و جنس پارچه لباس مجسمه از روی نمونه های شناسایی شده در شهر سوخته جفت و جور و چگونگی آرایش موی سر مجسمه هم طبق پیکر کشف شده در شهر سوخته انتخاب شد. گردنبندی که مجسمه به گردن داره، نمونه مثل سازی شده خودشه و گره ای که به موهاش زده هم طبق نمونه های یافته شده در شهر سوخته طراحی شده.

در ادامه این نشست سید سجادی به بیان گوشه ای از عملیات جستجو در شهر سوخته و کشفیات اون پرداخت و گفت:

تحقیق های قدیم شناسی در سال ۹۳بر ۶ محور جستجو در بخش مسکونی، جستجو در گورستان، تحقیقات آدم شناسی، یافته های انگل شناسی، تعمیر آثار و طراحی سامانه اطلاعاتی استوار بود. طی این فصل در بین ده گونه ساختار قبری شناخته شده تنها ۴ نوع ساده، دو قسمتی، سردابه ای و کاسه سفالی مخصوص نوزادان پیدا شد و بیشترین گورها از گونه های دو قسمتی به تعداد ۵۴ عدد بود .

ایشون تعداد قبور یافت شده رو همه با هم ۷۷ و اسکلت های پیدا شده رو ۸۴ عدد اعلام کرد و اضافه کرد:

از این گورها جمعا ۵۱۹ شی به دست اومد که از خصوصیات قبور این فصل، نبود بقایای قربونی در قبور و تعداد خیلی کم مهره ها بوده.

اون با اشاره به جستجو ها در بخش مسکونی شهر سوخته گفت که جستجو های اصلی گروه قدیم شناسی در منطقه مسکونی در کارگاه شماره ۲۶ در شمال منطقه مسکونی مرکزی انجام شد و جستجو در منطقه یاد شده با هدف دست پیدا کنی به ساختارهای معماری و دست پیدا کنی به بنایی از دوره چار قرار گرفتن شهر سوخته شروع شد.