پايان نامه رشته اقتصاد : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-4- نظریه روانی  تورم

آفتالیون[1] اقتصاددان فرانسوی ضمن بررسی وقایع اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول نتیجه می­گیرد که عوامل روانی به طور خاص پیش­بینی وضعیت آینده پول، تاثیر مهمی در تعیین ارزش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها دارند.

« به نظر آفتالیون ارزش پول در تحلیل نهایی به سنجشهای روانی افراد متکی است که نه تنها به ارزش فعلی پول بلکه به ارزش آینده آن مبتنی بر خوف و رجا بستگی دارد[2] »

حساسیت روانی مردم نسبت به تورم و آثار شوم آن موجب می­شود که هرگاه نوسان صعودی در قیمت­ها پیش آید، خوف مردم از تشدید روند افزایش قیمت­ها موجبات تشدید تورم را فراهم می­کند. پیش­بینی و انتظار مردم مبنی بر کاهش ارزش پول منجر به به بی­اعتباری و بی­اعتمادی نسبت به پول گشته و مردم تمایل شدید به مبادله پول با کالا و سایر انواع دارایی خواهد داشت که نتیجه آن تشدید تورم خواهد بود. اصطلاح پول داغ[3] در این مورد بکار می­رود.

تنزل ارزش پول و پیدایش انتظار رشد قیمت­ها در آینده در ذهن مردم، در رفتار اقتصادی مردم ایجاد تغییر می­کند. مردم به تصور افزایش آتی قیمت­ها و کاهش قدرت خرید درآمدهای پولیشان، خرید و تقاضای خودرا افزایش می­دهند و عرضه­کنندگان به امید کسب سود بیشتر از عرضه کالا امتناع می­کنند و بدینسان مردم به استقبال تورم می­روند. بنابراین گرچه حساسیت­های روانی و انتظارات تورمی مردم علت ایجاد تورم نیستند ولی در تشدید و تداوم آن نقش مهمی ایفا می­کنند و این در شرایطی است که مسئولین امور اقتصادی می­توانند با درک صحیح عکس­العمل­های روانی مردم و عملیات روانی مناسب و تخفیف انتظارات تورمی، از این عامل مهم به نفع مقاصد ضد تورمی خود استفاده کنند.

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته

2-7-1-مطالعات بین المللی

کنت و دویر (1993)[4] در مطالعه خود سه عامل عمده یعنی کششهای نسبی عرضه و تقاضای کالاهای مورد مبادله ،شرایط اقتصاد کلان و محیط اقتصاد خرد را به عنوان عوامل موثر بر درجه اشاعه نرخ ارز معرفی کرده اند  . این دو در مطالعه خود همچنین به بررسی اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای واردات و صادرات صنعتی کشور استرالیا پرداخته اند. مهمترین هدف آنها در این مطالعه براورد پویائی­های اشاعه نرخ ارز بر حسب قیمتهای واردات و صادرات صنعتی در استرالیا بوده است . به طوری که روابط کوتاه مدت  و بلند مدت را برای صادرات و واردات به طور مجزا تخمین می زنند و نتیجه می گیرند که در بلند مدت استرالیا به عنوان یک اقتصاد باز کوچک در واردات گیرنده قیمت می باشد ،بنابراین اشاعه نرخ ارز تقریبا کامل است.

هان وسو(1995)[5] با استفاده از مدل چانه زنی درجه اشاعه نرخ ارز به قیمت صادرات بر حسب پول خارجی را وقتی که پول داخلی دچار افزایش یا کاهش ارزش بازاری می شود، برای کشور کره اندازگیری کرده اند . آنها با پیش فرض اینکه درجه اشاعه نرخ ارز به واردات در کشور کره برابر یک است تمرکز خودرا بر درجه اشاعه نرخ ارز بر صادرات معطوف می نمایند .

منون [6](1995) 43 مورد از مطالعات تجربی صورت گرفته در مورد اشاعه نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده است. بیشتر این مطالعات به این نتیجه رسیده اند که اشاعه نرخ ارز کامل نبوده است و در بین کشورهای محتلف متفاوت می­باشد و درجه باز بودن و اندازه اقتصاد کشورها از عوامل موثر بر اثر اشاعه نرخ ارز است.بر اساس مطالعا متون نتایج متفاوت برای یک کشور به روش شناسی ، ویژگی مدل و انتخاب متغیرها مربوط می­شودو نه به تفاوت در دوره زمانی. غالب این مطالعات با روش حداقل مربعات معمولی انجام شده اند و معمولا به ویژگی­های سری زمانی نظیر نامانایی سری­ها توجهی نشده است. قابل ذکر است که تنها مطالعه «کیم»[7](1998) با استفاده از تحلیل داده­ها روند زدایی شده ، انجام گرفته است. در این مطالعات به با ثباتی انتقال تغییرات نرخ ارز در طول زمان و اندازه انتقال نامتقارن این تغییرات در خال تضعیف و تقویت نرخ ارز اشاره شده است. بعد از مطالعه منون ، مطالعاتی به منظور بسط اثر اشاعه نرخ ارز صورت گرفته است و در این مطالعات نواقصی که توط منون ذکر شده بود تا حدودی برطرف شد. کیم با استفاده از تکنیک هم­انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری اثر اشاعه نرخ ارز برای آمریکا را مورد مطالعه قرار داد.

«رانکی»[8](2000) به بررسی اثر اشاعه نرخ ارز در منطقه یورو با استفاده از روش داده-ستاده پرداخته است. براورد وی حاکی از کامل بودن اثر اشاعه نرخ برابری یورو و دلار آمریکا بر قیمت مصرف­کننده در طول یک سال می­باشد؛ اما نتایج بررسی وی با سایر مطالعاتی که بعدا در منطقه یورو انجام شده است تناقض دارد.

[1] -Albert Aftalion

[2] -قدیری اصل، باقر، ” نظریه­های پولی پول ” ، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1306.

[3] -Hot Money

[4] – Kent & Dwyer(1993)

[5]– Han & Sue (1995)

[6] -Menon

[7] -Kim

[8] -Ranki

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

از آنجا که تصمیمات سیاست پولی در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت است و بنا به قولی پول استاندارد استانداردهاست و وقتی این استاندارد به هم می خورد تمامی استانداردها حتی استانداردهای اخلاقی جامعه به هم می خورد لذا اهمیت بررسی عوامل مختلف اثر گذار بر تورم امری غیر قابل انکار است.

تجزیه و تحلیل منشاء فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل متعدد است که به نظر می رسد منشاء شتاب دهنده روند صعودی قیمتها باشد . امروزه اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمتها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایج ترین مباحث در بحثهای اقتصادی است.مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاشهای محدود یا گسترده در تئوریهای مطرح شده گذشتگان .

پس بنا به آنچه بدان خواهیم پرداخت برآنیم تا با استفاده از داده­های کمی، تاثیر و سرعت اثرگذاری نوسانات ارزی را بر شاخص­های قیمتی مصرف­کننده و تولید­کننده برآورد نماییم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران با فرمت ورد