پايان نامه اقتصاد : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-2-مطالعات مربوط به ایران

در این بخش به خلاصه­ای از یافته های مطالعات صورت گرفته در مورد ایران اشاره می­گردد. «میری طامه» (1375) با استفاده از الگوی پولی و نیز با استفاده از دو روش حداقل مربعات معمولی و الگوی هم­انباشتگی به بررسی رابطه کاهش ارزش ریال و تورم طی دوره 1372-1338 پرداخته است . وی به این نتیجه می­رسدکه کاهش ارزش ریال و سیاستهای آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز دارای اثرات تورمی بوده است.

«شهاب» (1376) با استفاده از الگوهای تصحیح خطای برداری ، اثرات تورمی نوسانات ارزی را برای دوره 1374-1347 مورد بررسی قرار داده است. وی با اشاره دارد که اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت مصرف­کننده قوی و بر شاخص قیمت تولیدکننده ضعیف است.

متن کامل در سایت امید فایل 

«طبیبیان و سوری»(1376) با استفاده از یک رگرسیون ساده برای دو دوره زمانی 1358-1338 و 1374-1358 و الگوی خود رگرسیون برداری با وقفه­های توزیع شده، اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم را مورد بررسی قرار داده اند. در مجموع آنها نتیجه می­گیرند که نقش عرضه پول در هدایت سطح قیمتها، فزاینده بوده و مهمترین عامل تاثیرگذار بر سطح قیمت­ها است. همچنین کاهش ارزش پول داخلی باعث افزایش قیمت­های داخلی شده است. در نهایت آنها افزایش قیمت و کاهش ارزش ریال را یک بستر و ناشی تز افزایش عرضه پول می­دانند.

«حاجی مراد خانی» (1380) در مطالعه خود به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت مصرف­کننده برای سالهای 1378-1338 می­پردازد. نتایج مطالعه وی نشان می­دهد که بین نرخ ارز و تورم رابطه مثبتی برقرار است. همچنین تاثیر نرخ ارز بر تورم بعد از یکسان­سازی نرخ ارز بیشتر شده است. «نصر اصفهانی»(1381) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی تاثیر عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران برای دوره زمانی 1380-1350 می­پردازد. مطالعه وی وجود ارتباط مثبت بین نرخ ارز و تورم را تایید می­کند.

زنگنه (1381) اثرات عبور نرخ ارز در ایران بر روی قیمت صادرات را به کمک روش حداقل مربعات معمولی تخلیل می کند و نتیجه می گیرد که عبور نرخ ارز بر قیمت صادرات در ایران کامل نیست یاوری و نصر اصفهانی (1382) در مطالعه خود به تحلیل عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرات نرخ ارز بر قیمتهای داخلی پرداخته اند  و از طریق خود رگرسیون برداری نشان می دهند که تکانه های نرخ ارز در کوتاه مدت وبلند مدت بر تورم اثر می گذارد .

«راتقی» (1384) ، با استفاده از الگوی خودرگرسیون توزیع شده اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخصهای قیمت­مصرف­کننده و عمده­فروشی و قیمت واردات را براورد کرده است. در این مطاله اثر مثبت و معنادار نوسانات نرخ ارز بر شاخص­های قیمت­های داخلی تایید می­شود و اثر نرخ ارز بر شاخص عمده فروشی بیشتر از شاخص مصرف­کننده است.

«شجری و همکاران» (1384) ، نیز با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری و همچنین تصریح یک الگوی تصریح یک الگوی تصحیح خطای برداری رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها انتقال ناقص تغییرات نرخ ارز در کوتاه­مدت در ایران را تایید می­کند و به تدریج که دوره زمانی طولانی­تر می­شود ، بر شدت انتقال نرخ ارز افزوده می­گردد. درحالیکه کماکان در بلند مدت نیز انتقال نرخ ارز به صورت ناقص است. درباره این مطالعه می­توان ایراداتی را بر روش­شناسی آن مطرح کرد ؛ چراکه از روش خود رگرسیون برداری و الگوی تصحیح­ خطای برداری بطور همزمان استفاده شده است. درحالیکه نتایج خود رگرسیون برداری در صورت وجود بردار هم­انباشتگی قابل اطمینان نبوده و لازم است از الگوی تصحیح خطای برداری به منظور ارزیابی انتقال نرخ ارز استفاده شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

از آنجا که تصمیمات سیاست پولی در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت است و بنا به قولی پول استاندارد استانداردهاست و وقتی این استاندارد به هم می خورد تمامی استانداردها حتی استانداردهای اخلاقی جامعه به هم می خورد لذا اهمیت بررسی عوامل مختلف اثر گذار بر تورم امری غیر قابل انکار است.

تجزیه و تحلیل منشاء فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل متعدد است که به نظر می رسد منشاء شتاب دهنده روند صعودی قیمتها باشد . امروزه اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمتها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایج ترین مباحث در بحثهای اقتصادی است.مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاشهای محدود یا گسترده در تئوریهای مطرح شده گذشتگان .

پس بنا به آنچه بدان خواهیم پرداخت برآنیم تا با استفاده از داده­های کمی، تاثیر و سرعت اثرگذاری نوسانات ارزی را بر شاخص­های قیمتی مصرف­کننده و تولید­کننده برآورد نماییم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران با فرمت ورد