دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : رفتار نظریه مزد کارایی بخش صنعت ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رفتار نظریه مزد و کارایی در بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-    مدل اولیه سولو و مزد کارایی

3-2-1-  فرضيه مزد كارايي سولو

براي اولين بار ليبن اشتاين[1](1857 و 1958) بحث مزد- كارايي را بيان نمود. طبق نگرش وی اگر بنگاه‌ها مزد بالاتري بپردازند، كارگران باانگیزه تر و با بهره‌وري بالاتر را جذب مي‌كنند. اين فرضيه تأثير زيادي در مطالعه شاپيرو و استيگليتز[2] (1984) داشت. آنها در مطالعه خود از الگوي ليبن اشتاين براي تبيين بيكاري غیرارادي استفاده نمودند[3].

همانگونه که بیان شد ليبن اشتاين (1957) بحث سلامت فيزيكي كارگر و بهره وری نيروي كار را مرتبط با مزد حقيقي دانست. يعني اگر بنگاه‌ها مزد بالاتري بپردازند، كارگران سالم‌‌تر و با بهره‌وري بالاتر را جذب مي‌كنند. سولو (1979) مدل ساده‌اي را براي اقتصاد‌هاي پيشرفته مطرح نمود كه در آن مزدهاي بالاتر موجب بهبود روحيه و از اين رو بهره‌وري را از طريق افزايش در تلاش كارگران تحت تأثير قرار مي‌دهد.

فرض كنيد در كوتاه مدت هستيم و موجودي سرمايه بنگاه برابر است. نكته اصلي مدل سولو آن است كه مانند يك تابع توليد معمولي، مقدار توليد تابعي از تعداد نيروي كار نمي‌باشد. بلكه توليد تابعي از تعداد كارگران موثر يا كارا است. لذا مسأله تعداد كارگران نيست بلكه مسأله ميزان تلاش و بهره‌وري آن‌ها است. فرض كنيد ‌باشد، كه ميزان تلاشي است كه تابعي از مزد مي‌باشد.

يعني افزايش ‌موجب افزايش تلاش مي‌شود اما با نرخ نزولي.

براي يك بنگاه تابع توليد عبارت است از:

 

نمودار3-2-1- رابطه مزد و تلاش

‌= نيروي كار موثر است.

در اين جا سوال آن است كه چه سطحي از مزد را بنگاه بايد انتخاب نمايد به گونه‌اي كه حداكثر تلاش نيروي كار و حداكثر سود براي بنگاه را به همراه داشته باشد؟

فرض كنيد كه  و قيمت محصول  باشد. تابع سود بنگاه عبارت است از:

براي تعيين مزد بهينه و تعيين تعداد كارگر بهينه لازم است نسبت به مزد حقيقي و تعداد نيروي كار مشتق بگيريم.

با ساده نمودن معادلات فوق داريم

با تقسيم طرفين اين 2 معادله بر يكديگر داريم:

كه اين رابطه به عنوان شرط سولو شناخته مي‌شود و بيانگر كشش تلاش نسبت به مزد است. اين شرط بيان مي‌كند كه اگر سطح تلاش كارگر را وارد تابع توليد كنيم، بنگاه در صورتي سودش حداكثر خواهد شد كه مزد را به گونه‌اي انتخاب نمايد كه كشش تلاش نسبت به مزد برابر يك باشد.

مشاهده شد كه شرط سولو بيانگر حداكثر سود بنگاه در شرايطي است كه مزد بهينه براي افزايش بهره‌وري نيروي كار انتخاب شده است. اگر مزدي كه شرط سولو را تأمين مي‌كند باشد بر اساس معادله حداكثر كننده سود داريم:

با حل اين معادله براي ‌بنگاه، سطح اشتغالي كه سودش را حداكثر مي‌كند را به دست مي‌آوريم كه برابر  است. فرض كنيد كه  بنگاه يكسان داشته باشيم كه مقدار  يكساني از نيروي كار را با مزد  تقاضا مي‌كنند. بر اين اساس كل نيروي كار برابر است با:

در اين مدل هدف  تسويه بازار نيست بلكه تعيين مزدي است كه حداكثر تلاش بازاري هر  واحد مزد را ايجاد نمايد و مادامي كه ‌باشد بيكاري غیرارادي به اندازه  در بازار كار وجود خواهد داشت.

[1] leibenstein

[2] Shapiro and Stiglitz

[3] K.Basu and J.Felkey (2004), A Theory of efficiency wage with community –based income sharing ,   Bread  working paper, no.73

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • سؤالات پژوهش

در اقتصاد ایران بهره وری نیروی کار همگام با حقوق و مزدها نبوده و با اینکه بهره وری نیروی کار رشد کندی داشته، سهم پولی عامل نیروی کار در ساختار هزینه بنگاهها افزایش داشته است. حال پرسش این است که آیا میان بهره وری و مزد پرداختی به نیروی کار در صنعت ایران یک ارتباط تعادلی وجود دارد به گونه ای که بتوان از طریق تفاوت در مزدها بهره وری را متأثر نمود؟ اگر این ارتباط کم است چگونه می توان توسط سیاستهای مزدی این ارتباط را ازدیاد بخشید به گونه ای که بهره وری نیروی کار  مبتنی بر سیستم پرداخت حقوق و مزد باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی رفتار نظریه مزد و کارایی در بخش صنعت ایران با فرمت ورد