دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4. نقش انکار ناپذیر اطلاعات

نظریه اطلاعات طبقه بندی متمایزی از دو گروه اطلاعات ارائه می کند:

  1. آگاهی قبلی: منظور اطلاعاتی است که از پیش و بدون انجام تلاش، خاص، در مورد آن آگاهی وجود دارد. مصداق بارز این قبیل اطلاعات، پیش بینی وضع هوا است که با گذشت زمان و با واکنش طبیعت، مورد تایید قرار گرفته است.
  2. یافته ها: منظور اطلاعاتی است که در نتیجه تلاش و کوشش بشر برای پی بردن به ویژگی های پنهان طبیعت حاصل می شود. تجزیه و تحلیل انحرافات برای شناسایی دقیق عوامل نا کارایی عملیات در یک واحد تولیدی، نمونه بارز این اطلاعات است.

2-2-5. پدیده گزینش نادرست اطلاعات

در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، پدیده گزینش نادرست ظهور می کند. برای نمونه رابطه میان دارندگان اوراق بهادار و مدیران واحد اقتصادی را در چارچوب بازار سرمایه در نظر بگیرید. در صورتی که خریداران اوراق بهادار نتوانند میان اوراق بهادار با کیفیت و اوراق بهادار بی کیفیت تمایز قایل شوند، قیمت بازار به نحوی تعدیل می شود تا متوسط کیفیت مورد انتظار از اوراق بهادار آماده برای فروش را منعکس سازد. این شرایط موجب می شود تا قیمت اوراق بهادار با کیفیت به گونه ای منظم و قاعده مند، کمتر از حد مورد نظر مدیران واحد اقتصادی باشد و پیامد منطقی آن، خروج این واحد های اقتصادی از صحنه اوراق بهادار است. در نتیجه تنها آن دسته واحدهای اقتصادی در بازار باقی می ماند که اوراق بهادار آنان از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. اما از آنجا که خریداران اوراق بهادار از انگیزهای عرضه کنندگان اوراق بهادار با کیفیت برای خروج از بازار اگاهی دارند، بنابراین آنان به منظور انعکاس مجدد متوسط کیفیت مورد انتظار، قیمت بازار تمام اوراق بهادار را دوباره کاهش می دهند. پیامد چنین اقدامی، خروج تعداد بیشتری از واحدهای اقتصادی از عرضه بازار است و بر این اساس تنها اوراق بهادار برخوردار از پایین ترین سطح کیفیت، در بازار باقی می ماند.

در واقع، چنانچه مدیران بر کیفیت نسبی اوراق بهادار خود آگاه باشند، آنان انگیزه لازم برای انتقال یک پیام و علامت مشخص به بازار را خواهند داشت و این پیام انعکاس دهنده فراتر بودن کیفیت اوراق بهادار آنها از متوسط کیفیت مورد انتظار بازار است. به بیان دیگر نامتقارن بودن اطلاعات به نحوی که مدیران از کیفیت عملکرد خود آگاه باشند ولی مالکان واحد اقتصادی فاقد این آگاهی باشند، موجب می شود تا تعداد کل قراردادهای منعقد شده کاهش یابد مگر آنکه اطلاعات مبتنی بر یافته ها در اختیار مالکان قرار گیرد (همان منابع، ص 82).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

با توجه به آنچه در قسمت اهداف تحقیق بیان شده هدف اصلی ما از این تحقیق بررسی تاثیر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است بنابراین سوالات اصلی در این تحقیق به شرح زیر است:

1- 5-1. ارزش معاملات سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران دارد؟

1-5-2. حجم مبادلات غیر عادی سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس  با فرمت ورد