دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری و روش نمونه گیری[1]

هر مجموعه از افراد و اشیاء که لااقل دارای یک صفت مشترک باشند را جامعه ی  آماری می نامند (نیکوکار،1377). جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این شرکت هایی که دارای ویژگی زیر باشند انتخاب می شوند:

  1. دوره مالی آنهااز1/1هر سال تا 29/12باشند.
  2. حداقل 4دوره مالی منتهی به پایان سال 90 در بورس فعال باشند.
  3. حداقل سهام آنها 2بار در سال در بازار بورس خرید و فروش شده باشند.

لذا تعداد شرکت هایی که دارای ویژگی های فوق باشند از بین آنها تعدادی با فرمول هاي كوكرال به عنوان نمونه انتخاب گردید.

حجم نمونه برابر است با115 شرکت.

1-10.  قلمرو تحقیق

از نظر قلمرو تحقیق قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این تحقیق به شرح زیر است.

قلمرو موضوعی: بررسی تاثیر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

قلمرو زمانی: از نظر زمانی دوره زمانی سال های 86 لغایت 90 در نظر گرفته شده است.

قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.

1-11. روش گرد آوری داده ها و اطلاعات

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات و پایان نامه یا مقالات، اینترنت، مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادارتهران یا سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افز ارره آورد نوین، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.

 

1-12. تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق

عدم تقارن اطلاعاتي

در بازارهاي كاراي اوراق بهادار تصور بر اين است كه اطلاعات در دسترس همگان قرار مي گيرد. يك عضو فعال در بازار (فروشنده) همواره در مورد دارايي مورد معامله چيزهايي مي داند كه عضو ديگر (خريدار) از آن آگاه نيست در چنين وضعي بازار داراي ويژگي خاص است كه آن را عدم تقارن اطلاعاتي مي نامند.

ارزش معاملات

يكي از بازارهاي سامانه معاملات است كه در آن معاملات عمده اوراق بهادار بر اساس مقررات مربوط انجام مي شود.

حجم مبادلات غیر عادی

تعداد سهامی که مربوط به یک شرکت در یک دوره روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و یا سالانه مورد معامله قرار می گیرد حجم مبادلات غیر عادی مربوط به سهام کل شرکت ها فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در آن است.

1-13. ساختار تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق شامل تعریف مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش تحقیق، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ارائه شده است.

فصل دوم: ضمن بیان مقدمه در بخش اول مروری بر ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی و حجم مبادلات و ارزش معاملات و کارایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و غیره بیان شده است و در بخش دوم خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران در این زمینه ارائه می گردد.

فصل سوم: ابتدا روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر، اهداف تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق و متغیر های تحقیق مورد مطالعه معرفی شده است و در نهایت روش گرد آوری اطلاعات و روش آماری به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به طور کامل تشریح می شود.

[1] Sample selection

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

با توجه به آنچه در قسمت اهداف تحقیق بیان شده هدف اصلی ما از این تحقیق بررسی تاثیر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است بنابراین سوالات اصلی در این تحقیق به شرح زیر است:

1- 5-1. ارزش معاملات سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران دارد؟

1-5-2. حجم مبادلات غیر عادی سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس  با فرمت ورد