دانلود پايان نامه ارشد اقتصاد : بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-3-2- اثر نااطمینانی تورم بر تورم

 

کوکرمن و ملتزر[1] (1986) با استفاده از مدل بارو-گوردون[2] که یک تابع تصمیم­گیری برای سیاستمداران و یک تابع برای انتظار مردم از نرخ  سیاست­های پولی انبساطی در نظر می­گیرد نشان می­دهند به علت اطلاع نداشتن مردم از سیاست­های که اتخاذ می­شود این انگیزه­ای را برای سیاست­گذاری ایجاد می­کند که با یک شوک تورمی، رشد تولید را تحریک نماید. در واقع سیاستمداران با ایجاد تورم غافلگیرانه در یک محیط تورمی، سعی می­کنند فعالیت­های واقعی اقتصاد را افزایش دهند. همچنین، زمانی که نااطمینانی تورمی در سطح بالایی قرار دارد، چون تصمیمات سرمایه­گذاران، ممکن است تحت تأثیر منفی قرار گیرد و سیاستمداران احتمال می­دهند که حجم فعالیت­های اقتصادی کاهش پیدا ­کند، سیاست­های انبساطی اتخاذ می­نمایند. به تبع سیاست­های انبساطی، سطح عمومی قیمت­ها افزایش می­یابد و لذا نااطمینانی تورمی علت تورم در جامعه خواهد بود.

در مقابل هولاند (1995) این اثر را  با توجه به هزینه­های اجتماعی، منفی می­داند. نااطمینانی تورم هزینه اجتماعی را زیاد و رفاه اجتماعی را کاهش می­دهد. سیاست­گذاران برای کاهش عوارض جانبی سیاست تثبیت را پیاده می­سازند در نتیجه آن تورم کاهش می­یابد. خیلی از مطالعات تجربی نتایج متفاوت داشته و اثر نااطمینانی تورم بر تورم را مثبت، منفی یا بی معنا پیدا نموده­اند. مطالعات اخیر که توسط هولاند (1995) و برودین و فونتاس[3] (2010) انجام شده است نشان می­دهد که این رابطه می­تواند به مقدار زیاد به چرخه­های تجاری بستگی داشته باشد (بالسیلار و همکاران، 2011).

 

 

3-3- ساختار الگو

 

در این قسمت به معرفی الگوی بکار گرفته شده در این پایان­نامه برای بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم پرداخته می­شود. که در قالب مدل، گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت بررسی می­شود.

 

 

3-3-1- مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت

 

برای نشان دادن پویایی­های تورم در رژیم­ها و وضعیت متفاوت اجازه می­دهیم میانگین شرطی و واریانس شرطی هر کدام خصوصیات تغییر ساختاری متعلق به خودشان را داشته باشند(چانگ، 2012). در این جا از مدل انتقال رژیم چانگ (2012) با دو متغیر وضعیت مستقل به منظور بررسی رفتار نرخ تورم استفاده می­شود. در قسمت زیر ساختار الگو به صورت فشرده توضیح داده می­شود.

(3-16)

 

 

(3-17)

 

 

به طوری که ، نرخ تورم و ، واریانس شرطی نرخ تورم به عنوان شاخص نااطمینانی تورم،  متغیر وضعیت با دو رژیم و  جمله اختلال است. فرض می­شود متغیر وضعیت  دو مقدار مختلف را اختیار می­کند، وقتی این مقدار برابر یک است نظام  اقتصادی در وضعیت فشار تورمی فزاینده[4] است (تورم از سطح اولیه افزایش می­یابد) در مقابل، وقتی مقدار دو را اختیار می­کند نظام اقتصادی در وضعیت فشار تورمی کاهنده[5] است. معادله (3-16)، نشان دهنده میانگین نرخ تورم، که یک مدل انتقال رژیم گارچ در میانگین است.  پارامترها در معادله (3-16) تحت تأثیر متغیر وضعیت  قرار می­گیرند. و  به ترتیب جمله عرض از مبدأ و ضریب اتورگرسیو هستند و نشان دهنده ضریب جمله گارچ در میانگین و انعکاس دهنده اثر نااطمینانی تورم بر بر تورم در رژیم­های مختلف است. اگر علامت آن مثبت باشد نااطمینانی تورم، تورم را افزایش اما در صورتی که علامت منفی باشد نااطمینانی تورم، نرخ تورم را کاهش می­دهد.

[1] . Cukierman and Meltzer

[2] . Bara-Gordon

[3] . Bredin and Fountas

[4] . Increasing Inflation Pressure State

[5] . Decreasing Inflation Pressure State

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

در این تحقیق سوالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  • آیا تغییرات تورم باعث تغییر در نااطمینانی تورم می­شود؟
  • آیا نااطمینانی تورم بر روی سطح تورم موثر است؟
  • آیا اثرات شوک­های مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم در ایران نامتقارن است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی  با فرمت ورد