دانلود پايان نامه ارشد اقتصاد : ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی

قسمتی از متن پایان نامه :

نکته مهم در رفتار  این است که در صورت تغییر  شکل مقابل بدست آمده به طور جالبی تغییر می کند . هنگامی که مقدار  کمی بیشتر از 3 است ،  پس از طی مراحل صعودی اولیه درون یک مستطیل می‌افتد و در آن برای همیشه خود را تکرار می‌کند. در این حالت ، تعادل پایدار به صورت یک دوران دو دوره ای خود را نشان خواهد داد ، یعنی  پس از هر دوره به مقدار اولیه خود برمی گردد .

هنگامی که  افزایش می یابد این تعادل پایدار ،ناپایدار شده و مستطیلی که مقادیر  از روی آن تعیین می شدند به دو مستطیل تبدیل می شود . در این حالت ، تعادل پایدار همان گونه که در نمودار (2-3) نشان داده شده به صورت یک چرخه چهار  دوره ای در می آید . در صورت افزایش مجدد  این تعادل چهار دوره ای نیز نامتعادل شده و تبدیل به یک تعادل هشت دوره ای می شود ، در صورت ادامه این روند تعداد دوره های تعادل به 16 و 32 و … می رسد ، یعنی ،  پس از طی 16 دوره یا بیشتر خود را تکرار می کند . این روند افزایش تعداد چرخه های دوره محدود (یعنی همان تعداد مستطیل ها در نمودار(2- 3)) به روند دو شکافی[1]موسوم است ، زیرا ، در هر مرحله از رسیدن به تعادل جدید نقاط قبلی به صورت دوتایی دچار شکاف می شوند ، یعنی ، هنگام رسیدن به یک تعادل چرخه چهار دوره ای ، نقاط تعادل دو دوره ای ناپایدار شده و هر کدام به دو نقطه تجزیه می شوند ، در نتیجه ، مسیر  از یک مستطیل به دو مستطیل منتقل می شود . این فرایند با افزایش مقدار  همچنان ادامه خواهد داشت و تعداد چرخه های چهار دوره ای و سپس شانزده دوره ای و به همین ترتیب ، بیشتر و بیشتر تبدیل خواهند شد .

نکته جالبی که در این فرایند پیدار می شود این است که به ازای مقادیر خاصی از چرخه های سه دوره ای ایجاد می شود . در این حالت ، مسیرهای زمانی ای به وجود  می آید که اولاً ، هیچ تکرار نمی شوند . ثانیاً ، حساسیت بسیاری به مقدار اولیه دارند .

به طور خاص ، هنگامی که  =  می شود ، مسیر زمانی متغیر وارد یک منطقه با نوسانات بسیار نامنظم می شود . در این حالت می توان گفت که آشوب وجود دارد . نمودار (2-4) ورود سری   به مرحله آشوب را نشان می دهد . در این نمودار ، تبدیل تعادل های پایدار ( خطوط پیوسته ) به تعادل های ناپایدار ( خطوط گسسته ) و شکافته شدن تعادل های پایدار که با افزایش مقدار صورت می گیرد ، نشان داده شده است.

1-Bifurcation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تحقیق

    هدف از انجام این تحقیق ، ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز  و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی با تحلیل های سری زمانی و مدل ARIMA و همچنین تلفیق جواب های حاصل از دو مدل و ارائه نتیجه بهتر نسبت به هر دو مدل است

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند و مقایسه نتایج حاصل از این پیش بینی با فرمت ورد