دانلود پايان نامه ارشد اقتصاد : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم

تورم یکی از حادترین مشکلات جهانی است که بخش عظیمی از ادبیات اقتصادی را به خود اختصاص داده است . نظریه های مختلف تورم هر یک ابعادی از این پدیده پیچیده را روشن کرده­اند. برخی از دیدگاه­های نظری پیرامون علل پیدایش تورم به شرح زیر است:

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا

2-6-1-1-نظریه پولی تورم:

پولیون معتقدند که تورم در بلند مدت یک پدیده پولی است. مکتب پولی را می توان به دو زیر گروه تقسیم کرد: مکتب پولی معتقد است رشد حجم پول در کوتاه­مدت موجب رشد سطح تولید خواهد شد، ولی در بلند مدت با تطبیق کامل انتظارات با واقعیت تغییرات حجم پول اثری بر متغیرهای حقیقی نخواهد گذاشت. بنابراین پول در کوتاه­مدت خنثی نیست ولیکن در بلند مدت خنثی است. مکتب پولی شماره دو یک تغییر در حجم پول پیش­بینی شده را حتی در کوتاه­مدت خنثی می­داند و تنها یک تغیر در حجم پول پیش بینی نشده را باعث غییر تولید در کوتاه­مدت می­داند.

2-6-1-2-الگوی شکاف تورمی کینز:

کینز استدلال خویش برای ایجاد تورم را اینطور ارائه می­کند که اگر تقاضا برای کالاهای مصرفی بیش از عرضه آنها باشد این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیمت­ها آنقدر افزایش می­یابند تا این شکاف پر شود.

الگوی کینز و کلاسیک هر دو منشاء اصلی تورم را عوامل موثر بر طرف تقاضای اقتصاد می­دانند. یعنی فزونی تقاضا نسبت به عرضه را عامل ایجاد تورم می­دانند.

2-6-2-نظریه تورم ناشی از فشار هزینه

در نظریه تورم ناشی از فشار هزینه برخلاف مکتب پولی و مکتب کینزی که فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل در شرایط اشتغال کامل را منشاء تورم می­دانند، افزایش هزینه تولید و انتقال منحنی عرضه کل ، علت اصلی ترقی قیمت­ها قلمداد می­شود.

اندیشه تورم فشار هزینه ، محصول وقوع همزمان تورم و بیکاری عوامل تولید می­باشد. نظریه فشار تقاضا قادر به تبیین« تورم توام با بیکاری» که از ابتدای دهه 1970 گریبان­گیر کشورهای پیشرفته بوده است، نمی­باشد. براساس نظریه فشار تقاضا، تورم به معنای فزونی تقاضا بر عرضه است، حال آنکه بیکاری دال بر وجود اضافه عرضه می­باشد.

بر اساس « نظریه فشار هزینه » رکود توام با تورم معلول افزایش هزینه های تولید و انتقال منحنی عرضه کل می­باشد که ناشی از افزایش دستمزدها و یا افزایش قیمت مواد اولیه می­باشد.

الف) تورم ناشی از افزایش دستمزدها: بر اساس این نظریه افزایش دستمزدها به نسبتی بیش از رشد بهره­وری نیروی کار باعث پیدایش تورم می­گردد. کارفرمایان در جهت حداکثر سازی سود خویش تا جایی به استخدام نیروی کار می­پردازند که بهره­وری یا محصول نهایی نیروی کار (MPn) برابر دستمزد حقیقی (w/p) گردد یعنی:

اگر دستمزد در یک بخش اقتصادی خاص به دلیل فشار اتحادیه­های کارگری به نسبتی بیش از بهره­وری نیروی کار افزایش یابد، بنگاه­های اقتصادی مجبور خواهند بود برای حفظ سود خود و برقراری تساوی فوق، قیمتها را افزایش داده و از حجم اشتغال و تولید بکاهند(با کاهش اشتغال، MPn افزایش می­یابد).

از سوی دیگر سایر اتحادیه های کارگری نیز به خاطر حفظ «ساختار تفاوتهای دستمزدی» اقدام به افزایش دستمزد کارگران خود به همان نسبت می­نمایند و متعاقبا کارفرمایان این رشته­ها نیز قیمت­ها را افزایش می­دهند. افزایش قیمت­ها منجر به کاهش دستمزدهای حقیقی در اقتصاد گردیده و اتحادیه­­های کارگری را تشویق به افزایش مجدد دستمزدها می­کند و دوباره پس از مدتی قیمت­ها افزایش می­یابد و ادامه این روند « مارپیچ قیمت- دستمزد» صعود قیمت­ها را به همراه خواهد داشت.

ب) تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه: در کل فرایند تولیدی مجموعه ای از عوامل تولید و نهاده­ها با یکدیگر ترکیب می­شوند تا یک کالا به وجود آید. چنانچه در عرضه یا قیمت مجموعه­ای از عوامل تولید که با نیروی کار ترکیب می­شوند تا تولید صورت پذیرد خللی ایجاد شود منجر به افزایش قیمت محصول تولیدی می­گردد. مثال بارز موضوع مذکور برای کشورهای توسعه یافته ،تحریم نفتی 1974 و یا افزیش قیمت نفت در سال 1379 می­باشد. در کشورهای در حال توسعه که تولیدات وابستگی شدیدی به واردات دارند با کاهش ارزش پول آن کشور در مقابل پول کشورهای طرف معامله آنها قیمت محصولات وارداتی بر حسب پول داخلی افزایش می­یابد و این مسئله در افزایش قیمت محصول تولیدی متجلی می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

متن کامل در سایت امید فایل 

اهداف پژوهش

از آنجا که تصمیمات سیاست پولی در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت است و بنا به قولی پول استاندارد استانداردهاست و وقتی این استاندارد به هم می خورد تمامی استانداردها حتی استانداردهای اخلاقی جامعه به هم می خورد لذا اهمیت بررسی عوامل مختلف اثر گذار بر تورم امری غیر قابل انکار است.

تجزیه و تحلیل منشاء فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل متعدد است که به نظر می رسد منشاء شتاب دهنده روند صعودی قیمتها باشد . امروزه اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمتها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایج ترین مباحث در بحثهای اقتصادی است.مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاشهای محدود یا گسترده در تئوریهای مطرح شده گذشتگان .

پس بنا به آنچه بدان خواهیم پرداخت برآنیم تا با استفاده از داده­های کمی، تاثیر و سرعت اثرگذاری نوسانات ارزی را بر شاخص­های قیمتی مصرف­کننده و تولید­کننده برآورد نماییم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران با فرمت ورد