دانلود پايان نامه ارشد : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعه­ای نرخ ارز

سایر عوامل اثرگذار[1]  بر ضریب اثر اشاعه­ای عبارتند از درجه تمرکز بازاری (اثر منفی) درجه همگنی و قابلیت جانشینی محصول(اثر مثبت)، سهم بازاری بنگاه­های خارجی نسبت به رقبای داخلی(اثر مثبت)، درجه ای که نسبت به آن واردات بر حسب پول داخلی به جای پول خارجی معین می­گردند(اثرمنفی).بدین ترتیب مشخص می­گردد که هرچه بازار متمرکز­تر  باشد و درآن تعداد کمتری از محصولات ناهمگن که قابلیت جانشینی دارند بر حسب پول داخلی کشور وارد­کننده قیمت­گذاری شود، اثر اشاعه ای نرخ ارز کمتر خواهد بود.(دورنبوش[2] 1987)

اثر اشاعه­ای نرخ ارز فرایندی پویاست که به یک یا دو سال زمان جهت تکمیل اثرگذاری خود نیاز دارد. وقفه میان سفارش و انتقال به صورت طبیعی منجر به واکنشی با تاخیر از جانب قیمت­های وارداتی می­گردد. حتی در غیاب وجود چنین وقفه­هایی در سفارش و انتقال، بازهم قیمت­های وارداتی ممکن است با وقفه واکنش نشان دهند، اگر که تغییر قیمتی مورد نظر نیازمند وجود دوره­های تعدیل طولانی مدت و پرهزینه باشد. خلق بازارهای جدید خارجی و یا گسترش بازارهای فعلی مشتمل بر انجام سرمایه­گذاری در تسهیلات تولید، بازاریابی و توزیع است. در مقابل این قبیل هزینه های ثابت برگشت­ناپذیر و یا به عبارتی هزینه­های ریخته­شده[3]، بنگاه­ها می­بایست منافع حاصله را برحسب مقادیر تنزیل شده سود در آینده و همچنین سود جاری محاسبه نمایند. در شرایط افزایش ارزش پول داخلی، یک صادرکننده خارجی ناچار به کاهش اجتناب­ناپذیر قیمت­ها و افزایش حجم فروش خود(و یا سهم بازاری خویش) خواهد  بود، مگر آنکه منفعت تنزیل شده آتی (در نتیجه برخورداری از سهم بازاری بالاتر)، بیشتر از هزینه ریخته شده گسترش بازار مقابل باشد. بدین ترتیب این تولیدکننده با احتمال زیاد از طریق حفظ قیمت­ها و سهم بازاری موجود منتفع خواهد شد. مگرآنکه  منفعت تنزیل شده آتی(در نتیجه برخورداری از سهم بازاری بالاتر)، بیشتر از هزینه ریخته شده گسترش بازار مقابل باشد. بدین ترتیب این تولیدکننده با احتمال زیاد از طریق حفظ قیمت­ها و سهم بازاری موجود منتفع خواهد شد. هزینه ریخته شده می­تواند متشابها منجر به بی­میلی بنگاه­های خارجی در مقابل افزایش قیمت­ها در هنگام تنزل ارزش پول باشد. به این ترتیب در شرایط وجود هزینه های ریخته شده ، برخی دامنه ناکنش در رابطه با قیمت­های ناکنش[4] در رابطه با قیمت­های واردات وجود خواهد داشت. اثر اشاعه­ای نرخ ارز،پس از یک افزایش شدید در ارزش پول داخلی به سطح اولیه خود باز می­گردد، بازهم قیمت وارداتی به سطح اولیه خود باز نخواهد گشت، اگر که بنگاه تعدیل­قیمت­ها و سهم­های بازاری را پس از آنکه هزینه­های ورود و گسترش بازار انجام شده باشد ، سودآور در نظر نگیرد(بالدیون و دیکسیت [5]1989).

عامل دیگری که منجر به ارتقای اثر اشاعه­ای نرخ ارز می­گردد عبارت است از درجه­ای که نسبت به آن انتظار می­رود تغییرات نرخ ارز موقتی باشد. در قیاس به عمل آمده نسبت به نظریه مصرف درآمد دائم مشخص می­گردد که هنگام عکس­العمل بنگاه نسبت به تغییرات نرخ ارز کمتر خواهد بود که بیشتر انتظار ­رود در آینده­ای نزدیک در تغییرات بازگشت نرخ ارز وجود خواهد داشت. درجه­ای که نسبت به آن تغییرات نرخ ارز به عنوان موقتی در نظر گرفته می­شود، با توجه به تعداد و درجه بازگشت­پذیری تغییرات گذشته نرخ ارز اقزایش می­یابد بدین ترتیب که هرقدر تغییرات گذشته نرخ ارز بیشتر و درجه بازگشت پذیری بالاتر بوده است، تغییرات فعلی موقتی تر در نظر گرفته می­شوند. این مسئله متضمن آن است که ضریب اثر اشاعه­ای در مورد رژیم­هایی که از طریق سیاست­های ارزی اتخاذ شده دچار تغییرات می­گردند، ثابت نخواهند بود . این مسئله می­تواند توجیه­گر این مسئله باشد که چرا قیمت کالاهای مبادله شده[6] از هنگام برقراری نظام­های ارزی شناور در اوایل دهه 1970 بسیار کمتر حساس شده است و شدت این مسئله در دهه 1980 که نرخ ارز در معرض نوسانات بسیار شدیدتر قرار گرفت، بیشتر نیز شد(فروت و کلمپرر[7] 1992).

[1] -  Agnes Belaisch  در مقاله خویش عوامل زیر را در اثرات اشاعه ای نرخ ارز بر قیمت­ها موثر می­داند:

الف) اثرات اشاعه­ای نرخ ارز ، با درجه باز بودن اقتصاد ارتباط دارد. هرچه کشور بسته تر باشد تاثیر کاهش ارزش پول بر قیمت­ها کوچکتر خواهد بود. بعنوان مثال وی عنوان می­نماید که مجموع صادرات و واردات کشور برزیل 30 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می­دهد و بنابراین اثرات اشاعه­ای ناشی از کاهش ارزش پول کمتر است.

اثرات اشاعه­ای نرخ ارز بر قیمت حرکت ضد سیکلی دارد، هنگامی که اقتصاد در یک دوره رکود قرار می­گیرد این اثر کاهش می­یابد

متن کامل در سایت امید فایل 

ج)اثرات اشاعه ای تمایل دارد غیرکامل باشد. بویژه کاهش شدید ارزش پول ملی با نرخ­های تورم بالا (متناظر با تئوری تساوی قدرت خرید)همراه نخواهد بود.

[2] -Dournbush

[3] - Inaction

[4] -Hysteresis

[5] -Boaldwin & Dixit

[6] -Traded goods.

[7] -Froot & Klemperer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

از آنجا که تصمیمات سیاست پولی در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت است و بنا به قولی پول استاندارد استانداردهاست و وقتی این استاندارد به هم می خورد تمامی استانداردها حتی استانداردهای اخلاقی جامعه به هم می خورد لذا اهمیت بررسی عوامل مختلف اثر گذار بر تورم امری غیر قابل انکار است.

تجزیه و تحلیل منشاء فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل متعدد است که به نظر می رسد منشاء شتاب دهنده روند صعودی قیمتها باشد . امروزه اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمتها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایج ترین مباحث در بحثهای اقتصادی است.مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاشهای محدود یا گسترده در تئوریهای مطرح شده گذشتگان .

پس بنا به آنچه بدان خواهیم پرداخت برآنیم تا با استفاده از داده­های کمی، تاثیر و سرعت اثرگذاری نوسانات ارزی را بر شاخص­های قیمتی مصرف­کننده و تولید­کننده برآورد نماییم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران با فرمت ورد