دانلود پايان نامه : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-3-راهبردهای قیمت­گذاری کالاها و اثر اشاعه­ای

میزان اشاعه نرخ ارز بر قیمت­ها به نوع شاخص مورد استفاده و نحوه قیمت­گذاری کالاها در بازارها بستگی دارد. بدین صورت که راهبردهای قیمت­گذاری مختلف نظیز قیمت­های رایج تولیدکننده[1] که در آن قیمت­گذاری بر اساس پول کشور تولیدکننده می­باشد، قیمت­های رایج محلی که در آن قیمت­گذاری بر اساس پول کشور مصرف­کننده صورت می­گیرد و نیز راهبردهای دیگری که در بین این دو حد نهایی قرار می­گیرند. در راهبرد قیمت­گذاری بر اساس قیمت رایج تولیدکننده ، قانون قیمت واحد[2] برای کالاهای فروخته شده در داخل و خارج برقرار است و میزان اشاعه کامل می­باشد. در قیمت­های رایج محلی ، قیمت­های نسبی نمی­توانند در کوتاه مدت در برابر تکانه­های واقعی تغییر کند و میزان اشاعه صفر خواهد بود و در سایر موارد میزان اشاعه ناقص می­باشد. مطالعات صورت گرفته نشان می­دهد که میزان اشاعه تغییرات نرخ ارز ، ناقص و اندازه آن به قدرت بازاری صادرکنندگان در قیمت­گذاری بر اساس شرایط بازار بستگی دارد. صادرکنندگان با تغییر اضافه بها و حاشیه سودشان برای حفظ سهم خود در بازار ، قادر به عرضه بیشتر کالا در بازارها می­شوند و از نوسان شدید قیمت محصولات خود جلوگیری می­کنند. از این رو میزان اشاعه تغییرات نرخ ارز به قیمت­های داخلی ناقص می­باشد.

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمت­های داخلی

2-5-4-1-اثر اشاعه نرخ ارز بر شاخص قیمت­ وارد کننده

تحقیقات گذشته نشان می­دهد که اشاعه نرخ ارز به قیمت­های واردات حتی در بلند مدت کامل نیست. اشاعه ناقص نرخ ارز به قیمت واردات به دلیل برقرار نبودن قانون قیمت واحد در مورد کالاهای قابل مبادله می­باشد. نقض قانون قیمت واحد یا به دلیل هزینه­های مبادله و با بدلیل قیمت­گذاری ، بر اساس شرایط بازار می­باشد. یعنی اگر هزینه نهایی مبادله ثابت باشد ، قانون قیمت واحد برقرار است و تغییرات نرخ ارز بطور کامل به قیمت­های وارداتی منتقل می­شود . در غیر اینصورت اشاعه نرخ ارز به قیمت­های واردات ناقص خواهد بود . قیمت­گذاری بر اساس شرایط بازار نیز نشان دهنده توانایی واحدهای تولیدی در بازار رقابت انحصاری در قیمت­گذاری می­باشد . بنابراین واضح است که قیمت­گذاری بر اساس شرایط بازار -که خود به وضعیت واحدهای تولیدی بستگی دارد- وجود نداشته باشد ، تغییر قیمت واردات ، متناسب با تغییرات نرخ ارز خواهد بود . به عبارت دیگر اگر واحدهای تولیدی با افزایش قیمت کالاهای واسطه­ای ، قیمت کالا را افزایش ندهند ، اشاعه نرخ ارز به قیمت واردات ناقص می­شود .

2-5-4-2-اثر اشاعه نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف­کننده

میزان اشاعه نرخ ارز به قیمت مصرف­کننده، به میزان زیادی به سهم واردات بستگی دارد. هرچه سهم واردات در کالاهای مصرفی بالاتر باشد ، میزان اشاعه تغییرات نرخ ارز بالاتر است . با افزایش سهم واردات در مخارج مصرفی انتظار می­رود که روند قیمت واردات به خوبی تورم داخلی را توضیح دهد[3]. در این صورت تغییر قیمت­های واردات موجب تغییر قیمت مصرف­کننده می­شود. برای مثال یک تکانه مثبت در بازار نفت ، می­تواند منجر به درخواست دستمزدهای بالاتر در کشورهای واردکننده نفت شود و اگر برخی از دستمزدها با قیمت مصرف­کننده شاخص بندی شوند در این صورت انعکاس آن موجب تورم بالاتر می­شود . زمانی اشاعه تغییرات نرخ ارز معنادار است که اقدام بانک مرکزی در برابر تکانه­های قیمت واردات برای جلوگیری از تورم به کندی انجام گیرد. انتقال ناقص تغییرات نرخ ارز مربوط به حالتی است که تعدیل قیمت برای تولیدکنندگان به نوعی هزینه­بر است و بطور کلی آنها در مورد اینکه تغییرات قیمت واردات دائمی یا ادواری است مطمئن نیستند. بنابراین تاخیر در تعدیل قیمت­ها تا زمانی که تولیدکنندگان نسبت به تداوم تکانه­ها اطمینان حاصل نکنند و به دنبال آن میزان تغییر حاشیه سود خود را تعیین نکنند ، وجود خواهد داشت.

در بیشتر مطالعات انجام شده میزان اشاعه تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده ، کمتر از شاخص قیمت واردات برآورد شده و میزان آن به مقدار اشاعه تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات بستگی دارد که در توجیه آن می­توان گفت تاثیرپذیری شاخص قیمت مصرف­کننده به صورت غیر مستقیم است و سهم کالای غیر قابل مبادله نسبت به کالاهای قابل مبادله در آن ، در مقایسه با شاخص قیمت واردات بالاتر است. شاخص قیمت مصرف­کننده شامل ترکیباتی از ارزش افزوده کالاهای داخلی به علاوه کالاهای وارداتی واسطه­ای و نهایی است. کالاهای خرده فروشی و اقلام خدمات ، نیز رقابتی­تر بوده و قابلیت جانشینی بیشتری نسبت به کالاهای وارداتی دارند. همچنین شاخص قیمت مصرف­کننده ممکن است تحت تاثیر ادوار تجاری اقتصاد کلان باشد.

واکنش اندک شاخص قیمت مصرف­کننده در برابر تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت لزوما دلیل چسبندگی قیمت اسمی برحسب پول مصرف­کننده یا اثر کوچک انتقال مخارج نیست. هزینه­های حمل ونقل و نیز توزیع و بازاریابی کالاها ، هزینه کالاهای وارداتی را افزایش می­دهدو حتی اگر کالاهای وارداتی جانشین نزدیک کالاهای تولید داخلی باشند، ممکن است به علت هزینه بالاتر به مقدار زیاد مصرف نشوند. در این حالت تغییرات نرخ ارز اثر کوچکی بر شاخص قیمت مصرف­کننده دارد[4]. به علاوه ، تفاوت بین راهبردهای بهینه قیمت­گذاری عمده­فروشان خارجی و خرده­فروشان داخلی کالاها ، موجب انتقال کمتر تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف­کننده می­شود. در واقع اگر فروشنده خارجی کالا را بر اساس قیمت رایج تولید­کننده (صادرکننده) عرضه کند و فروشنده داخلی بر اساس قیمت­های نسبی و با قیمت رایج محلی عرضه کند انتقال به شاخص قیمت مصرف­کننده کمتر از شاخص قیمت واردات می­باشد.

از دیگر عوامل موثر بر اشاعه نرخ ارز ، برخی از متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نوسانات نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است . واردکنندگان در شرایطی که نرخ ارز نوسانات زیادی دارد نگران تغییر قیمت کالاها هستند و با تغییر حاشیه سودشان مایل به کاهش میزان اشاعه نرخ ارز به قیمت­ها می­شوند. نوسان تولید ناخالص داخلی و عدم اطمینان درباره تقاضای کل حاشیه سود واردکنندگان را تغییر می­دهد «مان»[5] (1986) اشاره می­کند که انتقال تابع تقاضا همراه با نوسانات نرخ ارز است و در بازار رقابت ناقص با تغییر حاشیه سود میزان انتقال کاهش می­یابد . در شرایط تورم پایین میزان اعتماد به سیاست پول بیشتر بوده و تغییرات قیمت­های نسبی کمتر است و در نتیجه میزان اشاعه نرخ ارز به قیمت­ها کم می­باشد.

[1] -producer Currency Prices

2- بر اساس قانون قیمت واحد در یک بازار رقابت کامل بدون هزینه حمل و نقل و موانع اداری ، تجارت کالاهای همگن بایستی بر اساس واحد پول مشترک بدون توجه به محل فروش و با قیمت یکسان باشد

[3] -Jonathan, McCarthy, “Pass-Through of  Rate and Import Prices to Domestic Inflation in Some Industrialized Economies “, Manuscript , Federal Reserve Bank of New York ,(September 2000)

[4] -Maurice, Obstfeld and Kenneth Rogoff, "New Directions for Stochastic Open Economy Models" International Finance", Economics Working Paper Archive EconWPA, No. 4002, (2000).

[5] -C. L Mann, "Price, Profit Margins and Exchange Rates", Federal Reserve Bulletin, No.72, (1986), pp..366-9.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

از آنجا که تصمیمات سیاست پولی در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت است و بنا به قولی پول استاندارد استانداردهاست و وقتی این استاندارد به هم می خورد تمامی استانداردها حتی استانداردهای اخلاقی جامعه به هم می خورد لذا اهمیت بررسی عوامل مختلف اثر گذار بر تورم امری غیر قابل انکار است.

متن کامل در سایت امید فایل 

تجزیه و تحلیل منشاء فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل متعدد است که به نظر می رسد منشاء شتاب دهنده روند صعودی قیمتها باشد . امروزه اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمتها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایج ترین مباحث در بحثهای اقتصادی است.مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاشهای محدود یا گسترده در تئوریهای مطرح شده گذشتگان .

پس بنا به آنچه بدان خواهیم پرداخت برآنیم تا با استفاده از داده­های کمی، تاثیر و سرعت اثرگذاری نوسانات ارزی را بر شاخص­های قیمتی مصرف­کننده و تولید­کننده برآورد نماییم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران با فرمت ورد