دانلود پايان نامه : بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان و جهت گیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان و جهت گیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین

قسمتی از متن پایان نامه :

آمایش سرزمین و مزیت نسبی

یکی از مهم‌ترین مسائل توسعه ملی، نحوه توزیع منطقه­ای و چگونگی ترکیب استعدادهای مناطق مختلف در راه رسیدن به یک توسعه سازگار ملی است. این امر از دیدگاه نظری و کاربردی اهمیت ویژه­ای دارد و نیازمند بررسی ساز و کارهای مناسب برای تحقق یکپارچه توسعه ملی است. در بحث آمایش ملی و در راستای سازمان­دهی فعالیت‌ها برای نیل به سازگاری بخشی و منطقه­ای در قالب یک برنامه توسعه، استفاده از ابزارهایی که قادر به ایجاد تعادل و توازن بخشی- منطقه­ای باشند، می­تواند موجب بهبود و ارتقای سطح کیفی برنامه­ها و شفاف شدن جایگاه هر بخش و منطقه در سطح ملی شود.

فرآیند برنامه­ریزی ناحیه‌ای از دو مرحله اساسی متمایز اما پیوسته تشکیل می­شود. مرحله نخست: تحلیل عملکرد گذشته نظام اجتماعی – اقتصادی، وضعیت، مسائل، مشکل­ها و تنگناهای موجود و چشم­انداز توسعه آینده است. مرحله دوم شامل: تشخیص، ارزیابی و انتخاب برنامه­ها و طرح­های توسعه اقتصادی و اجتماعی است که به منظور حل مسائل کنونی آینده منطقه یا ناحیه تدوین می­شود.

در تحقیق حاضر از شاخص مزیت­ نسبی برای شناسایی و تحلیل کلیه فعالیت­های اقتصادی استان لرستان استفاده شده است.

این پایان نامه به دنبال آن است که پس از شناسایی فعالیت­های دارای مزیت­ نسبی ارزش افزوده­ای در استان لرستان از طریق شاخص مورد نظر، به مقایسه و تحلیل یافته­های این تحقیق و راهبردهای بلندمدت سند توسعه لرستان بپردازد تا میزان انحراف از واقعیت­های موجود اقتصادی استان و راهبردهای مشخص شده برای توسعه استان، تعیین گردد.

 

2-۵ مروری بر مطالعه­های تجربی

2-۵-1 مطالعه­های انجام شده در سایر کشورها

فرتو و هابارد[1] (2002)، در کشور مجارستان به محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای بخش‌های مختلف کشاورزی برای دوره ۱۹۹۸-۱۹۹۲ پرداختند. نتایج نشان می­دهد که همه بخش‌های کشاورزی دارای مزیت نسبی نبوده و فقط بخش غذایی کشاورزی برای تجارت و ورود به اتحادیه اروپا از مزیت نسبی برخوردار است.

باترا و خان[2] (2009)، در کشورهای چین و هند به محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع مختلف اقتصادی پرداختند تا مشخص نمایند، کدام صنعت و بخش‌های اقتصادی این کشورها از مزیت نسبی بالاتری در تجارت و صادرات برخوردارند.

دانیل مارکونی[3] (2010)، به بررسی تعدیل محیط زیست و مزیت نسبی آشکار شده در اروپا پرداخته است. و بررسی کرده که آیا چین یک لنگرگاه آلودگی است یا خیر؟ او به علاوه مسالۀ تغییر دوجانبه مزیت نسبی آشکار شده، بین چین و چهارده کشور اصلی اروپا را مورد بررسی قرار داده  و مزیت آن‌ها را نسبت به چین در صنایع آلایندۀ آب ‌و هوا و ماشین سازی محاسبه ‌کرده است. و نتایج این تحقیق نشان داده که کشورهای اروپایی در کاهش آلایندگی آب و هوا نسبت به چین مزیت داشته­اند و اما در صنایع ماشین سازی چین مزیت بیشتری داشته است.

1- Fertö & Hubbard

1- Batra & Khan

2- Daniela Marconi

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال‏های پژوهش‏

1- وضعیت استان لرستان در بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی ازلحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده چگونه بوده است؟

2- آیا مزیت­ نسبی ارزش افزوده­­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان با برنامه‌ریزی آمایش سرزمین طی سال­های مورد نظر انطباق داشته است؟

۳- آیا جهت‌گیری برنامه­های آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت نسبی کل بخش­های استان سازگار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان و جهت گیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین  با فرمت ورد