دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار جدول داده-ستانده

نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده-ستانده مبنای محاسبه ردپای بوم شناختی زمین، مازاد و کسری بوم شناختی و مازاد کسری و مازاد تجاری بوم شناختی در سطح بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به در نظر گرفتن واردات در این فرآیند محاسبه و همچنین در زمینه های مختلف اقتصادی، دقت در انتخاب جدول، نقش بسزایی در سنجش ردپای بوم شناختی دارد، زیرا که هر جدول داده-ستانده را نمی توان برای این منظور مورد استفاده قرار داد و بنابراین رعایت چند نکته اساسی لازمست. نخست، تعاریف و مفاهیم درخصوص ماهیت صادرات(رقابتی و غیر رقابتی)، نحوه منظور کردن واردات در جدول داده-ستانده و کاربست آن در تحلیل های اقتصادی، طبقه بندی واردات به واردات (واسطه ای، نهایی و سرمایه ای) مورد پذیرش نهادهای آماری سازمان های بین المللی، نهادهای آماری کشورها و همچنین طیف وسیعی از پژوهشگران و تحلیلگران اقتصاد داده-ستانده در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است (بانویی، 1391)

دوم، در مقایسه با صادرات، نحوه منظور کردن واردات در جدول با توجه به ماهیت رقابتی و غیر رقابتی
و همچنین تفکیک آن به واردات واسطه ای، نهایی و سرمایه ای دارای پیچیدگی بیشتری است. یک علت اینست که صادرات کالا و خدمات به صورت یک بردار ستونی در ناحیه تقاضای نهایی جدول منظور می گردد. حال آنکه، واردات به اشکال مختلف و با فروض مشخص در جدول منظور می شود و تفاوت بارز آن اینست که واردات می تواند هم برونزا و هم درونزا در نظر گرفته شود و ارتباط مستقیمی با ساختار اقتصاد به ویژه سطوح تکنولوژی دارد(همان منبع).

براساس جایگاه واردات در جدول داده-ستانده به طور کلی سه نوع جدول وجود دارند:

  1. جدول داده-ستانده متعارف که واردات با علامت منفی در تقاضای نهایی و به صورت ستونی منظور می گردد و تراز جدول برحسب عرضه داخلی(ستانده) و تقاضای داخلی(ستانده) است.
  2. جدول داده-ستانده ای که واردات به صورت سطری و با علامت مثبت در جدول منظور می گردد و تراز جدول هم برحسب عرضه کل(عرضه داخلی+واردات) و تقاضای کل(تقاضای واسطه ای+ تقاضای نهایی) است.
  3. جدول داده-ستانده ای که واردات به صورت تفکیک شده و به عنوان عامل تولیدی در ارزش افزوده منظور می گردد و تراز جدول برحسب عرضه داخلی و تقاضای داخلی است.

در جدول داده-ستانده نوع یک و دو، واردات واسطه و واردات نهایی با ارقام متناظر داخلی ادغام شده و بدین ترتیب محاسبه و تفکیک ردپای سرمایه طبیعی یا منابع (زمین) بکار رفته در تولید کالا و خدمات داخلی از سرمایه طبیعی مستتر در واردات واسطه ای و واردات نهایی در تأمین مصرف نهایی جامعه انسانی مشخصی امکان پذیر نیست. بنابراین باید از جدول نوع سوم که واردات به صورت سطری در ناحیه ارزش افزوده منظور می گردد، استفاده کرد. در این نوع جدول، واردات واسطه و نهایی تفکیک شده و درنتیجه کلیه مبادلات واسطه ای و نهایی جدول مذکور ماهیت بومی دارند و با اصطلاح بوم شناختی سازگاری و هماهنگی دارد. مرور جدوال داده-ستانده تهیه شده در ایران حاکی از آنست که محاسبه آن نوع جدول که واردات به صورت سطری در ناحیه ارزش افزوده منظور می گردد، اخیراً توسط پژوهشگران و نهادهای پژوهشی در ایران قرار گرفته است(مرکز پژوهش های مجلس، 1391؛ بانویی، 1391؛ پاشا و همکاران، 1391).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال تحقیق

شاخص ردپای بوم شناختی زمین در سطح بخش های ایران در سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ چقدر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین  با فرمت ورد