دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

قسمتی از متن پایان نامه :

ردپای بوم شناختی و معیار سنجش آن

پایداری قوی مستلزم اینست که هر نسل حداقل به میزانی که نسل های قبلی از موجودی سرمایه طبیعی ارث بردند، از همان دارایی ارث ببرد. این امر منوط به یافتن واحد سنجش بیوفیزیکی برای بررسی نیاز اقتصادی به ذخایر موجودی سرمایه های طبیعی مختلف یا آستانه تحمل است. اکنون، این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان این ذخیره دارائی طبیعی را اندازه گیری کرد(واکرناگل، ۱۹۹4، ص 62).

همچنین سوال اساسی برای پایداری بوم شناسی اینست که در صورت حفظ کارکرد کنونی اکوسیستم، آیا موجودی سرمایه طبیعی باقیمانده برای تأمین منابع مصرفی و جذب ضایعات تولیدی نسل های آتی کافیست؟(ریس، ۱۹۹۶). به طور خلاصه، آیا به اندازه کافی آستانه تحمل انسان وجود دارد؟ باید خاطر نشان کرد، انسان صرف نظر از پیشرفت اقتصادی، فنی و فرهنگی اش، موجود بیولوژیکی است و برای تأمین نیازهای اساسی، از انرژی و منابع مادی طبیعت استفاده کرده و در پایان، آن را به شکل ضایعات به طبیعت باز می گرداند(واکرناگل و همکاران، ٢۰۰۱). سوال اینست، طبیعت تا کجا قادر به تحمل این چنین فشار بشر است؟

با توجه به تقاضا مشخص و ثابت گونه غیرانسانی از اکوسیستم، بکارگیری آستانه تحمل مفهوم سختی نیست، اما به کارگیری آن برای انسان که تقاضاهایش از محیط زیست مشخص و با ثبات نیست، مشکلی حیرت آورتری می شود، چراکه به دلیل عواملی مانند تنوع آب و هوا و رشد جمعیت، آستانه تحمل به طور لحظه ای و دائماً در حال تغییر است. همچنین به کارگیری این تعریف برای انسان در اقتصاد جهانی مشکل ساز است، زیرا مناطق دیگر منزوی نیستند و افراد منابع طبیعی سرتاسر جهان را مصرف می کنند. در واقع از منظر اقتصاددانان، جریان تجاری راهی برای غلبه بر محدودیت تحمیل شده از سوی کمبود منابع محلی بر آستانه تحمل منطقه ای است. بنابراین، در حالیکه هم جمعیت انسانی و هم متوسط مصرف در حال افزایش است، مساحت کل زمین مولد و موجودی سرمایه های طبیعی ثابت و یا در حال کاهشند، استدلال می شود، کاهش آستانه تحمل به زودی تبدیل به مهمترین مسئله پیش روی بشر می گردد(ریس، 2012).

اگر آستانه تحمل به جای تعریف به صورت حداکثر جمعیت، به صورت حداکثر فشار تحمیل شده توسط افراد بر محیط زیست تعریف شود، این مصرف بیش از حد از منابع، واضح تر می شود، چرا که فشار بشر نه تنها تابع جمعیت بلکه تابع مصرف نیز است. مصرف به خاطر تجارت در حال گسترش، پیشرفت تکنولوژی و افزایش درآمد حتی با سرعتی بیش از گذشته به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش می باشد(همان منبع).

با معکوس کردن نسبت آستانه تحمل و گسترش مفهوم فشار، ابزار قدرتمندی برای ارزیابی ظرفیت تحمل انسان توسعه می یابد و به جای اینکه بپرسد یک منطقه خاص پایدار از چه میزان جمعیت می تواند حمایت کند، سوال مهم تری مطرح می کند: چه میزان مساحت از زمین مولد برای حفظ جمعیت تعریف شده در هر کجا روی این کره خاکی که زمین در آن واقع شده، موردنیاز است؟(ریس، ۱۹۹٢؛ ریس و واکرناگل، ۱۹۹۴). در واقع، چه سطحی از زمین به حمایت از فشار تحمیلی توسط جمعیتی مشخص با هر میزان وابستگی به تجارت و سطح پیشرفت فن آوری اختصاص یافته است. مهمتر از همه، این روش بر هرگونه ایراد به مفهوم آستانه تحمل انسان براساس تجارت و عوامل تکنولوژیکی غلبه می کند.

از آنجاییکه بسیاری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، از طریق اکوسیستم مربوط به زمین و آبی تولید می شود که منابع در آن قرار دارد، پس باید با برآورد مساحت زمین/آب موردنیاز جهت تولید مستمر منابع مصرفی جامعه(اقتصاد) مشخص در سطح مفروضی تکنولوژی، امکان سنجش میزان بهره برداری از این منابع وجود داشته باشد. ردپای بوم شناختی با محاسبه منابع(زمین و آب) برای تمام بخش های مصرفی به صورت مساحت، برآورد نیازهای جامعه(اقتصاد) به سرمایه طبیعی را فراهم می کند(واکرناگل، 1994).

ردپای بوم شناختی یک روش تحلیلی است و با این فرض شروع می شود که انسان مدرن از جزء جدایی ناپذیر و مورد حمایت اکوسیستم می باشد. در نتیجه، هنوز هم به یکپارچگی اکوسیستم و زمین وابسته است(ریس، ۱۹۹۶، واکرناگل و ریس، ۱۹۹۶). این شاخص بیشتر براساس این واقعیت است که بسیاری از جریان مواد و انرژی(مصرف منابع و تولید زباله) را می توان به مساحت اکوسیستم زمین و یا آب مولد تبدیل کرد. بنابراین ردپای بوم شناختی هر جامعه تعریف شده(از یک فرد تا کل شهر و یا کشور و حتی جهان)، مساحت زمین و آب مولد اختصاصی و انحصاری برای تأمین تمام منابع و خدماتی که افراد جامعه موردنظر برای مصرف کنونی و جذب مداوم و مستمر ضایعات رها شده روی زمین توسط این افراد با استفاده از تکنولوژی غالب در هر جایی از این کره خاکی که زمین و آب مولد وجود دارد، است(ریس، 2012).

محاسبه ردپای بوم شناختی براساس دو فرض ساده می باشد: نخست اینکه می توان منابع مصرفی و ضایعات تولید شده را حفظ کرد، دوم، جریان منابع و ضایعات می تواند به مساحت منطقه مولد متناظر تبدیل شود(واکرناگل، ۱۹۹۹). بنابراین ردپای بوم شناختی کل، شامل نیازهای جامعه از اکوسیستم داخلی به اضافه منطقه اختصاص یافته از طریق تجارت خالص کالا به همراه تقاضا از منبع مشترک جهانی مانند خدمات مبتنی بر آب و زمین آزاد است.

مساحت ردپای بوم شناختی جامعه به چهار عامل بستگی دارد: اندازه جمعیت، متوسط استاندارد زندگی مادی، متوسط بهره وری اکوسیستم های زمین/آب و بازدهی برداشت، پردازش، و استفاده از منابع. با چشم پوشی از اهمیت نسبی این عوامل و چگونگی اثر متقابل آنها، هر جامعه یک ردپای بوم شناختی دارد که زمین مولد و آب اشغال شده توسط ردپای بوم شناختی نشان دهنده سرمایه(منابع مولد) طبیعی موردنیاز برای تأمین مصرفی جامعه است. بنابراین می توان ردپای بوم شناختی محیط زیست جهانی را تعمیم یافته مناطق اشغال شده توسط جامعه مورد مطالعه، در نظر گرفت(ریس، 2012).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال تحقیق

شاخص ردپای بوم شناختی زمین در سطح بخش های ایران در سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ چقدر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین  با فرمت ورد