دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع توسعه پایدار

براساس رویکرد توسعه پایدار به استفاده منابع طبیعی، دو نظر مختلف تحت عنوان پایداری ضعیف[1] و پایداری قوی[2] وجود دارد که نقش محیط زیست به عنوان سرمایه و امکان جایگزینی آن با دیگر سرمایه ها را بازگو می کند. بنابراین، ضرورت بررسی و سنجش میزان بهره برداری درست از آن را گوشزد می نماید.

2-3-3-1) پایداری ضعیف

براساس این نوع برداشت از توسعه پایدار(پایداری ضعیف)، محیط زیست(سرمایه طبیعی) را نمی توان جزیی مستقل در نظر گرفت، بلکه محیط زیست نیز شکل دیگری از سرمایه است که به طرز نگرش و برخورد خاصی نیاز دارد. بنابراین آنچه که برای برقراری توسعه پایدار ضروری می باشد، انتقال یک اندوخته سرمایه در حدی است که کمتر موجودی کنونی نباشد. در واقع پایداری ضعیف مبتنی بر یک فرضیه بسیار قوی، یعنی امکان جایگزینی کامل بین اشکال مختلف سرمایه است(ترنر و همکاران، ۱٣۸۴، ص 73).

2-3-3-2) پایداری قوی

طبق این نوع برداشت از توسعه پایدار(پایداری قوی)، جایگزینی کامل بین اشکال مختلف سرمایه، فرضیه معتبری نیست. برخی از اندوخته های سرمایه طبیعی(به استثنا تعداد بسیار محدود) را نمی توان با سرمایه مصنوعی جایگزین کرد. برخی از کارکرد و خدمات اکوسیستم ها برای بقای بشر ضروری اند، آنها خدماتی برای تأمین حیات بوده و امکان جانشین سازی آنها وجود ندارد. سایر مزایای بوم شناسی حتی اگر برای بقای بشر ضروری نباشند، حداقل برای رفاه بشر مورد نیازند مانند مناظر طبیعی و آرامش و سکون نسبی. این مواهب جز سرمایه طبیعی بحرانی قلمداد شده و از آنجاییکه به آسانی قابل جایگزین نیستند، پایداری قوی نمادی از حفظ سرمایه طبیعی، مستقل از توسعه سرمایه ساخت انسان است. بنابراین قانون توسعه پایدار حکم می کند، از آنها حفاظت شود. یکی از قوانین توسعه پایدار بر این مبناست که یک نظام اقتصادی باید حداقل به اندازه مجموع کاهش ارزش سرمایه مصنوعی و طبیعی، ذخیره داشته باشد(پیرس و همکار، 1993، ص 106-103).

آرامش

آرامش

آرامش

آرامش

آرامش

آرامش

آرامش

آرامش

آرامش

آرامش

آرامش

آرامش

آرامش

2-3-4) توسعه پایدار از دیدگاه اقتصاد نهادگرایی

اقتصاد نهادگرا در آغاز در انجمنی در آمریکا و سپس در اروپا که به مسائل اقتصاد سیاسی تکاملی می پرداختند، شکل گرفت و توسعه یافت. اقتصاد نهادی در اروپا به طور سنتی به مکتب تاریخی آلمانی باز می گردد. در سوئد، گونار میردال[3]، برنده جایزه نوبل اقتصاد از صاحب نظران اقتصاد نهادی است. اقتصاددان سوئیسی، ویلیام کپ[4]، به عنوان اولین اقتصاددان مدرن محیط زیست، خود را نهادگرا می داند. بررسی اخیر نهادگرایی در ارتباط با محیط زیست، توسط اسوانی[5](1987) انجام شده است(سدربائوم[6]، 1992، ص 128).

در حدود سال 1870، نظریه مطلوبیت نهایی بیش از نظریه ارزش کار، به عنوان یک نظریه ارزش توسعه یافت. شیوه غالب در تفکرات اقتصادی، نظریه تعادل عرضه و تقاضا و رویکرد ریاضی به اقتصاد بود. علم مکانیک نیوتن به عنوان یک منبع مهم الهام بخش این امیدواری را در اقتصاددانان به وجود آورد که رویکرد ساده-ماشینی که همواره بر فیزیک، شیمی و زیست شناسی سلطه داشته، در اقتصاد نیز کاربرد داشته باشد. فیلسوف فنلاندی، گئورگ هنریک فون رایت[7](1986)، تنش های درون رشته ای را بین دو حالت ساده-ماشینی و گرایش پویا و جامع می داند. اقتصاد نئوکلاسیک تا حد زیادی ساده-ماشینی می باشد، در حالیکه اقتصاد نهادی پویا و جامع تر است. در اقتصاد نهادی، مفروضات مهم نئوکلاسیک ها به چالش کشیده می شود(کلاسن[8] و همکار، 1991). با آشکار شدن مسائل زیست محیطی پیش روی انسان، فون رایت تاکید بیشتری بر رویکردهای پویا و جامع دارد(سدربائوم، 1992).

از اوایل دهه 1970، سه فرایند مهم رشد جمعیت، رشد اقتصادی و تغییر تکنولوژیکی نامناسب به عنوان عوامل اصلی تخریب محیط زیست شناسایی و از جنبه های فرهنگی و نهادی تجزیه و تحلیل شده اند. جنبه فرهنگی به هنجارها، ارزش ها، باورها و … اشاره دارد که بر دیدگاه های فردی و اجتماعی، نگرش ها و رفتارها تاثیر دارند که از آنها با عنوان ایدئولوژی یاد می شود. منظور از جنبه های نهادی، مجموعه روابط رسمی و غیر رسمی بین افراد، سازمان ها و جوامع براساس الگوهای رفتاری عرفی و ابزاری، سازمان های سیاسی، سیستم های اقتصادی و … است. فرآیندهای رشد اقتصادی و رشد جمعیت و تغییر تکنولوژی تا حدودی براساس ساختارهای رایج ایدئولوژیکی(یا فرهنگی) و یا نهادی مدنظر قرار می گیرند(اُپچور[9] و همکار، 1993، ص 207).

نیروی محرک توسعه اقتصاد نهادی، گریز از انتزاعی بودن اقتصاد نئوکلاسیک و عدم پویایی نظریه سنتی قیمت است(بلاو[10]، 1992، ص 708). تمرکز اقتصاد نهادگرایی روی بازیگران و جهان بینی، عادات و … آنها و ترتیبات نهادی می باشد. ترتیبات نهادی به سازمان ها، قواعد بازی، روابط قدرت، حقوق و انواع دیگر کنترل منابع اشاره دارد(سدربائوم، 1992، ص 131). در حالیکه اقتصاددانان نئوکلاسیک معمولا مایلند، نهادها را مفروض در نظر بگیرند(مانند فن آوری که اغلب برونزا است). نهادگرایان درصدد آن هستند تا ترتیبات نهادی کنونی را به چالش بکشند. منافع و هزینه پولی و غیرپولی همواره متاثر از ترتیبات نهادی هستند. پیش زمینه کل نگری به ترتیبات نهادی موجود حتی تعیین کننده عناصری مانند توزیع قدرت و ثروت در جامعه خواهد بود. نهادها و قوانین جدید بازی به معنای توزیع مختلف منافع و هزینه های پولی و غیرپولی است(اسپش[11] و همکار، 1999، ص 9-8). بنابراین، ترتیبات نهادی در جامعه از جنبه های مهم تحلیل سیاست های زیست محیطی است.

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

 .1Weak Sustainability

 .2Strong Sustainability

.3 Gunnar Myrdal

.4 William Kapp

  1. 1. Swaney
  2. 2. Söderbaum
  3. 3. Georg Henrik von Wright
  4. 4. Klaassen
  5. 5. Opschoor
  6. 6. Blaug
  7. 7. Spash

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال تحقیق

شاخص ردپای بوم شناختی زمین در سطح بخش های ایران در سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ چقدر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین  با فرمت ورد