دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت توسعه پایدار

توسعه پايدار، شکل بهتر و ايده ال تری از توسعه را در دهه های اخیر مطرح می کند؛ توسعه اي كه كيفيت كلي زندگي را در حال و آينده بهبود مي بخشد؛ به شرطی كه فرايند زيست محيطي ضروري را براي ادامه زندگي حفظ نمايد. چنين توسعه ای با تأکید بر استفاده پايدار از زمين، آب، گياهان و دیگر منابع طبیعی، نه تنها از نظر زيست محيطي مخرب نبوده، بلکه از نظر اجتماعی مناسب و از نظر اقتصادي توجيه پذير است.

توسعه پايدار كه تنظيم و ساماندهي تعامل انسان و محيط و تعامل انسان با انسان را در برمي گيرد، به اين دلايل مطرح شد كه خود حاصل تلاش هاي بسيار بود. سه دسته عواملي كه به رواج تفكر توسعه پايدار كمك كرده اند، عبارتند از:(زاهدی، 1377، ص 245)

1- نتايج بد كاركردي اجراي سياست هاي تعديل ساختاري كه براي مقابله با بحران اقتصاد جهاني در دهه 1980 تدوين شده بود؛

2- افزايش بي امان و وقفه ناپذير فقر و گرسنگي و نابرابري در جهان؛

3- تخريب نگران كننده محيط زيست و منابع طبيعي در نتيجه كاربرد تكنولوژي ها.

نگراني تعدادي از صاحب نظران حوزه اقتصاد و محیط زیست نسبت به نابودی محیط زیست توسط انسانی كه از لحاظ تاريخي در آن به سر برده و از لحاظ بيولوژيكي به آن وابسته است، باعث نخستین تحول در بينش و نگرش درباره الگوهاي سنتي رشد اقتصادي شد كه در اواخر دهه 1960 رخ داد و ويژگي آن بحث درباره كيفيت محيط زيست در برابر رشد اقتصادي بود(زاهدی و همکار، 1385، ص 44)

بر همين اساس هيأتي از كارشناسان توسعه و محيط زيست در سال 1971 در سوئيس، مسئله حمايت و بهبود محيط زيست را به عنوان نياز ضروری كشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار دادند. توصيه هاي اين هيأت معروف به توصيه اجلاس فونكس[1]، در مجموعه ای از سمينارهاي منطقه اي به اين نام، مورد بحث قرار گرفت. اما نقش اساسي در تبيين و توجه به توسعه پايدار به دو كنفرانس و يك كميسيون مربوط مي شود:

1- كنفرانس محيط زيست استكهلم(1972): در اين كنفرانس بر اين واقعيت تأكيد شد كه دو سوم جمعيت دنيا با فقر، بي سوادي، سو تغذيه و گرسنگي، نبود بهداشت و تخريب محيط زيست مواجه است و در صورت عدم حل و فصل اين مسائل، پيشرفتي در توسعه و بهبودي در وضع محيط زيست انسان حاصل نمي شود. بنابراین بايد با تلفيق در ملاحظات محيط زيستي در استراتژي هاي توسعه سعي گردد، استفاده از منابع طبيعي به نحو مناسب در جهت بهبود كيفيت زندگي مردم باشد و از اشتباهات كشورهاي توسعه يافته اجتناب شود(مهشواری، 1378، ص 59).

2- كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه: اين كميسيون در سال 1987 با عنوان كميسيون برانتلند از سازمان ملل خواست تا كشورها را براي ايجاد يك سيستم همكاري و تلاش مشترك براي دستيابي به رفتار مناسب در كليه سطوح و كسب منافع عمومي دعوت کند. مهمترين هدف اين گردهمايي، همكاري جهاني و دو جانبه و متقابل بين كشورهاي مختلف در زمينه مسائل توسعه بود(گلدین و همکار، 1379، ص 25).

3- كنفرانس ريو(1992): مهمترين نتيجه اين اجلاس جمع بندي آن تحت عنوان دستور كار 21 است که براساس آن دولت ها موظف شدند چارچوب استراتژيكي خاصي را برگزينند كه تركيب اهداف توسعه و زيست محيطي را ميسر سازد. يكي از توصيه هاي مهم این دستور كار، تشكيل كمسيون توسعه پايدار در سازمان ملل متحد بود كه در حال حاضر اهداف مربوط به توسعه پايدار را دنبال مي كند(زاهدی، 1385، ص 46).

اصطلاح توسعه پايدار به صورت وسيع بعد از گزارش كميسيون برانتلند تحت عنوان آينده مشترك ما و اجلاس ريو 1992 مطرح شد. از آن موقع تاكنون افراد در بحث و جدلند كه توسعه پايدار در عمل چه معنا مي دهد و چگونه مي توان به آن دست يافت. بعضي هم اصطلاحات مشابه مثل «توسعه پايدار از نظر اكولوژيكي» و «توسعه اخلاقي پايدار» و «زندگي پايدار» و «رفاه پايدار» را ارائه کردند. صرف نظر از تفاوت اصطلاح شناسي، مفهوم محوري همه آنها عبارت است از اینکه سيستم انساني جز مهمی از اكوسيستم است(همان منبع، ص 46).

توسعه پایدار، مفهوم بسیار اساسی و مهم در ادبیات توسعه است، زیرا دربرگیرنده ایده آل و اصولی است که درک، شناخت و تحقق آنها، آینده ای روشن را نوید می دهد و عدم توجه و جهل نسبت به آنان، اضمحلال و نابودی محیط زیست و انسان ها را به دنبال خواهد داشت. در توسعه پایدار به رشد اقتصادی و تحقق استانداردهای زندگی بهتر بدون از دست دادن منابع کمیاب طبیعی توجه می شود. توسعه پایدار، تلاش برای حمایت از آینده، در زمان حال است. مفروضات زیربنایی و ایده آل توسعه پایدار عبارتند از:

  1. یکپارچگی اقتصادی-محیطی: تصمیم های اقتصادی باید با توجه به آثار آنها بر محیط زیست، اتخاذ شود.
  2. تعهد بین نسل ها: تصمیم های کنونی باید با توجه به نتایج آن بر محیط زیست نسل آینده، اتخاذ شود.
  3. عدالت اجتماعی: کلیه مردم نسبت به برخورداری از محیطی برای رشد و شکوفایی حق دارند.
  4. حفاظت محیطی: محافظت از منابع و حمایت از دنیای جانوری و گیاهی ضرورت دارد.
  5. کیفیت زندگی: با ارائه تعریف گسترده تر، باید رفاه بشری از محدوده رفاه اقتصادی فراتر رود.
  6. مشارکت: نهادها باید مجدداً ساماندهی شوند، به نحوی که از طریق آنها امکان شنیده شدن کلیه صداها در فرآیند تصمیم گیری فراهم آید(زاهدی، 1382، ص 91-90).

توسعه پایدار سه عنصر دارد: توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفظ محیط زیست. در توسعه اقتصادی، سیستم پایدار اقتصادی باید قادر به تولید مستمر کالا و خدمات، حفظ سطوح قابل مدیریت بدهی دولتی و خارجی و جلوگیری از عدم تعادل بخشی شدید باشد که سبب آسیب رساندن به محصول کشاورزی و صنعتی می شود. همچنین یک سیستم اجتماعی پایدار باید به توزیع عادلانه و ارائه مناسب خدمات اجتماعی مانند بهداشت، آموزش، برابری جنسیتی و مسئولیت پذیری و مشارکت سیاسی مناسب دست یابد. در نهایت، یک سیستم پایدار و سازگار با محیط زیست باید منابع ثابت را حفظ کرده، از بهره برداری بیش از حد از سیستم منابع تجدیدپذیر و یا کارکرد جذب محیط زیست اجتناب کرده و منابع تجدید ناپذیر را تنها تا حدودی تخلیه کند که قابل جایگزین از سوی اکوسیستم باشد. این شامل نگهداری تنوع زیستی، پایداری جو و دیگر کارکردهای اکوسیستم که معمولا به صورت منابع اقتصادی طبقه بندی شده، است.

.1 Founex

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال تحقیق

شاخص ردپای بوم شناختی زمین در سطح بخش های ایران در سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ چقدر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین  با فرمت ورد