دانلود پايان نامه ارشد اقتصاد : بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

خطرات تمرکززدایی مالی برای کاهش فقر

 

اگر چه تمرکززدایی برای مدت زمان قابل توجهی موضوع متداولی بوده است، اخیراً ارتباط آن با فقر مورد توجه قرار گرفته است. ادبیات اقتصادی در مورد فقر اهمیت بالقوه آن را در دستیابی به اهداف کاهش فقر از جمله ارتقاء فرصت­ها، توانمندسازی، مشارکت، امنیت و حقوق برای افراد فقیر و محروم در سطح محلی، نادیده گرفته است (وان براون و گروت،2002: 5).

از جمله معایب و خطراتی که تمرکززدایی برای فقرا به وجود می­آورد این است که مشکلات مخارج در نظام غیرمتمرکز پیچیده­تر از نظام متمرکز می­باشد و این ممکن است به جذب منابع عمومی به وسیله نخبگان و مدیران محلی منجر شود. تمرکززدایی نیز می­تواند به تجزیه و نابودی جامعه و یا در صورت وجود نخبگان محلی به محرومیت و فقر و فساد منجر شود. تمرکززدایی همچنین می­تواند در صورتی­که سطح درآمد و موجودی اولیه منابع طبیعی مناطق به طور قابل توجهی متفاوت باشد، تنش­های سیاسی بین مناطق را بدتر کند (افزایش دهد). یک دولت متمرکز با در نظر گرفتن صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس در ارائه کالاها و خدمات عمومی و نیاز به سیاست مالی هماهنگ، احتمالاً به صورت بهتری قادر به درونی کردن اثرات جانبی است. در حالی­که تمرکززدایی موفقیت­آمیز ممکن است کارایی و پاسخگویی بخش دولتی را در پاسخ به نیازهای فقرا بهبود ببخشد، تمرکززدایی ناموفق ممکن است ثبات سیاسی و اقتصادی را تهدید کند و نتایج منفی برای ارائه خدمات عمومی از جنبه تناسب خاص با فقرا به همراه داشته باشد. اگر تمرکززدایی به منظور افزایش رفاه اقتصادی با افزایش فقر مواجه شود این به لحاظ نظری می­تواند یک راهی برای جبران خسارت از فقرا باشد، که با توجه به پیچیدگی­های موجود این امر دشوار و دور از ذهن به نظر می­رسد (همان منبع، 6).

اگر تمرکززدایی درست انجام نشود، نه تنها منافع بالقوه حاصل از آن محقق نخواهد شد بلکه تمایل به تشدید مسئله فقر خواهد داشت. در سمت اقتصاد کلان، تخریب فرآیندهای تمرکززدایی می­تواند به راحتی منجر به بی­ثباتی اقتصاد کلان، تخصیص ناکارآمد منابع و رشد اقتصادی کند شود. در سمت ارائه خدمات مربوط به اقتصاد خرد، در سه صورت تمرکززدایی ممکن است در ارائه بهتر خدمات به مردم فقیر موفق نباشد:

اول اینکه دولت­ها ممکن است بودجه­ها را به وسیله صرف نادرست منابع در بین افراد به اشتباه تخصیص دهند. دوم اینکه حتی اگر منابع به درستی تخصیص داده شوند، اگر مشکلات سازمانی یا انگیزشی در دستگاه­های دولتی منجر به سوء استفاده و یا سرقت شوند، آن­ها ممکن است به مقاصد مورد نظر خود نرسند و سوم اینکه، حتی زمانی­که منابع صرف امور آموزشی و بهداشتی می­شود ارائه­دهندگان ممکن است مشوق­های ضعیف، انگیزه و یا ظرفیت پایین برای ارائه خدمات به طور مؤثر به فقرا داشته باشند. چنان­که طرح تمرکززدایی از اصول صلاحدید، حق اظهار نظر و پاسخگویی محلی انحراف پیدا کند این خطرات بزرگتر می­شوند. از سویی دیگر زمانی­که شرایط خاص نهادی مانند آزادی­های سیاسی، پایگاه­های سرمایه­ای فیزیکی و انسانی کافی و یا جریان اطلاعات رایگان وجود داشته باشند، این خطرات به حداقل می­رسند (یائو، 2007: 35).

 

 

3-11- ساختار الگو

 

با توجه به مطالب گفته شده، در این پایان­نامه به تبعیت از مقاله سپیلودا و مارتینز وازکوئز (2011)، از الگوی اقتصادسنجی پانلی (3-1) و (3-2) استفاده می­کنیم. این الگو با الگوی سپیلودا و مارتینز وازکوئز (2011)، تفاوت­هایی دارد. آن­ها متغیرهایی از جمله شاخص­های گروه­های (تنوع) قومی[1]، دموکراسی و باز بودن تجاری را به عنوان متغیر کنترلی وارد الگو کرده­اند. ولی به دلیل عدم تطابق این متغیرها با ساختار اقتصاد ایران و این پژوهش، این موارد از الگو حذف شدند.

معادله (3-1)، تأثیر تمرکززدایی مالی و عوامل دیگر بر میزان فقر را نشان می­دهد.

(3-1)

که درآن:                                                                                                                                 

Pov: نشان­دهنده میزان فقر است که برای اندازه­گیری آن از شاخص­های نسبت سرشمار، شکاف و شدت فقر استفاده می­شود.

FD: نشان­دهنده شاخص­های تمرکززدایی مالی هم از جنبه درآمدی و هم مخارج است.

[1] Ethnic Fractionalization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

سؤالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن­ها می­باشد به شرح زیر است:

1)     آیا تمرکززدایی مالی در درازمدت موجب کاهش فقر در ایران می­شود؟

2)     آیا تمرکززدایی مالی در درازمدت موجب بهبود توزیع درآمد در ایران می­شود؟

3)     آیا تمرکززدایی مالی از جنبه درآمدی و هزینه­ای در درازمدت تأثیر همسوئی بر فقر و توزیع درآمد در ایران دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران  با فرمت ورد