پايان نامه رشته اقتصاد : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350

قسمتی از متن پایان نامه :

نورث (1990) در مطالعه­ی خود به بررسی نقش نهادها، عوامل نهادی و عملکرد اقتصادی می­پردازد. وی معتقد است نهادها قواعد بازی در جامعه و یا به­طور رسمی­تر، محدودیت­های وضع شده توسط افراد برای شکل­دهی رفتار متقابل آن­ها است. به عبارتی، نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان­ها با یكدیگر را شکل می­دهند (راهنمای كنش متقابل انسان­ها) و سبب نظام­مند شدن انگیزه­های نهفته در مبادلات بشری می­گردند. بنابراین نهادها با ارائه ساختارهایی برای زندگی، عدم اطمینان را كاهش داده و تعیین كننده­ی عملكرد اقتصادها در درازمدت می­باشند. نورث معتقد است که حفاظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با کاهش عدم اطمینان، موجب افزایش انگیزه­ی سرمایه­گذاری عوامل اقتصادی خواهد شد (صمدی، 1389).

سرون (1997) به بررسی ارتباط بین بی­ثباتی­های اقتصادی و سیاسی و میزان
سرمایه­گذاری ثابت بخش خصوصی طی دوره­ی 1990- 1970 می­پردازد. وی با استفاده از روش داده­های پانلی[1] برای کشورهای صحرای آفریقا نشان می­دهد که در صورتی که برگشت پروژه­های سرمایه­گذاری، هزینه­بر یا حتی غیرممکن باشد در این­صورت وجود نااطمینانی حتی به یک میزان ناچیز هم به میزان قابل توجهی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی
می­گذارد. وی بر این اساس پیشنهاد می­کند که ثبات و قابل پیش­بینی بودن عوامل مؤثر بر انگیزه­ی بخش­خصوصی مانند قیمت­های نسبی، تقاضا، نرخ بهره و مالیات اهمیت­شان خیلی بیشتر از مقادیر این عوامل انگیزشی در سطح اسمی است. به عبارتی دیگر، سرمایه­گذار بخش­خصوصی در صورتی در یک محیط نامطمئن اقدام به سرمایه­گذاری برگشت­ناپذیر می­کند که، یک تغییر بسیار بزرگ در عوامل موثر بر انگیزه بخش خصوصی بوجود آمده باشد.

اسونسون (1998) در مقاله­­ای با عنوان «سرمایه­گذاری، حقوق مالکیت و بی­ثباتی سیاسی» به بررسی ارتباط بین بی­ثباتی سیاسی، وضعیت حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری بین 101 کشور طی دوره­ی زمانی 1985- 1960 می­پردازد. وی در قالب یک الگوی اقتصاد سیاسی نشان ­  می­دهد که در جوامع بی­ثبات و قطبی­شده، با توجه به این­که حقوق مالکیت به صورت ضعیف اجرا می­شود، دولت تمایل اندک به سرمایه­گذاری در زیرساخت­های قانونی دارد. وی توضیح می­دهد که بعضی دولت­ها در جوامع بی­ثبات، انگیزه­ی کافی برای اصلاح قانون در جهت حفاظت از حقوق مالکیت ندارند و این مانع سرمایه­گذاری خصوصی در این کشورها می­شود. وی در آخر نتیجه می­گیرد که، بی­ثباتی سیاسی از طریق ساز وکار کیفیت حقوق مالکیت، بر سرمایه­گذاری خصوصی تأثیر منفی می­گذارد به­طوری­که با افزایش در بی­ثباتی سیاسی، سرمایه­گذاری به خصوص در کشورهای درحال توسعه کاهش می­یابد.

[1].Panel Method

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سؤال­های تحقیق

سؤال­های زیر در این پایان­نامه مدنظر می­باشد که به دنبال پاسخگویی به آن­ها هستیم:

– آیا دولت از طریق ایجاد حفاظت از حقوق مالکیت، می­تواند بر میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران اثرگذار باشد؟

– ورود متغیرهای نهادی از جمله حقوق مالکیت بر معادله­ی سرمایه­گذاری، چه تأثیری بر میزان اثرگذاری دیگر متغیرهای اقتصادی ( شامل تولید، سرمایه­گذاری دولتی، نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ بهره­ی حقیقی) دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350  با فرمت ورد