پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

8/06/پول-15.jpg” alt=پول-نام-تصویر width=”550″ height=”550″ />

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

8/06/پول-15.jpg” alt=پول-نام-تصویر width=”550″ height=”550″ />

پول-نام-تصویر

قسمتی از متن پایان نامه :

بدست آوردن شرایط تعادل پویای اقتصاد[1]

شرایط تعادل پویای اقتصاد وضعیتی است که در آن اقتصاد در وضعیت باثبات است و رشد اقتصاد ثابت باشد و لذا هیچ شوکی وجود نداشته باشد. در وضعیت تعادل پویای اقتصاد زمان مفهوم ندارد. در هر لحظه از زمان متغیرها وضعیت ثابتی دارند؛ لذا در چنین شرایطی اندیس  برداشته می­شود و انتظارات نیز مفهومی ندارند.

در شرایط تعادلی بلندمدت  می­باشد.

محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص CPI به شاخص قیمت کالاهای داخلی:

(5-103)

محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص CPI به شاخص قیمت کالاهای مصرفی وارداتی:

(5-104)

محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص قیمت کالاهای سرمایه­گذاری به شاخص قیمت کالاهای داخلی:

(5-105)

محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص قیمت کالاهای سرمایه­گذاری به شاخص قیمتی کالاهای سرمایه­گذاری وارداتی:

(5-106)

محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص قیمتی کالاهای وارداتی مصرفی به شاخص قیمت کالاهای داخلی:

با تقسیم رابطه (5-103) بر (5-104) داریم:

(5-107)

محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص قیمتی کالاهای وارداتی سرمایه­گذاری به شاخص قیمت کالاهای داخلی:

با تقسیم رابطه (5-105) بر رابطه (5-106) داریم:

(5-108)

محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای خارجی:

(5-109)

در شرایط تعادل پویای اقتصاد شاخص قیمت کالاهای صادراتی با سطح قیمت­های خارجی برابر است؛ یعنی  لذا:

(5-110)

با به­کارگیری این نکته که مارک آپ بازار صادراتی بایستی واحد باشد؛ داریم:

(5-111)

بنابراین تنها انحرافات کوتاه­مدت از قانون تک قیمتی وجود دارد. لذا:

(5-112)

همچنین مقدار تعادلی بلندمدت نرخ ارز اسمی برابر با یک می­باشد:

(5-113)

محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت هزینه نهایی در بخش بنگاه­های وارداتی:

(5-114)

محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نرخ ارز حقیقی:

(5-115)

کشش جانشینی بین کالاهای مختلف داخلی می­باشد. بر این اساس هزینه نهایی اسمی برابر است با:

(5-116)

لذا مقدار تعادلی بلندمدت مارک آپ برابر است با:

(5-117)

مقدار تعادلی بلندمدت بازدهی سرمایه  برابر است با:

(5-118)

همچنین مقدار تعادلی بلندمدت  به صورت زیر تعیین می­شود:

(5-119)

که در آن  مقدار تعادلی بلندمدت نرخ سود حقیقی و  مقدار تعادلی بلندمدت نرخ سود اسمی می­باشد.

(5-120)

به دلیل قدرت انحصاری بنگاه­ها، بنگاه مارک آپی معادل با  را بر روی هزینه نهایی خود پرداخت می­کنند. تحت بازار رقابت کسامل می­دانیم که هیچ گونه مارک آپی پرداخت نمی­شود و لذا سودها صفر است و داریم: . حال بایستی شرط سود صفر را در حالت انحصاری اعمال کنیم و مقدار هزینه ثابت را تعیین کنیم. از جانب هزینه و بازار رقابت کامل، هزینه تولید حقیقی بایستی برابر با  باشد. با در نظر گرفتن  و معادله سود و استفاده از شرط سود صفر داریم:

(5-121)

که در آن  مقدار مارک آپ قیمت در شرایط تعادل پویای اقتصاد می­باشد. همچنین می­دانیم که در تعادل ؛ لذا از معادله (5-121) داریم:

[1] Steady-State

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال‌های تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله به دنبال بررسی سیاست­های پولی و مالی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و سپس آزمون آن برای ایران هستیم، لذا سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

پول-نام-تصویر

شوک قیمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومی اقتصاد باز در یک کشور صادرکننده نفت چه اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال دو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی دارد؟

پول-نام-تصویر

هم چنین در راستای پاسخ گویی به سؤال بالا یک سری سؤال‌های فرعی نیز مطرح می­شود که به صورت زیر هستند:

  • آیا بین شوک­های نفتی و سیاست پولی اتخاذ شده در ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟
  • پول-نام-تصویر

  • افزایش قیمت نفت می­تواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند؟
  • اثر شوک­های مارک آپ بر روی متغیرهای اقتصادی به چه صورتی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران  با فرمت ورد