پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

8/06/پول-15.jpg” alt=پول-نام-تصویر width=”550″ height=”550″ />

پول-نام-تصویر

8/06/پول-15.jpg” alt=پول-نام-تصویر width=”550″ height=”550″ />

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

قسمتی از متن پایان نامه :

لگاریتم-خطی سازی

حل بسیاری از مسائل اقتصادی پویای زمان گسسته در مدل­های کلان اقتصادی مدرن منتهی به سیستم معادلات تفاضلی غیرخطی می­شوند. لگاریتم-خطی سازی یکی از روش­های موجود برای کاستن از پیچیدگی­های محاسباتی چنین سیستم­هایی است که در آن تعداد زیادی معادله غیرخطی باید به شکل همزمان حل شوند.

لگاریتم-خطی سازی، یک معادله غیرخطی را به معادله­ی تبدیل می­کند که بر حسب انحراف لگاریتمی هر متغیر از مقدار وضعیت تعادلی بلندمدتش خطی است. اگر انحراف از وضعیت تعادل پویای اقتصاد کوچک باشد، انحراف لگاریتمی تفسیر اقتصادی بسیار جالبی خواهد داشت و می­توان گفت تقریباً برابر با درصد انحراف از وضعیت تعادلی پویای اقتصاد خواهد بود.

لگاریتم-خطی سازی از بار محاسباتی مسائل می­کاهد و به ما این امکان را می­دهد که مسائل بسیار پیچیده را با سهولت بیشتر و در زمان کمتری حل کنیم.

در ادبیات موضوع دو روش بیشتر شناخته شده برای تبدیل معادلات غیرخطی به معادلات خطی وجود دارد که عبارتند از:

  • روش جایگذاری پیشنهادی اوهلیگ (1999)؛
  • استفاده از بسط تیلور.

می­توان نشان داد که هر دوی این روش­ها به نتیجه واحدی منجر می­شوند و تنها در روش محاسبات با هم متفاوتند.

 

 

الف-2-1- پیش­نیازهای ریاضی لگاریتم-خطی سازی

برای فهم منطق ریاضی لگاریتم-خطی سازی باید در مورد مشتق توابع نمایی و لگاریتمی و هم­چنین بسط­های سری­های تیلور مطلع بود. از قبل می­دانیم که:

(الف-1)

بسط تیلور مرتبه اول تابعی همچون  حول نقطه  به صورت زیر است:

(الف-2)

به عنوان مثال تابع  را می­توان حول  تقریب مرتبه اول تیلور زد:

(الف-3)

 

الف-2-2- بلوک­های سازنده روش پیشنهادی اوهلیگ و نحوه استخراج آن‌ها

روشی که اوهلیگ برای لگاریتم-خطی سازی پیشنهاد می­کند قبل از وی توسط کینگ و همکاران[1] (1988) و کمپل[2] (1994) در چارچوب مدل­های ادوار تجاری حقیقی مطرح شده بود و اوهلیگ با جمع­بندی بحث­های آن‌ها روش مدونی را برای عملیات اجرایی لگاریتم-خطی سازی پیشنهاد می­کند. این روش تقریب را می­توان برای شرط مرتبه اول هم بر حسب معادله اولر و هم شرط استخراج شده از لاگرانژین به کار برد.

فرض کنید  بردار متغیرها و  مقادیر متناظر پایای آن‌ها باشد.  به عنوان انحراف لگاریتمی[3] از  تلقی می­شود. به طور خاص، ، درصد انحراف  از  است. ایده کلی این روش جایگزینی تمام معادلات لازم در مدل با تقریب­های آن‌ها است که به شکل انحراف-لگاریتمی، خطی هستند. سپس با داشتن سیستم تقریب لگاریتم-خطی، از روش ضرایب غیر معین[4] برای حل قاعده تصمیم استفاده می­شود که این قاعده نیز به شکل انحرافات لگاریتم-خطی است[5].

[1] (King, Plosser, & Rebelo, Production, Growth and Business cycles I. The Basic Neoclassical Model, 1988a), (King, Plosser, & Rebelo, 1988b)

[2] (Campbell, 1994)

[3] Log Deviation

[4] Undetermined Coefficients

[5]  روش ضرایب غیر معین و روش بلانچارد-کان (Blanchard-Kahn) از جمله راه­حل­های کنار گذاشتن انتظارات از معادلات بهینه­یابی است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال‌های تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله به دنبال بررسی سیاست­های پولی و مالی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و سپس آزمون آن برای ایران هستیم، لذا سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

پول-نام-تصویر

شوک قیمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومی اقتصاد باز در یک کشور صادرکننده نفت چه اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال دو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی دارد؟

پول-نام-تصویر

هم چنین در راستای پاسخ گویی به سؤال بالا یک سری سؤال‌های فرعی نیز مطرح می­شود که به صورت زیر هستند:

  • آیا بین شوک­های نفتی و سیاست پولی اتخاذ شده در ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟
  • پول-نام-تصویر

  • افزایش قیمت نفت می­تواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند؟
  • اثر شوک­های مارک آپ بر روی متغیرهای اقتصادی به چه صورتی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران  با فرمت ورد