پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

قسمتی از متن پایان نامه :

شبیه­سازی

فرآیند شبیه­سازی روند متغیرهای تحقیق در قالب نرم­افزار داینار برای یک دوره زمانی متناسب با داده­های واقعی از اقتصاد ایران صورت گرفته است. داده­های واقعی شامل سری­های زمانی فصلی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، تشکیل سرمایه­های ثابت، موجودی سرمایه، مصرف کل داخلی، مخارج دولت، درآمدهای نفتی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و حجم پول طی دوره زمانی 1369 تا 1389 می­باشد.

پول-نام-تصویر

از آنجا که مدل به صورت لگاریتم خطی سازی شده می­باشد، لذا متغیرها به شکل انحراف از تعادل بلندمدت در مدل گنجانده شده­اند؛ بنابراین مدل انحراف از تعادل بلندمدت متغیرها (شکاف متغیرها) را شبیه­سازی می­کند. از این رو، جهت مقایسه روند­ داده­های واقعی با روند­های شبیه­سازی شده باید سری­های زمانی لگاریتم متغیرهای واقعی به فرم انحراف از تعادل بلندمدت در آورده شود. برای این منظور از فیلتر هودریک پرسکات استفاده خواهد شد.

پس از مهیا نمودن سری­های زمانی شکاف لگاریتم سری­های زمانی متغیرهای واقعی، قدرت مدل شبیه­سازی شده مورد سنجش قرار می­گیرد. این گشتاورها شامل میانگین سری­های زمانی داده­های واقعی و شبیه­سازی شده، انحراف معیار این سری­ها، همبستگی این سری­ها و همچنین گشتاور هم حرکتی سری­های زمانی واقعی و شبیه­سازی شده با متغیر پایه شکاف تولید می­باشد. نتایج مربوط به این گشتاورها در جدول (5-3) ارائه شده است.

به طور کلی مقایسه گشتاورهای شبیه­سازی شده و گشتاورهای واقعی برای سناریوی اول (پایه) و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضربه- واکنش شوک­ها برای تمامی سناریوهای پیشنهادی بررسی شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال‌های تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله به دنبال بررسی سیاست­های پولی و مالی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و سپس آزمون آن برای ایران هستیم، لذا سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

پول-نام-تصویر

شوک قیمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومی اقتصاد باز در یک کشور صادرکننده نفت چه اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال دو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی دارد؟

پول-نام-تصویر

هم چنین در راستای پاسخ گویی به سؤال بالا یک سری سؤال‌های فرعی نیز مطرح می­شود که به صورت زیر هستند:

  • آیا بین شوک­های نفتی و سیاست پولی اتخاذ شده در ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟
  • افزایش قیمت نفت می­تواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند؟
  • اثر شوک­های مارک آپ بر روی متغیرهای اقتصادی به چه صورتی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران  با فرمت ورد