دانلود پايان نامه : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش خارجی

بخش خارجی نیز به صورت زیر مدل­سازی می­شود:

(5-68)

که در آن  تولید خارجی می­باشد.

هم­چنین فرض می­شود که تورم خارجی از یک فرایند خودرگرسیونی مرتبه اول به صورت زیر تبعیت می­کند:

(5-69)

 

5-2-5- شرط تسویه بازارها

شرط تسویه بازارها به صورت کلی و حساب تراز پرداخت­ها به صورت زیر است:

 

5-2-5-1- شرط تسویه حساب تراز پرداخت­ها

(5-70)

 

5-2-5-2- قید کلی منابع

(5-71)

(5-72)

با جایگذاری معادله (5-72) در داخل معادله (5-71) داریم:

(5-73)

هم­چنین حاصل­جمع تولید غیرنفتی با صادرات حاصل از درآمدهای نفتی برابر با تولید کل یا  می­باشد:

(5-74)

5-3- قیمت­های نسبی، هزینه­های نهایی و نرخ ارز حقیقی

نسبت شاخص CPI به شاخص قیمت کالاهای داخلی را  در نظر می­گیریم:

(5-75)

معادله در فرم لگاریتم-خطی به صورت زیر می­باشد:

(5-76)

اگر معادله (5-76) را یک دوره به عقب برده و سپس از وقفه آن کم کنیم، داریم:

(5-77)

هم­چنین نسبت شاخص CPI به شاخص قیمت کالاهای مصرفی وارداتی را به صورت زیر تعریف می­کنیم:

(5-78)

معادله در فرم لگاریتم-خطی به صورت زیر می­باشد:

(5-79)

اگر معادله (5-79) را یک دوره به عقب برده و سپس از وقفه آن کم کنیم، داریم:

(5-80)

با استفاده از معادله (5-8) داریم:

(5-8)

دو طرف معادله بالا را یک‌بار بر  و یک‌بار بر  تقسیم می­کنیم[1]. با تقسیم رابطه (5-8) بر  داریم:

 

(5-81)

در رابطه (5-81)،  مارک آپ کالاهای مصرفی وارداتی و  کشش جانشینی بین کالاهای مصرفی وارداتی می­باشد.

با تقسیم رابطه (5-8) بر  داریم:

(5-82)

مشابهاً برای بخش سرمایه­گذاری مطابق با روابط بالا می­توانیم قیمت­های نسبی را محاسبه کنیم.

نسبت شاخص قیمت کالاهای سرمایه­گذاری به شاخص قیمت کالاهای داخلی را  در نظر می­گیریم:

(5-83)

معادله در فرم لگاریتم-خطی به صورت زیر می­باشد:

(5-84)

اگر معادله (5-84) را یک دوره به عقب برده و سپس از وقفه آن کم کنیم، داریم:

(5-85)

[1] مسئله قیمت­های انعطاف­پذیر وابسته به وضعیت باثبات است که خطی ­سازی در اطراف آن انجام می­شود و با صفر قرار دادن احتمال عدم تنظیم مجدد قیمت­ها بدست می­آید. در یک محیط انعطاف­پذیر، بنگاه­ها وارداتی بایستی قیمت­های خود را به صورت زیر تنظیم کنند:

که در آن  و  مارک آپ قیمت کالاهای وارداتی،  نرخ ارز اسمی و  شاخص بهینه قیمت کالاهای مصرف کننده خارجی می­باشد. به منظور دیدن ارتباط نزدیک بین کشش جانشینی و شوک­های مارک آپ داریم:

برای . کشش جانشینی بین کالاهای سرمایه­گذاری/مصرفی به وسیله  نشان داده می­شود که به وسیله رابطه  به مارک آپ مرتبط می­شود. بنابراین هر چه  بالاتر باشد، تمایل برای جانشینی کالاهای مصرفی/سرمایه­گذاری بیشتر است. بنابراین هر چه  بالاتر باشد، مارک آپ پایین­تر و در شرایط باثبات خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال‌های تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله به دنبال بررسی سیاست­های پولی و مالی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و سپس آزمون آن برای ایران هستیم، لذا سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

پول-نام-تصویر

شوک قیمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومی اقتصاد باز در یک کشور صادرکننده نفت چه اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال دو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی دارد؟

پول-نام-تصویر

هم چنین در راستای پاسخ گویی به سؤال بالا یک سری سؤال‌های فرعی نیز مطرح می­شود که به صورت زیر هستند:

  • آیا بین شوک­های نفتی و سیاست پولی اتخاذ شده در ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟
  • پول-نام-تصویر

  • افزایش قیمت نفت می­تواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند؟
  • اثر شوک­های مارک آپ بر روی متغیرهای اقتصادی به چه صورتی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران  با فرمت ورد