دانلود پايان نامه : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

8/06/پول-15.jpg” alt=پول-نام-تصویر width=”550″ height=”550″ />

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

8/06/پول-15.jpg” alt=پول-نام-تصویر width=”550″ height=”550″ />

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

قسمتی از متن پایان نامه :

دولت و بانک مرکزی

5-2-3-1- قید بودجه دولت

فرض می­کنیم که مخارج دولتی تابعی کاب­ داگلاس از درآمدهای نفتی و مالیات­ها می­باشد:

(5-55)

که در آن  کشش درآمدهای نفتی با توجه به مخارج دولتی می­باشد.

بر اساس مطالعه خان و ناجام (1993)[1] در کشورهای صادرکننده نفت هزینه­های دولتی عمدتاً بر اساس نفت تنظیم می­شود. اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، هزینه­های دولتی در طول زمان خودشان را مطابق با درآمدهای نفتی تعدیل می­کند.

با توجه به اینکه با افزایش درآمد ملی، پایه­های مالیاتی و به تبع آن مالیات افزایش پیدا می­کند لذا مالیات را به صورت تابعی از درآمدهای ملی در نظر می‌گیریم به طوری که از یک قاعده به صورت زیر پیروی می­کند:

(5-56)

با توجه به اینکه قیمت نفت به صورت برون­زا تعیین می­شود، لذا صادرات ناشی از نفت بر حسب ریال به صورت زیر تعیین می­شود:

(5-57)

که در آن،  قیمت نفت،  تولید نفت و  نرخ ارز حقیقی است. همچنین قیمت نفت و تولید نفت از یک فرآیند  AR(1) به صورت زیر تبعیت می­کنند:

(5-58)

(5-59)

از طرفی فرض می­شود که درآمدهای نفتی ( ) معادل ضریب  از صادرات نفتی می­باشد که مقدار آن  در واقع نشان دهنده این است که چند درصد از صادرات نفتی به حساب ذخیره ارزی می­رود و چند درصد آن تحت عنوان درآمدهای نفتی به بودجه دولت می­رود.

 

5-2-3-2- تلفیق قید بودجه دولت و تراز پرداخت­های بانک مرکزی

قید بودجه دولت (اسمی) به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

(5-60)

که در آن  تغییرات اوراق مشارکت اسمی دولت می­باشد که به وسیله بانک مرکزی نگه­داری می­شود،  تغییرات اوراق مشارکت اسمی نگهداری شده به وسیله مردم می­باشد.

از طرف دیگر تراز پرداخت­های بانک مرکزی به صورت زیر می­باشد:

(5-61)

که در آن  تغییرات اسمی پول،  تغییرات منابع اسمی بانک­ها،  نرخ ارز اسمی،  تغییر دارایی­های خارجی بانک مرکزی به صورت اسمی و  تغییرات اوراق مشارکت اسمی دولت که به وسیله بانک مرکزی نگه­داری می­شود، می­باشد.

پول-نام-تصویر

در معادله (5-61)،  همان تغییرات پایه پولی یا پول پرقدرت می­باشد که با نماد  نشان داده می­شود. لذا:

پول-نام-تصویر

(5-62)

با در نظر گرفتن معادله (5-61) و جایگزینی معادلات (5-60) و (5-62) در داخل آن به حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزی می­رسیم:

(5-63)

با تقسیم دو طرف معادله (5-63) بر شاخص CPI معادله مربوط به حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزی به صورت حقیقی بدست می­آید:

(5-64)

(5-65)

که در آن  نرخ ارز حقیقی و  نرخ ارز اسمی می­باشد.

بر اساس قاعده تیلور[2] (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می­کند. با توجه به اینکه در ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ سود اسمی نیست، لذا در این مطالعه بر اساس توابعی که برای اوراق مشارکت نگهداری شده بوسیله مردم و دارایی­های خارجی بانک مرکزی معرفی شده است و بر اساس سناریوهای مختلفی که برای ضرایب معادلات فوق در نظر گرفته می­شود، اقدام به تحلیل شوک­های وارده بر اقتصاد از جمله شوک­ قیمت نفت پرداخته می­شود.

پول-نام-تصویر

توابع در نظر گرفته شده برای  و  به صورت زیر می­باشد:

(5-66)

(5-67)

معادلات بالا نشان­دهنده توابع ضربه-واکنش بانک مرکزی می­باشند که به عنوان قاعده­های پولی در اقتصاد استفاده می­شود. بدین مفهوم که واکنش بانک مرکزی را از کانال­ اوراق مشارکت و ذخایر خارجی بانک مرکزی در مقابل شوک­های اقتصاد به نمایش می­گذارد؛ به عبارت دیگر ضرایب متغیرهای معادلات فوق پارامترهای سیاستی بوده که می­توان با تعیین آن‌ها عکس­العمل بانک مرکزی را در نظام­های مختلف ارزی، قواعد مختلف هدف­گذاری تورم و تغییر درآمدهای ناشی از صادرات نفت مورد بررسی قرار داد.

در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، قانونگذار هدف بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی و تراز پرداخت­ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور دانسته است. حفظ ارزش پول ملی از طریق تغییرات شاخص قیمت­ها (تورم) و دومی از طریق تغییرات نرخ ارز می­تواند اندازه­گیری شود.

[1] (Khan & Najam, 1993)

[2] (Taylor J. , 1993)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال‌های تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله به دنبال بررسی سیاست­های پولی و مالی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و سپس آزمون آن برای ایران هستیم، لذا سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

شوک قیمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومی اقتصاد باز در یک کشور صادرکننده نفت چه اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال دو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی دارد؟

هم چنین در راستای پاسخ گویی به سؤال بالا یک سری سؤال‌های فرعی نیز مطرح می­شود که به صورت زیر هستند:

  • آیا بین شوک­های نفتی و سیاست پولی اتخاذ شده در ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟
  • افزایش قیمت نفت می­تواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند؟
  • اثر شوک­های مارک آپ بر روی متغیرهای اقتصادی به چه صورتی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران  با فرمت ورد