دانلود پايان نامه : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

8/06/پول-15.jpg” alt=پول-نام-تصویر width=”550″ height=”550″ />

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

8/06/پول-15.jpg” alt=پول-نام-تصویر width=”550″ height=”550″ />

پول-نام-تصویر

قسمتی از متن پایان نامه :

طراحی مدل DSGE برای اقتصاد ایران

این رساله در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)[1] اقتصاد باز بر پایه آموزه­های اقتصاد نیوکینزی برای ایران، تأثیر شوک­های قیمت و تولید نفت را که عموماً به واسطه شوک­های برون­زای قیمت جهانی نفت رخ می­دهد، بر وضعیت سیاست­های پولی و مالی و متغیرهای کلان اقتصادی تورم و تولید بررسی می­کند. در این راستا، یک مدل تعادل عمومی با لحاظ بخش­های داخلی، خارجی و بخش­های پولی و مالی طراحی، کالیبره و شبیه­سازی شده است. مدل شامل بخش خانوار، بخش بنگاه­های تولیدکننده کالاهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمت­گذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو[2] (1983)، تولید­کنندگان کالاهای سرمایه­ای، صادرکنندگان و واردکنندگان، تلفیق دولت به عنوان بخش مالی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بخش خارجی خواهد بود. ویژگی برجسته مدل، گستردگی و جامعیت آن است، به نحوی ­که بخش خانوار تصمیمات بهینه روی مصرف، میزان عرضه نیروی کار و تقاضای پول انجام می­دهد. همچنین، منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین­های جدید[3] برای تورم داخلی، تورم کالاهای وارداتی و تورم کالاهای صادراتی به تفکیک تصریح شده است. ضمن آنکه به دلیل سلطه بخش مالی و درجه پایین استقلال بانک مرکزی، قید بودجه دولت و تراز بانک مرکزی تلفیق شده است و سیاست پولی از دو کانال دارایی­های خارجی و اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.

پول-نام-تصویر

 

5-2-1- بخش خانوارها

خانوار  تابع مطلوبیت بین دوره­ای خود را با توجه به موارد زیر حداکثر می­کند:

  • چه مقدار مصرف می­کند ؛
  • چه مقدار سرمایه­گذاری می­کند به منظور اینکه بتواند سرمایه مورد نیاز خود را در آینده تأمین کند ؛
  • تعداد ساعاتی که کار می­کند ؛
  • چه مقدار سرمایه به بنگاه­ها اجاره می­دهد ؛
  • چه مقدار اوراق مشارکت داخلی به وسیله مردم نگهداری می­شود ؛
  • چه مقدار تراز نقدی نگهداری می­کند ؛

لذا با توجه به توضیحات فوق تابع مطلوبیت یک خانوار نوعی به صورت زیر می­باشد:

(5-1)

(5-2)

معادله (5-1) بیانگر تابع مطلوبیت خانوار می­باشد. در معادله (5-1)،  نرخ تنزیل ذهنی می­باشد. در معادله (5-2)،  شوک فاکتور تنزیل (ترجیحات) می­باشد. معکوس کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف، معکوس کشش نیروی کار با توجه به دستمزد حقیقی و معکوس کشش تراز پرداخت­های نقدی به ترتیب با ،  و  نشان داده می­شود.  ضریب ترجیح مانده پولی می­باشد.

پول-نام-تصویر

قید بودجه­ا­ی (به صورت اسمی) که خانوار در هر دوره با آن مواجه است به صورت زیر می­باشد:

(5-3)

که در آن  بازدهی اوراق مشارکت،  خالص مالیات­ها،  سود تقسیم شده توسط بنگاه­ نهایی،  شاخص CPI،  دستمزد نیروی کار و  بازدهی (عایدی) سرمایه می­باشد.

همچنین هر خانوار در هر دوره زمانی ( ) با معادله تشکیل سرمایه فیزیکی زیر مواجه است:

(5-4)

فرض می­شود که معادله فوق برای تمامی خانوارها یکسان است. در معادله فوق  نرخ استهلاک سرمایه می­باشد.

[1] Dynamic Stochastic General Equilibrium Models

[2] Calvo, G.A.

[3] New-Keynesian hybrid Phillips curve

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال‌های تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله به دنبال بررسی سیاست­های پولی و مالی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و سپس آزمون آن برای ایران هستیم، لذا سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

پول-نام-تصویر

شوک قیمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومی اقتصاد باز در یک کشور صادرکننده نفت چه اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال دو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی دارد؟

هم چنین در راستای پاسخ گویی به سؤال بالا یک سری سؤال‌های فرعی نیز مطرح می­شود که به صورت زیر هستند:

  • آیا بین شوک­های نفتی و سیاست پولی اتخاذ شده در ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟
  • افزایش قیمت نفت می­تواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند؟
  • اثر شوک­های مارک آپ بر روی متغیرهای اقتصادی به چه صورتی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران  با فرمت ورد