دانلود پايان نامه اقتصاد : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350

قسمتی از متن پایان نامه :

آهنگری و سعادت­مهر (1387) جهت بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران، به بررسی رابطه­ی بین ریسک و سرمایه­گذاری خصوصی طی دوره­ی 1384- 1363  می­پردازند و از روش هم­جمعی یوهانسن جوسیلیوس[1] استفاده می­کنند. آن­ها سرمایه­گذاری خصوصی را تابعی از تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه­گذاری ثابت دولتی و متوسط میزان سود علی­الحساب تسهیلات بانکی در بخش­های مختلف و شاخص ریسک مرکب در نظر
می­گیرند. نتایج تحقیق آن­ها نشان می­دهد که امنیت سرمایه­گذاری تأثیر معنی­داری بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران دارد، به­­طوری­که یک واحد افزایش در شاخص ریسک
سرمایه­گذاری، به طور متوسط سرمایه­گذاری خصوصی در ایران را به میزان 22 /0 میلیارد ریال کاهش می­دهد. نتایج هم­چنین نشان می­دهد که سرمایه­گذاری خصوصی با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه­ی مستقیم و با سرمایه­گذاری دولتی و میزان سود علی­الحساب تسهیلات بانکی (نرخ بهره) رابطه­ی معکوس دارد. آن­ها در آخر پیشنهاد می­کنند که برای ایجاد امنیت سرمایه­گذاری باید عوامل ناامنی از قبیل عدم پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک، فساد در دولت، عدم حاکمیت نظم و قانون، خطر بی­اعتنایی به قراردادها و مصادره­ی سرمایه­گذاری­های بخش خصوصی از سوی دولت و خطر بروز درگیری­های داخلی و خارجی را در کشور برطرف ساخت.

یوسفی و عزیزنژاد (1388) به بررسی عوامل تعیین­کننده­ی سرمایه­گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری طی سال­های 1383- 1363 می­پردازند. در این مقاله با استفاده از روش تجزیه­­ی واریانس و الگوی خود توضیح برداری، تأثیر متغیرهای تولیدناخالص داخلی، سرمایه­گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران را مورد بررسی قرار می­دهند. در این مطالعه برای نشان دادن نقش نهادها از پرونده­های مختومه دادگاه­های عمومی و تجدیدنظر در رابطه با موجر و مستأجر، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی، مزاحمت و سرقت استفاده شده است. هم­چنین برای نشان دادن عدم شفافیت و عدم احترام به قوانین و مقررات از پرونده­های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه و تخلفات راهنمایی و رانندگی استفاده گردیده است.
از طرفی برای نشان­دادن تأثیر فساد اداری از پرونده­های مربوط به اختلاس، ارتشاء و جعل استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اثر تولید ناخالص داخلی بر
سرمایه­گذاری خصوصی مثبت است ولی اثر سرمایه­گذاری دولتی، عوامل نهادی و تورم بر سرمایه­گذاری خصوصی منفی است به­طوری­که هر واحد افزایش در رانت، موجب کاهش سرمایه­گذاری خصوصی به میزان 8 واحد می­شود. هم­چنین یک واحد افزایش در ناامنی یا کاهش امنیت، موجب کاهش سرمایه­گذاری خصوصی به میزان 6 واحد می­گردد.

صمدی (1389) در مقاله­ی خود ضمن بررسی جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه­ها و مکاتب اقتصادی، به بررسی اهمیت حفاظت از حقوق مالکیت در مسائل اقتصادی می­پردازد. بر این اساس، نظریه­های دو دسته از اقتصاددانان یعنی اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، جان استارت میل، مارکس، انگل و مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، نورث و دوسوتو را مورد بررسی قرار می­دهد. وی بیان می­کند که اقتصاددانان کلاسیک هرچند نسبت به حقوق مالکیت خصوصی بی­تفاوت نبوده و آن را داده شده فرض می­کردند، ولی بر آن به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه­ی اقتصادی تأکید کافی نداشته­اند. اما از اواسط دهه­ی 1960 اقتصاددانان نهادگرای جدید، به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرآیند توسعه اقتصادی پرداختند. وی در آخر پیشنهاد می­کند که در تجزیه و تحلیل مسائل  اقتصاد ایران بایستی به مسائل نهادی به­ویژه حقوق مالکیت توجه ویژه­ای صورت گیرد.

[1].Johansen and Juselius Cointegration

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سؤال­های تحقیق

سؤال­های زیر در این پایان­نامه مدنظر می­باشد که به دنبال پاسخگویی به آن­ها هستیم:

– آیا دولت از طریق ایجاد حفاظت از حقوق مالکیت، می­تواند بر میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران اثرگذار باشد؟

– ورود متغیرهای نهادی از جمله حقوق مالکیت بر معادله­ی سرمایه­گذاری، چه تأثیری بر میزان اثرگذاری دیگر متغیرهای اقتصادی ( شامل تولید، سرمایه­گذاری دولتی، نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ بهره­ی حقیقی) دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350  با فرمت ورد