اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکيده

توسعه مالی نقش اساسی در سياست­های زيست­محيطی بازی مي­کنند در اين تحقيق ما تمرکز خود را بر عملکرد توسعه مالي و چگونگي ورود تکنولوژی از طريق تجارت و سرمايه­گذاری مستقيم خارجی معطوف مي­کنيم همزمان با توسعه مالي، رشد اقتصادي نقش بسزايی در سياست­هاي زيست­محيطی دارد. بنابراين، با توجه به اهميت مسائل زيست­محيطی دنيا، انجام مطالعاتي در زمينه مسائل زيست­محيطی ضروري به نظر مي­رسد.

هدف اين پژوهش اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سياست­های زيست­محيطی است. بدين منظور در اين پژوهش از داده­هاي سالانه­ي کشورهای منتخب حوزه­ي منا استفاده می­شود. جهت برآورد مدل از روش پانل ساده استفاده شده است.

نتايج پژوهش نشان مي­دهد که در کشورهای در حال توسعه به دليل استفاده از سطح تکنولوژی پايين ميزان مصرف انرژی به GDP(کارايي انرژی که نشان دهنده سياست­هاي زيست محيطی مي­باشد) افزايش می­يابد تا به سطح آستانه­ي خود می­رسد و سپس با افزايش بيشتر توليد ناخالص داخلي سرانه بدليل انتقال تکنولوژی کاراتر و استفاده از آن ميزان مصرف انرژی به GDP کاهش و کارايي انرژی(سياست­های زيست­محيطی) افزايش مي­يابد.

کليد واژه­ها: سياست­های زيست­محيطی، توسعه مالي، فرضيه پورتر، فرضيه کوزنتس، رشد اقتصادی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلي اين پژوهش عبارتند از:

  1. تبیین تأثیر توسعه‌ی مالی بر سياست­­­هاي زيست­محيطي در کشورهاي منتخب حوزه‌ی منا
  2. تبیین تأثیر توسعه اقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی در کشورهای منتخب حوزه­ی منا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی  با فرمت ورد