پايان نامه اقتصاد : روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

 

عنوان کامل پایان نامه :

 روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-      رويکردهاي مختلف تحليل پويايي‌شناسي سيستمي به مسأله تخمين پارامتر

تخمين پارامتر و تطبيق مدل با داده‌هاي زماني موضوعاتي بحث‌برانگيز در تحليل پويايي‌شناسي سيستمي محسوب مي‌شوند. در رابطه با اين مسأله، دو مکتب فکري وجود دارد. مکتب اول، «مکتب کلاسيک»[1] ديويد پترسون[2] (2003) و مکتب دوم، «مکتب تمايل آماري»[3] جرج ريچاردسون[4] (1981) است. طرفداران مکتب اول معتقدند که لزومي ندارد پارامترهاي يک مدل تحليل پويايي‌شناسي سيستمي را با تکنيک‌هاي آماري رسمي تخمين زد و يا رفتار آن را دقيقاً با مجموعه‌اي از داده‌هاي سري زماني تطبيق داد. در حالي که طرفداران مکتب دوم در جبهة مخالف اين نظر قرار دارند. مکتب سومي نيز با نام «مکتب تطبيق دستي»[5] وجود دارد که طرز فکري مابين اين دو مکتب دارد. پيروان اين مکتب، مشابه مکتب کلاسيک، تخمين اوليه‌اي از پارامترهاي مدل به دست آورده و سپس به صورت دستي اين پارامترها را آن قدر تغيير مي‌دهند تا رفتار مدل شبيه به رفتار مجموعه داده‌هاي زماني شود [5].

1-1-1-1-       مکتب کلاسيک

بر طبق نظر پيروان مکتب کلاسيک، نيازي به تخمين پارامترهاي مدل تحليل پويايي‌شناسي سيستمي از طريق روش‌هاي اقتصادسنجي، آزمون و تطبيق آن‌ها با داده‌هاي سري زماني يا داده‌هاي قطعي نيست. يک کارشناس تحليل پويايي‌شناسي سيستمي بايد اطلاعات را از طريق افراد تصميم گيرنده، كارشناسان و يا از طريق فرآيندهاي فيزيکي جستجو نمايد تا بتواند با استفاده از آن‌ها پارامترهاي مدل خود را تعيين کند. اين فرآيند شبيه به رويکرد مطالعه موردي يا مدل‌سازي الگويي[6] در اقتصاد نهادي[7] است و شامل تکنيک‌هايي از قبيل مصاحبه با تصميم‌گيرندگان (سياست‌گزاران) در سيستم واقعي، سنجش تأخيرات در فرآيندهاي فيزيکي، يافتن نظرات متخصصين امر، انجام مشاهدات توسط مدل‌ساز و استفاده از گروه‌هاي تحقيق و اطلاعات بايگاني شده، است.

در مجموع، رويکرد کلاسيک پويايي‌شناسي سيستمي، تأکيد چنداني بر تعيين دقيق مقادير پارامترهاي مدل و يا تطبيق آن‌ها با داده‌هاي سري زماني ندارد. علاوه بر اين، سياست‌هاي بازخورد قوي که در رويکرد کلاسيک ايجاد مي‌شوند همگيبه يک مدل يا شخص خاصي که بتواند مقادير آينده هر چيزي را پيش‌بيني کند وابسته نيست، اين موضوع با اين عقيده که سيستم‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي غير قابل پيش‌بيني هستند در يک راستا قرار دارد. از آن جا که رويکرد مکتب کلاسيک در تخمين پارامترهاي مدل تفاوت چشمگيري با رويکردهاي آماري و اقتصادي دارد، عموماً مورد بدبيني اقتصاددانان و ساير دانشمندان علوم اجتماعي قرار دارد [5].

[1] – Classical Shool

[2] – David Peterson

[3] – Statistically inclined school

[4] – George Richardson

[5] – Hand Calibration

[6] – Pattern Modeling

[7] – Institutional economies

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-1-      سؤالات اصلي تحقيق

با توجه به توصيف مسأله تحقيق، سؤالات اصلي اين تحقيق به قرار زير است:

  • چگونه مي‌توان از روش مدل سازي پويا در حل مسايل واقعي همچون برنامه‌ريزي انرژي استفاده نمود؟
  • با توجه به متدولوژي مدل سازي پويا، آثار متغيرهاي كلان اقتصادي بر بخش انرژي را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟
  • آثار بخش انرژي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در بلند مدت چيست؟

تعديل قيمت انرژي چه تأثيري بر سرمايه‌گذاريهاي بخش انرژي و اقتصاد كلان خواهد گذاشت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)  با فرمت ورد