پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

 

عنوان کامل پایان نامه :

 روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-مدل‌هاي کلان انجام شده مشتمل بر بخش انرژي در ايران

استفاده از مدل در برنامه‌ريزي‌هاي کلان اقتصادي سابقه طولاني در کشور ما ندارد به طوري که اولين الگوي کلان سنجي ايران توسط آنکتاد (UNCTAD) انجام شد که در برنامه چهارم عمراني کشور در سال 1347 از آن استفاده گرديد. الگوسازي در مدل‌هاي کلان‌سنجي، مراحل تکامل خود را به تدريج طي کرده است به گونه‌اي که تا سال تدوين برنامه‌ي پنج‌ساله‌‌ي سوم بعد از انقلاب (1378)، بيش از 20 مدل در برنامه‌ريزي و تحليل‌هاي کلان اقتصاد و 35 الگو در پايان‌نامه‌هاي دانشجويان، يعني مجموعاً 55 الگوي کلان‌سنجي براي اقتصاد ايران طراحي گرديده است [٨].

در هيچ يک از اين مدل‌ها، انرژي نه در مرحله‌ي طراحي معادلات و نه در تحليل ابزارهاي سياست‌گذاري‌هاي کلان وارد نشده است. تنها در الگوهاي سال‌هاي اخير که توسط بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه گرديده‌اند به تاثير مصرف فرآورده‌هاي نفت در ميزان صادرات نفت اشاره شده است [٨ و ٩].

که البته طي همين مدت برخي مطالعات بارز و مرتبط با مقوله انرژي و اقتصاد ايران، تحت عنوان بررسي علوم اقتصاد منابع طبيعي انجام پذيرفته است. محور اصلي و پاره‌اي در اين سلسله مطالعات، بهينه‌سازي فرآيند بهره‌برداري از منابع طبيعي بوده است و مباحث از زاويه تئوري‌ها و منطق اقتصاد خرد ارائه گرديده است. ولي بايد توجه داشت که حوزه تحليلي اين سطح از برنامه‌ريزي در انرژي و اقتصاد محدود به مدل‌هاي خرد تعادلي مي‌گردد]١٠[.

نگاهي به روند تحولات در مدل‌هاي کلان‌سنجي ايران، تنظيم شده جهت به کارگيري در برنامه‌ريزي و تحليل‌هاي اقتصادي توسط سازمان و موسسات پيش از انقلاببررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که اولين الگوي کلان‌سنجي براي ايران در سال 1347 توسط آنکتاد تهيه شده است و اين الگو از 40 معادله تشکيل شده است که مرکب از 8 اتحاد و 32 رابطه‌ي رفتاري است. در تخمين الگو از آمار دوره‌ي زماني سالانه 1335 تا 1342 استفاده شده است که شامل 8 مشاهده است. در اين الگو از نوع مدل‌هاي اصطلاحاً دو شکافي استفاده شده است و به بررسي سرمايه‌گذاري و امکانات ارزي جهت رسيده به هدف‌هاي مورد نظر مي‌پردازد]١١[.

1-1-1-      پروژه‌ي پيوند

پس از الگوي اقتصادسنجي آنکتاد که بيش‌تر با قصد پيش‌بيني روند تجاري ايران تهيه شده بود، دوباره در سال 1352، الگوي جديدي توسط آنکتاد به منظور شرکت در پروژه‌ي پيوند ارائه شد. پروژه‌ي پيوند که طرح تنظيم يک الگوي جهاني است ابتدا براي کشورهاي صنعتي غرب (به اضافه ژاپن) در نظر گرفته شده بود و مورد استفاده قرار گرفته بود. از آن پس، با توجه به هدايت‌هايي که در مرکز اين پروژه ر دانشگاه پنسيلوانيا و زير نظر کلاين صورت گرفت، سعي بر گسترش دامنه‌ي اين پروژه به کل جهان شد. در اين راستا، آنکتاد مسئوليت تهيه الگوي ملي اقتصادهاي در حال توسعه را جهت شرکت در پروژه‌ي جهاني پيوند، بر حسب گروه‌هاي عمده‌ي اقتصادي و با منطقه‌بندي کشورهاي در حال توسعه به عهده گرفت. الگويي که در اين رابطه براي اقتصاد ايران نيز ارائه شد، دز قالب منطقه‌ي خاورميانه به علاوه‌ي ليبي است. از خصوصيات الگوهاي مورد نظر در يک چنين پروژه‌ي جهاني، بسط بخش تجارت خارجي به منظور ايجاد حلقه‌هاي ارتباطي ميان الگوهاي ملي کشورها است. اين الگو مجموعاً از ده معادله تشکيل شده است که از ميان، رفتاري بوده و تنها يکي تجارت خارجي آن گسترش خاصي يافته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-1-      سؤالات اصلي تحقيق

با توجه به توصيف مسأله تحقيق، سؤالات اصلي اين تحقيق به قرار زير است:

  • چگونه مي‌توان از روش مدل سازي پويا در حل مسايل واقعي همچون برنامه‌ريزي انرژي استفاده نمود؟
  • با توجه به متدولوژي مدل سازي پويا، آثار متغيرهاي كلان اقتصادي بر بخش انرژي را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟
  • آثار بخش انرژي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در بلند مدت چيست؟

تعديل قيمت انرژي چه تأثيري بر سرمايه‌گذاريهاي بخش انرژي و اقتصاد كلان خواهد گذاشت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)  با فرمت ورد