دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی رشد نئوکلاسیک

مهمترين مقاله در مورد نظرية‌ رشد اقتصادي كه مورد قبول همگان قرار گرفت، مقالۀ نئوكلاسيك سولو (1956)‌ بود، كه پاية‌ اصلي نظريه‌هاي رشد اقتصادي در دهه‌هاي بعدي شد. دليل پذيرش الگوي سولو استفاده او از تابع نئوكلاسيكي،‌ فرض بازدة ثابت نسبت به مقياس، قانون بازدة‌ نزولي در داده­ها و وجود كشش جانشيني مثبت بين داده‌ها بود.

سولو در مقالۀ معروف خود اشاره می­کند تمامی فروض الگوهای هارود-دومار را در تحلیل رشد بلندمدت می­پذیرد به جز اینکه ضرایب فنی تولید ثابت باشد[1]. فروض این مدل که علت رشد اقتصادی کشورها را در انباشت سرمایه فیزیکی می­داند به شرح ذیل است.

  • تولید توسط دو عامل نیروی کار و سرمایه   انجام می­شود و تابع تولید دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و از شکل زیر تبعیت می­کند.

(2-2-8)

 

با توجه به اینکه تابع تولید با بازدهی ثابت به مقیاس در نظر گرفته شده است، می­توان رابطه      (2-2-8) را به صورت محصول سرانه هر کارگر بازنویسی کرد.

(2-2-9)

 

  • سرمایه­گذاری و پس­انداز برابر و نسبت ثابتی از محصول هستند.

در اینجا میل نهایی به پس­انداز است.             (2-2-10)

 

  • نیروی کار با نرخ ثابت  افزایش می­یابد.           (2-2-11)

طبق شرط تعادل اقتصاد کلان داریم:               (2-2-12)

 

معادله (2-2-12) بیان می­کند که محصول به ازاء هر کارگر در زمان t بین مصرف به ازاء هر کارگر و سرمایه­گذاری به ازاء هر کارگر تقسیم می­شود.

سرمایه سرانه هر کارگر با نماد  نشان داده می­شود که نرخ رشد سرمایه سرانه برابراست با :

(2-2-13)

همانطور که قبلاً اشاره شد n برابر است با نرخ رشد نیروی کار که با جایگذاری در رابطه (2-2-13) و ضرب دو طرف در  داریم:         (2-2-14)

آن مقدار از سرمایه­گذاری است که برای ثابت نگه داشتن سرمایه سرانه هر کارگر لازم است. با توجه به فرض برابری  و جایگذاری در رابطه (2-2-12) داریم:

 

(2-2-13)

(2-2-14)

 

رابطه (2-2-14) مدل رشد نئوکلاسیک­ها است و بیانگر این است که نرخ تغییر نسبت سرمایه از تفاوت بین پس­انداز و سرمایه­گذاری به ازاءی هر کارگر حاصل می­گردد. نمودار (2-1) میزان نرخ رشد سرمایه تعادلی را در رابطه رشد بلندمدت نشان می­دهد.

1-R.M.Solow(1956),pp65

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­هایی که رابطۀ بين ثبات سياست­هاي اقتصادي و رشد اقتصادي را بررسي مي­کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسي تأثير مستقيم ثبات سياست­هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي محدود مي­کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقيم بين اين دو پديده، باید به تأثير غير­مستقيم   نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملي که اين رشد را تعيين مي­کنند (مانند سرمايه­گذاري ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت. رشد اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش خصوصي بتواند براي فعاليت­هاي خود برنامه­ريزي کرده و سرمايه خود را درگير    فعاليت­هاي بلند­مدت کند، به ويژه پروژه­هاي ساختاري و پايه­اي که موتور رشد اقتصادي و تحولات تکنولوژيکي مي­باشند. اين پروژه­ها غالباٌ مستلزم سرمايه­گذاري سنگين بوده  و تنها در افق­هاي بلند­مدت سودآور مي­باشند. نا­اطميناني نسبت به سياست­هاي اقتصادي دولت موجب مي­شود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلند­مدت سرمايۀ خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. افزايش نا­اطميناني سياست­هاي اقتصادي موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايه­گذاري و لذا ايستايي و رکود اقتصادی مي­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادي مستلزم آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيش­بيني بودن سياست­هاي اقتصادي است.
پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی  با فرمت ورد