پايان نامه رشته اقتصاد : بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری و نمونه آماري

جامعه آماري عبارتست از گروهي افراد يا اشياء كه در خاصيت يا خاصيت هاي مورد ، تحقيق مشترك باشند و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند (خليلي و دانشوري، 1378).

جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک پارسیان و کاربران بانکداری اینترنتی بانک پارسیان است.

يكي از تصميمات مهمي كه در پيش روي پژوهشگر قرار دارد، انتخاب نمونه است . نمونه گيري فرايند انتخاب كردن تعداد كافي از ميان اعضاء جامعه آماري است، بطوري كه با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ويژگيهاي آزمودني هاي گروه نمونه قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی ها به عناصر جامعه خواهد شد (دانایی فرد وهمکاران ،1391).

گروه نمونه،مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند.در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد.

 

 

 

 

 

 

 

3-4-روش نمونه گيري و حجم نمونه

نمونه گیری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است،به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضا جامعه آماری تعمیم دهیم(سکاران،1381).در هر تحقیقی بسته به نوع تحقیق باید از روش نمونه گیری مناسبی استفاده کرد.محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند: 1)روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی که از آن به روش تصادفی نیز تعبیر شده است؛ 2)روش وضعی و غیر احتمالی که محقق نظریات خود را دخالت می دهد و به افراد خاصی در جامعه چشم می دوزد.این گونه نمونه ها را نمونه های تورشدار نیز می گویند(حافظ نیا،1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1-آیا  عوامل خارجی رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

2-آیا  سهولت درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

3-آیا  سودمندی درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

4- آیا  اعتماد رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران  با فرمت ورد