پايان نامه اقتصاد : بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده

2-9-1– پژوهش‏های خارجي

تئو وتن [1])2000) پژوهشی تحت عنوان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی انجام دادند.که چارچوب پژوهش در مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای شناسایی عوامل کنترل رفتار درک شده، اجتماعی و نگرشی می باشد. برای این منظور پرسشنامه ای در شبکه گسترده جهانی(WWW)[2] طراحی شد و پرسش دهندگان از طریق ایمیل پاسخ خود را ارسال کردند. نتایج نشان داد که عوامل کنترل رفتار نگرشی و درک شده بیشتر از نفوذ اجتماعی نقش مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی ایفا می کنند.
برنامه-ریزی

برنامه-ریزی

برنامه-ریزی

برنامه-ریزی

وو و ساندراج [3](2005) تحقیقی با عنوان استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی برای مطالعه تکنولوژی بانکداری اینترنتی و تلفن بانک انجام دادند.در این پژوهش مفید بودن، سهولت استفاده و مصرف بانکداری اینترنتی و تلفن بانک با استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی و روابط میان آنها و مزیت استفاده از این تکنولوژی ها مورد بررسی قرار گرفت.

چنگ [4] و همکاران (2006)  پژوهشی با عنوان پذیرش بانکداری اینترنتی مورد مطالعه هنگ کنگ را ارائه نمودند.در این پژوهش آنها متغیر امنیت وب سایت را به مدل پذیرش فناوری افزودند و آن را متغیر تاثیرگذار در قصد رفتاری افراد مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) برای ارزیابی روابط فروض، در صورت وجود، در میان سازه، که شامل سهولت استفاده ادراک شده و امنیت وب سایت به عنوان متغیرهای مستقل ادراک، سودمندی و نگرش به عنوان متغیر مداخله گر  و قصد رفتاری  به عنوان متغیر وابسته استفاده کردند.

یو [5]وهمکاران)2007) پژوهشی تحت عنوان عوامل تاثیر گذار در پذیرش بانکداری اینترنتی در هنگ کونگ انجام دادند.آنها بانک داری اینترنتی را از 3 زاویه 1-میزان پذیرش فعلی بانکداری اینترنتی ،2- اثرات سودمندی ادراک شده، درک سهولت استفاده، خطر درک شده و نوآوری شخصی در فن آوری اطلاعات و3- اثرات بالقوه در فعالیت های استراتژیک سازمان های بانکی در هنگ کونگ بررسی کردند.

کالیسر وگمسوی) 2008) در مطالعه ی خود به عنوان بانکداری اینترنتی در مقابل دیگر کانال های بانکی: دیدگاه مصرف کنندگان جوان، به این نتیجه رسیدند که عملیات بانکداری اینترنتی بر عملکرد کاربر بستگی دارد،که آیا آنها عملیات خود را انجام داده اند یا خیر. بنابراین سهولت استفاده کاراکتر مهمی در بانکداری اینترنتی است. بانکداری اینترنتی، دستگاه خودپرداز، تلفن بانک هریک می توانند جایگزین هم توسط افراد استفاده شود و این استفاده به مشخصات ویژگیهای افراد بستگی دارد. هم چنین بانکداری اینترنتی تهدیدی برای تلفن بانک و دستگاههای خود پرداز می باشد مشاهدات حاکی آن است که مشتریان در برخی جاها  بانکداری اینترنتی را به تلفن بانک و یا دستگاه خودپرداز ترجیح می دهند.

[1] Teo & Tan

[2] World Wide Web(WWW)

[3] Wu & Sundarraj

[4] Cheng

[5]Yiu

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1-آیا  عوامل خارجی رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

2-آیا  سهولت درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

3-آیا  سودمندی درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

4- آیا  اعتماد رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران  با فرمت ورد