پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی اثر داشتن حق فسخ معامله در حین العقد و بعضی حین الفسخ گفته اند و بقول آنها که حین العقد دانسته اند رهن صحیح نیست زیرا راهن هنوز مالک مال مرهون نشده و ملکیت او مراعی است. بعدم فسخ معامله از طرف ذوالخیار.

اقسامی که قابل تصور است شش نح است.

۱-خیار برای راهن به باشد.

۲-خیاربرای بایع باشد.

۳-خیار برای بایع و مشتری هردو باشد.

۴-بایع مرتهن باشد.

۵-بایع غیر مرتهن باشد.

۶-خیار برای مشتری که راهن است وبرای بایع که مرتهن است هردو باشد.

قسمت اول که خیار برای راهن باشد چون دراثر رهن دادن مال عملاًخیار خود را ساقط نموده رهن صحیح میباشد.

دوم- در صورتیکه مرتهن دارای خیار باشد نیز بواسطه قبول رهن خیار متصوره خود را اسقاط کرده است و در صورتیکه خیار برای راهن و مرتهن بعنوان بایع و مشتری باشد تغییر خیار آنها در اثر اقدام برهن اسقاط میگردد.

سوم- خیار برای بایع باشد و بایع غیر مرتهن باشد و مشتری راهن باشد حق خیار نداشته باشد. در این مورد نظر فقهاء مختلف است بعضی گفته اند رهن صحیح نیست زیرا رهن موجب ابطال حق بایع میشود و از طرفی هم راهن درموقع رهن مالک بالاستقلال مرهونه نبوده عدهای رهن را صحیح و عقیده دارند که هرگاه صاحب مال مرهون معامله را فسخ نمود چون دسترسی بعین مال مورد را معامله ندارد بایستی مشتری مثل یا قیمت آنراببایع مسترد دارد ودلائلی هم برای اظهار خود ذکر نموده اند و از جمله دلائل آنستکه فسخ عقد اولیه را منحل نمی ماند بلکه عقد اولیه بحال خود باقی و در اثر فسخ بایع مال مورد معامله مجددا ًبه مالکیت بایع بر میگردد در نتیجه مشتری در موقعیکه مالک مال مرهونه بوده اقدام برهن و قبض دادن آن بمرتهن شده و فسخ معامله بعداًخللی به مالکیت اولیه او وارد نمینماید.

ولی نظر اکثر فقهاء بطلان رهن است زیرا رهن موجب بطلان حق بایع و منهی عنه است بعلاوه مالکیت بطور استقلال برای راهن نبوده تابتواند در مقام رهن آن برآید موضوع دیگر آنستکه هر گاه قسمتی از مال مرهونه ملک دیگری باشد و راهن مال خود و مال دیگری را رهن قرار دهد آیا رهن صحیح است نسبت بتمام یا آنکه نسبت بمقداریکه راهن مالک است بالنسبه صحیح و نسبت به مقداری که مالک نیست باطل یا آنکه اصولاًرهن باطل است. اقوال مختلفی درمسئله موجود است و حق همانست که قبلاًذکر شده رهن نسبت بمقدار مالکیت راهن صحیح و نسبت به مقداری که مالک نیست باطل ودر صورتیکه مالک آن بعضی هم اجازه دهد رهن نسبت به تمام صحیح و نافذ میباشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

– مبنای وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– حق ناشی از بیمه نامه عینی هست یا دینی ؟

– آیا بیمه نامه ها را می توان در مسائل مشابه به وثیقه گذاشت و آیا سایر بیمه ها از قبیل بیمه عمر و مسئولیت قابل توثیق هستند؟

– حدود و تعهدات شرکت بیمه گر چیست؟ و نقش وی در فرآیند وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– آیا مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر در مقابل زیان دیده تضامنی است؟ حق تقدم زیان دیده در وصول خسارات چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران  با فرمت ورد