دانلود پايان نامه : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

وثیقه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر

نظریه ای که در اینجا صحیح بنظر می رسد این است که وثیقه گذارخود متهم است ؛ بدین توضیح که در زمان انعقاد عقد بیمه فی مابین شرکت بیمه گر و شخص بیممه گذار مبلغی بعنوان حق بیمه از بیمه گذار اخذ می شود و بر همین مبنا شرکت بیمه گر متعهد می گردد تا در مواقع بروز حوادث جبران خسارت نماید .
علی رغم اینکه پرداخت خسارت وارده به از سوی شرکت بیمه گر می باشد و نیز به دلالت ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بیمه نامه وثیقه آزادی متهم قرار می گیرد نباید چنین پنداشت که وثیقه گذار شرکت بیمه گر است چرا که شرکت بیمه گر قبلا حق بیمه را دریافت نموده و بر اساس عقد بیمه متعهد به جبران خسارت گردیده است. همچنین زمانیکه در دادسرا بیمه نامه بعنوان وثیقه مورد قبول قرار می گیرد امضای ذیل قرار قبولی، برعهده متهم است نه شرکت بیمه گر.

در خصوص سقف مالی بیمه نامه و اینکه خسارت وارد به مجنی علیه از مبلغ تعهد شرکت بیمه گر بیشتر باشد بنظر می رسد در مورد صدور قرار قبولی وثیقه نظر به اینکه ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث آمره است و مقام قضائی را مکلف به قبول بیمه نامه بعنوان وثیقه نموده است مقام قضائی بایستی تا میزان مندرج در بیمه نامه آنرا بعنوان وثیقه قبول کند لیکن برای خسارت مازاد لازم است قرار تامین دیگری صادر شود یا به ازای مازاد قرار سابق، اقدام شود. البته نظر به اطلاق ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه قاضی مکلف است یکی از قرارهای تامین کیفری مندرج در ذیل ماده را صادر نماید بنظر می رسد صدور بیش از یک قرار تامین برای جرم واحد صحیح نباشد ؛ فلذا بهتر است یک قرار وثیقه بمیزان کافی صادر گردد و بیمه نامه تا میزا ن مندرج در آن بعنوان وثیقه قبول گردد وبرای مبلغ مازاد از متهم طلب وثیقه ای دیگر گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

– مبنای وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– حق ناشی از بیمه نامه عینی هست یا دینی ؟

– آیا بیمه نامه ها را می توان در مسائل مشابه به وثیقه گذاشت و آیا سایر بیمه ها از قبیل بیمه عمر و مسئولیت قابل توثیق هستند؟

– حدود و تعهدات شرکت بیمه گر چیست؟ و نقش وی در فرآیند وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– آیا مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر در مقابل زیان دیده تضامنی است؟ حق تقدم زیان دیده در وصول خسارات چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران  با فرمت ورد