دانلود پايان نامه : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 ر

ماهیت وثیقه

در ابتدای امر آنچه به ذهن متبادر می شود این است که ماهیت قرار وثیقه عقد ضمان وثیقه ای باشد. لیکن به جهت اینکه عقد ضمان بر پایه دین است و ضمانت فرع بر وجود دین است فلذا این نظریه مردود می باشد. همچنین می توان گفت قرار وثیقه نوعی عقد کفالت است که در آن شخص ضامن حضور یا احضار متهم می گردد و در صورت تخلف مجبور به جبران خسارت است. لیکن در عقد کفالت نیز وجود دین شرط است و مواد 734 تا 751 قانون مدنی دلیل این ادعاست. همچنین در عقد کفالت همواره شخص ثالثی ضمانت مکفول را در برابر مکفول له می نماید کمااینکه در وثیقه خود متهم نیز می تواند با تودیع وثیقه نزد مقام قضائی موجبات آزادی خود را فراهم آورد. در این حالت است که فرض فوق صحیح بنظر نمی­رسد و متهم نمی تواند کفیل خود گردد. پس قالب کفالت نیز برای وثیقه مناسب بنظر نمی رسد.

عقد رهن نیز تعریف مناسبی برای این امر ندارد ؛ چرا که در عقد رهن نیز بایستی دینی وجود داشته باشد تا در خصوص آن مالی به رهن داده شود. با عنایت به مطالب فوق آنچه صحیح بنظر می رسد اینکه این عقد (وثیقه) را نباید داخل در عقود معین دانست و برای تعریف آن باید به استناد ماده 10 قانون مدنی آنرا جزو عقود نامعین پنداشت که بین مقام قضائی به نمایندگی از طرف حاکمیت و شخص متهم منعقد می گردد و چنانچه متهم در مواعد احضار نزد مقام قضائی بدون دلیل موجه حاضر نشود مورد وثیقه ضبط و در حساب دولت تودیع می گردد. همچنین ضبط وثیقه موجب برائت ذمه متهم در خصوص جنبه عمومی جرم نخواهد شد و هر گاه دستگاه قضائی به متهم دست یابد او را مجازات خواهد نمود و این دلیل دیگری بررد نظریه عقد ضمان می­باشد. چرا که در عقد ضمان وثیقه ای یا تضامنی پس از ادای دین از سوی ضامن ذمه مضمون عنه بری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

– مبنای وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– حق ناشی از بیمه نامه عینی هست یا دینی ؟

– آیا بیمه نامه ها را می توان در مسائل مشابه به وثیقه گذاشت و آیا سایر بیمه ها از قبیل بیمه عمر و مسئولیت قابل توثیق هستند؟

– حدود و تعهدات شرکت بیمه گر چیست؟ و نقش وی در فرآیند وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– آیا مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر در مقابل زیان دیده تضامنی است؟ حق تقدم زیان دیده در وصول خسارات چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران  با فرمت ورد